Prestisjefylt verv til Stoltenberg

Jens Stoltenberg tar over etter Gordon Brown som leder for FNs høynivågruppe.

Video Prestisjefylt verv til Stoltenberg

Jens Stoltenberg håper han kan bidra til at gruppen kommer frem til enighet og løsninger. Se hele intervjuet.

CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Høynivågruppen ble opprettet av FNs generalsekretær, og skal arbeide for å mobilisere de ressursene som ble lovet på klimatoppmøtet i København i desember 2009.

LES OGSÅ: Stoltenberg med i nytt klimaråd

Etter at Brown gikk av som statsminister i Storbritannia, har Ban Ki-moon altså nå bestemt at Stoltenberg skal ta over som leder.

Å bli leder i FNs høynivågruppe er et prestisjefylt oppdrag for Stoltenberg. Han kommer til å få en mer sentral rolle i FN-systemet, og som internasjonal «klimaambassadør».

LES OGSÅ: FNs pressemelding om at Jens Stoltenberg skal lede gruppen

Hvordan kan du gjøre en forskjell som leder for denne gruppen?

- Ved at jeg representerer et land som engasjerer seg veldig i disse spørsmålene og som har jobbet med det i mange år. Jeg kommer til å bruke mye tid på det fordi dette er det viktigste spørsmålet vi jobber med når det gjelder klima og miljø på den internasjonale dagsorden, sier Stoltenberg til NRK.

Viktig med ny klimaavtale i Mexico

Mexico har ei viktig rolle som vertsland for den neste store klimakonferansen, og dette arbeidet ble også diskutert på klimatoppmøtet i London i mars i år. Det neste FN-møtet om klima skal haldast i Cancun i Mexico mot slutten av 2010.

SE NETT-TV: Klimagruppens første møte i London

Brown og Stoltenberg

Jens Stoltenberg ble tatt imot av daværende statsminister Gordon Brown da han kom til høynivågruppens første møte 31. mars 2010. Møtet ble holdt i Downing Street 10 i London.

Foto: Andrew Winning / REUTERS

Høynivågruppen skal skaffe 100 milliarder dollar årlig fra 2020. Jens Stoltenberg sier at de skal nå se på hvordan de kan få penger fra offentlige budsjetter. Men det viktigste er hvordan de kan få penger fra det private.

- Gjennom for eksempel at folk må betale for forurensing. Hvis folk må betale for forurensing, så blir det også inntekter som vi kan bruke på klimatiltak. Så dette er noe av det viktigste denne gruppen skal jobbe med.

Hva skal disse pengene gå til?

- De skal gå til to ting. Det ene er å bøte på de skadene som klimaendringene påfører mange u-land. Men det viktigste er at de skal gå til tiltak som reduserer utslippet av klimagasser.

- Det kan være blant annet vern av regnskog og det kan også være miljøteknologi, energisparing og andre tiltak som reduserer utslipp.

Video Stoltenberg ny leder

Gjeldskrise i mange land gjør at oppdraget blir svært vanskelig, ifølge Steffen Kalbekken i Cicero.

Hvorfor er denne gruppen viktig, Jens Stoltenberg?

- Hvis vi ikke blir enige om hvordan vi skal betale for klimatiltakene, så blir vi heller ikke enige om en ny internasjonal avtale. Derfor arbeider denne gruppen avgjørende for at vi skal bli enige om hvordan vi skal kutte verdens utslipp av klimagasser.

Hvorfor ble du bedt om å bli ny leder?

- Det er vel fordi Norge og jeg har jobbet med disse spørsmålene over mange år. Vi har mye kunnskap og erfaring på det området i Norge og jeg kommer til å ta med meg denne kunnskapen og erfaringen inn i høynivågruppen. Jeg håper at jeg kan bidra til at vi kan få frem enighet og løsninger.

LES OGSÅ: FNs pressemelding om høynivågruppen 12. februar 2010

LES OGSÅ: FNs pressemelding om medlemmene 4. mars 2010