Pressen protesterer mot Breivik på videolink under fengslingsmøte

Norsk presse ber retten nekte politiet å gjennomføre neste rettsmøte i terrorsaken uten siktede Anders Behring Breivik fysisk til stede. – Det er viktig for rettssikkerheten, sier advokat Jon Wessel-Aas, som representerer pressen.

Presse-kaos utenfor rettssal i Oslo tingrett, fengslingsmøte i terrorsaken

Med stor offentlig interesse rundt rettsbehandlingen av terrorsaken er ikke pressen fornøyd med unntak der den siktede er med på videooverføring.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Terrorsiktede Anders Behring Breivik på vei fra retten til politihuset

Hittil har offentligheten bare sett korte glimt av den terrorsiktede Anders Behring Breivik under transport til og fra rettsmøter.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / SCANPIX

Etter at politiet gikk inn for å slippe presse, fornærmede og bistandsadvokater inn i rettssalen ved neste fengslingsmøte, kan det for første gang være slutt på helt lukkede dører i behandlingen av terrorsaken.

Alt om: Terrorangrepene mot Norge 22. juli

Hvis politiet får viljen sin, vil likevel ingen eksterne aktører få møte Anders Behring Breivik i forbindelse med møtet i retten den 14. november.

Politiet vil ikke la Breivik være til stede i rettssalen, men heller ha siktede med via videooverføring fra Ila fengsel.

Dette protesterer pressens advokat på.

– Offentlighetsprinsippet i retten innebærer noe mer enn at man får vite hva som foregår der. Det innebærer tilstedeværelse i selve rettsmøtet for pressen. Man har erkjent i prinsippet at det er mer enn bare ord som foregår når mennesker kommuniserer. Da sier det seg selv at det ikke hjelper om pressen får være til stede i rettssalen hvis sakens aktører ikke er der selv, sier Jon Wessel-Aas og peker på at Anders Behring Breivik er en veldig sentral aktør i en viktig sak.

Les også: Politiet vil slippe pressen til under Breivik-rettsmøte

Jon Wessel-Aas

Advokat Jon Wessel-Aas liker ikke at politiet vil bruke unntaksregler for å ikke ha siktede i rettsalen.

Foto: Nina Didriksen

– Det er generelt viktig i alle straffesaker at pressen har tilgang. Det er for å kunne kontrollere hvordan ting foregår, uavhengig av domstolene og partene. Særlig i denne saken er det viktig at man kan kontrollere, sier presseadvokaten.

Oslo tingrett vil før fengslingsmøtet finner sted ta avgjørelsen på hvordan det skal gjennomføres – om pressen slipper inn, om Breivik skal være på videolink og om det skal være referatforbud. Retten vil ta imot innspillet både fra pressen, politiet og bistandsadvokatene.

Vil se tilstanden hans etter måneder i isolasjon

Pressen har utpekt en felles advokat som får innsyn i dokumenter knyttet til rettsmøtene mot taushetsplikt.

Hittil har alle møter i Oslo tingrett knyttet til behandlingen av den terrorsiktede Anders Behring Breivik gått for lukkede dører.

Det er i strid med hva som er normalt, ifølge pressens advokat Jon Wessel-Aas. Han mener derfor det blir feil å bruke videolink når rettsmøtet åpnes, og har nå sendt et brev til retten på vegne av pressen.

Les hele brevet: Protesterer mot fjernmøte med Breivik (ekstern lenke)

– Man ber egentlig bare om at det vanlig prinsippet opprettholdes. Det er ikke noe kontroversielt for pressen å mene dette, for vi ber bare om at normal prosedyre følges. Noe som også er en rettighet for siktede, sier pressens advokat, og viser til at den terrorsiktede selv også har ytret at han vil være til stede i selve rettssalen.

Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra

Forsvarerne Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra mener klienten deres må få være til stede i rettsalen.

Foto: Ingunn Andersen / NRK

Den terrorsiktedes forsvarere har fortalt at han selv ønsker å være i retten under fengslingsmøter.

Forsvarerne mener politiets krav er en trussel mot rettssikkerheten.

– Særlig i denne saken er rettssikkerheten viktig. Noe av det viktigste vi kan påse er at han får beholde den rettssikkerheten, og de rettighetene han har krav på. Han har krav på å møte i sin egen rett, der videre fengsling eventuelle restriksjoner, brev- og besøksforbud og medietilgang skal vurderes, sa forsvarer Vibeke Hein Bæra til pressen på Vålstua gård i Hedmark fredag i forrige uke.

Wessel-Aas, som representerer norske medier, peker også på rettssikkerhet når han argumenterer for at offentligheten skal få beholde innsynet og åpenheten rundt rettsprosessen.

– Det er viktig å kunne kontrollere hvordan de tre månedene har fart med ham. Han har krav på en rettssikker behandling, og en person som har sittet fullstendig isolert i ca. tre måneder kan det absolutt være interessant for pressen og offentligheten å se tilstanden til både fysisk og psykisk. Det ser man selvfølgelig mye bedre med tilstedeværelse enn med korte glimt via en videoskjerm.

Politiet mener siktede av sikkerhets- og kostnadshensyn bør forklare seg fra cellen på Ila fengsel via videolink. Derfor har de bedt om det i en begjæring til Oslo tingrett.

– Politiets begjæring ble sendt til Oslo tingrett i ettermiddag, sa informasjonsrådgiver Roar Hansen i Oslo politidistrikt til NRK mandag ettermiddag.

Ønsker hovedforhandling utenfor tinghuset

I dag kunne NRK fortelle at rundt 218 norske mediefolk ønsker å følge rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Les også: 55 norske redaksjoner vil dekke terrorsaken

Journalister og kommentatorer, fotografer og kamerafolk for TV, samt tegnere har registrert seg hos Norsk Redaktørforening som samler inn for å gi tilbakemelding til tingretten. Tallet 218 tror imidlertid Nils E. Øy er altfor lavt.

Nils E. Øy

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening ønsker ikke en rettssak i Oslo tinghus.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

– Det er flere av redaksjonene som, av uviss grunn, ikke har svart på vår undersøkelse, så det blir nok flere enn 218. I tillegg vet vi at saken har en stor interesse i utlandet, sier Øy som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening til NTB.

Norsk presse håper Oslo tingrett velger et konferansehotell på Gardermoen for å avvikle rettssaken mot terrorsiktede Anders Behring Breivik.

Hvordan tingretten skal få plass til alle som ønsker å overvære saken, er foreløpig ikke klart. I et brev til Statsbygg i begynnelsen av september, ber tingretten om bistand til å finne et egnet lokale. Tilbakemelding fra Statsbygg er ventet denne uken.

Sorenskriver Geir Engebretsen har tidligere uttalt at rettssaken trolig vil bli holdt i Oslo tinghus med et pressesenter med lyd- og bildeoverføring rett i nærheten. Nils E. Øy sier at fra pressens ståsted, så er det best om rettssaken blir avviklet et annet sted enn i Oslo tinghus.

– Vi har antydet at man burde se på mulighetene for å bruke et av konferansehotellene rundt Gardermoen. Der er det mulighet for større saler enn i tinghuset, og det er god mulighet til å rigge utendørsscener for TV-selskapene, noe det ikke er gode muligheter for utenfor Tinghuset, sier Øy til NTB.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger