Hopp til innhold

PR-Hanssen jobber mot de rødgrønne i barnehagesak

Bjarne Håkon Hanssen er leid inn som PR-agent for å kjempe mot Regjeringens forslag om nye barnehageregler.

Bjarne Håkon Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen går i mot gamle kampsaker som PR-agent i byrået First House.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

De nye reglene skal stanse de såkalte barnehagebaronene som tjener seg rike på å drive private barnehager.

Styremedlem Kai Jordahl i Espira

Styremedlem Kai Jordahl i Espira.

Foto: NRK

Har selv ringt partifeller

– Han har vært involvert for at vi skal forstå de politiske prosessene som skjer rundt et slikt lovforslag. I tillegg har han vært involvert i diskusjonen om hvordan vi skulle jobbe videre med saken, bekrefter styremedlem Kai Jordahl i det private barnehageselskapet Espira.

Bjarne Håkon Hanssen forklarte hvem som bestemmer hva i Storting og regjering, hvordan prosessene fungerer og hva Espira burde si og gjøre. Det ble flere møter på Stortinget med rødgrønne politikere, og i Kunnskapsdepartementet.

NRK vet at Bjarne Håkon Hanssen selv har ringt til minst én partifelle på Stortinget om saken. First House bekrefter at de har rådgitt Espira.

– Forkastelig og umoralsk

– Jeg synes dette er helt forkastelig og politisk umoralsk, sier visepresident i Stortinget Marit Nybakk fra Arbeiderpartiet.

Nybakk mener det er umoralsk å «selge opparbeidet kompetanse og kunnskap bak kulissene etter å ha gått inn i politikken av overbevisning».

– Såvidt jeg vet har han også tatt kontakt direkte med medlemmer av komiteen med den hensikt å stoppe dette. Det synes jeg ingenting om, sier hun.

Video Marit Nybakk

Regjeringspartiene er lite fornøyd med PR-Hanssen.

Omstridt overgang

Til stor forundring og kraftig kritikk meldte Bjarne Håkon Hanssen overgang til PR-bransjen i fjor høst. Den mangeårige og betrodde Arbeiderparti-statsråden skulle nå gi råd om hvordan man påvirker makthaverne fra en villa på Frogner, First House.

Bjarne Håkon Hanssen i First House

Bjarne Håkon Hanssen forlot politikerposten til fordel for PR-jobb i byrået First House.

Foto: First House

Hanssen fikk seks måneders karantene før han kunne begynne i sin jobb i PR-byrået. Karantenen varte til april i år.

Karanteneutvalget bestemte i tillegg at han måtte vente et halvt år etter dette igjen før han får jobbe med saker innenfor sitt tidligere fagområde, helse og omsorg.

Les mer: PølseHanssen blir PR-mann
Les: PR-Hanssen er tilbake
Les også: PR-bransjen kjøper opp politikarar

Jobber i mot sin tidligere regjering

I dag kan NRK avsløre at Hanssen har brukt sin innsikt og sine kontakter til å jobbe mot sin tidligere regjering - og det i en av de viktigste sakene til regjeringen, nemlig barnehagereformen.

– Vi har alltid ment at en statsråd ikke bør kunne drive lobby mot en regjering han eller hun går ut av. Enhver statsråd som går av bør ha et støtt moralsk ståsted, det har ikke Hanssen her, sier Akhtar Chaudhry fra SV.

SP-politiker Per Olav Lundteigen synes heller ikke noe om Hanssens medvirkning i denne saken.

– De som er i politisk ledelse kjenner jo innsiden av enhver sak, de kjenner avveiningene, og kjenner de som mener det ene og det andre. Det å gjøre seg rik på den tilliten de har fått gjennom politisk arbeid, har jeg ikke noen sans for.

Bjarne Håkon Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen jobber mot regjeringen.

Forslag vanskeliggjør for private

NRK fortalte nylig om Regjeringens nye forslag for å stanse barnehagebaronene. Forslaget gjør det vanskeligere for private barnehageeiere å hente ut overskudd fra selskapene.

Den rødgrønne regjeringen vil også at verdiene skal overføres til staten eller kommunen dersom den private barnehagen avvikles. De private barnehagene føler seg truet av forslaget.

– Jeg frykter at flere tusen barnehageplasser vil bli lagt ned som følge av forslaget, sier Jordahl som altså søkte hjelp hos First House og Bjarne Håkon Hanssen.

Han forteller at det er et område de normalt ikke jobber med, og så sitt behov for å sette seg inn i- og forstå det.

Truer med nedleggelser

I høringsuttalelsen som Espira har sendt til Regjeringen truer den med å legge ned de 6500 barnehageplassene selskapet driver landet rundt. 1800 ansatte vil bli berørt hvis selskapet legger ned sine 60 barnehager.

Hvis den private barnehagekjeden legger ned virksomheten vil den samtidig ramme et av de rødgrønnes viktigste løfter, nemlig barnehageplass til alle.

Høringsuttalelsen som Espira har skrevet er redigert av Hanssen.

– First House har gitt kommentarer på vår høringsuttalelse, og dermed gitt råd om hvordan vi skal formulere vårt budskap, sier Jordahl.

– Regler mot å gå inn i bransjen

Lundteigen mener regelverket bør endres.

– Regelverket bør være slik at en statsråd, en statssekretær, eller en personlig rådgiver ikke kan gå inn i den bransjen så lenge regjeringen han eller hun var en del av, fortsatt sitter.

Bjarne Håkon Hanssen har ikke vært tilgjengelig for kommentar i denne saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT