POT samarbeidet tett med toppene

Det var et tett samarbeid mellom POT og Riksadvokaten og utenriksminister Knut Frydenlund om hvordan overvåkningen av Arne Treholt ble lagt opp, ifølge etterforskningsleder Ørnulf Tofte.

Ørnulf Tofte i avhør

Riksadvokaten var fullt klar over hvordan POT la opp overvåkningen av Treholt i leiligheten, forteller tidligere etterforskningsleder Ørnulf Tofte i avhør med Gjenopptakelseskommisjonen.

Foto: NRK

Tofte er avhørt av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i forbindelse med at Arne Treholts sak har blitt vurdert tatt opp.

NRK har offentliggjort alle kommisjonens avhør, blant dem mange med tidligere ansatte i Politiets overvåkningstjeneste (POT).

Magnar Flornes, tidligere riksadvokat

Magnar Flornes, tidligere riksadvokat

Foto: NTB Arkiv / SCANPIX

Etterforskningsleder Tofte forteller i sitt avhør at det var tett kontakt med Riksadvokaten da Treholt ble videoovervåket i sin egen leilighet i Oslo.

«han ble også orientert i detalj om hva vi foretok oss.», forteller Tofte i avhøret.

Skaffet penger og godkjente

Siden POT ikke hadde penger til å kjøpe Treholts naboleilighet for å drive overvåkning, bladde noen i Justisdepartementet opp.

«de skaffet oss da penger til å kjøpe leiligheten og skaffe oss penger til å kjøpe det tekniske utstyret vi trengte for denne overvåkningen vi skulle foreta oss.», forteller Tofte.

«Dette var ledelsen i Justisdepartementet fullt klar over. Dette var riksadvokaten fullt klar over, hvordan vi la opp overvåkningen av Treholt der oppe.», legger han til.

(Saken fortsetter under bildet)

Eksteriør av Arne Treholts gamle leilighet i Oscars gate 61

Eksteriør av Arne Treholts gamle leilighet i Oscars gate 61 i Oslo.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Utenriksministeren «fullstendig informert»

Tidligere utenriksminister Knut Frydenlund

Tidligere utenriksminister Knut Frydenlund var «fullstendig informert om alt vi foretok oss.», sier etterforskningsleder Ørnulf Tofte.

Foto: Laurvik, Henrik / Scanpix

Det var også et nært samarbeid med daværende utenriksminister Knut Frydenlund.

«han samarbeidet temmelig tett med oss», forteller Tofte i avhøret.

Utenriksministeren var «veldig aktiv» når det gjaldt etterforskningen i Treholt-saken, ifølge den tidligere etterforskningslederen.

«Han ble fullstendig informert om alt vi foretok oss.», forklarer Tofte.

– Måtte bestemme at det var nødvendig

Overvåkingen av Treholt var mer omfattende enn det som hittil har vært kjent. Under spionetterforskningen hadde overvåkingspolitiet montert en rekke skjulte kameraer i og omkring Treholts leilighet.

Tofte forteller at POT «dessverre ikke» hadde muligheten til å gå til retten og få kjennelse på romavlytting og videooveråkning.

«Dermed måtte våre jurister i samarbeid med riksadvokaten går jeg ut i fra og i samarbeid med ledelsen i Justisdepartementet bestemme at dette var nødvendig å gjøre.», fortsetter han.

Tofte tror ikke det ble skrevet noe om overvåkningen, men beskriver i avhøret hvor det var plassert kameraer.

(Saken fortsetter under bildet)

Overvåkningssentralen

Slik så det ut der POT-spanerne satt og overvåket Arne Treholts leilighet i Oscars gate 61 i Oslo.

Foto: Bilder fra gjenopptakelseskommisjonens dokumenter

– POT hadde egne regler

Det var den tidligere POT-spaneren Per Lilleløkken som første gang avslørte at overvåkingspolitiet hadde montert et skjult videokamera inne i stuen i Treholts leilighet i Oscars gate i Oslo.

«Ja vi satt jo da som sagt døgnvakt på skift. Dekka jo hele døgnet. Og da fulgt vi med på videoovervåkning så vi hadde videoopptak hele tiden», sier Lilleløkken i avhøret med Gjenopptakelseskommisjonen.

Per Lilleløkken

Det pågår en knallhard kamp om troverdighet mellom tidligere POT-spaner Per Lilleløkken og hans tidligere overordnede i POT.

Foto: Skjermdump: NRK

Lilleløkken forteller at han spurte etterforskningsleder Tofte om spanerne hadde lov til å videoovervåke Treholt, og om de da ikke brøt straffeprosessloven eller lignende.

«Da fekk jeg bare til svar at det skulle jeg ikke bry meg noe om for POT hadde eget regelverk av lover. Så det måtte jeg bare finne meg i. Og det og det gjorde jeg.», forteller eks-spaneren.

Det pågår nå en knallhard kamp om troverdighet mellom Lilleløkken og hans tidligere overordnede i POT. Lilleløkken sluttet i POT i 1987, men fikk gode skussmål for den jobben han gjorde.

Videoovervåkning kjent

I september i fjor bekreftet Ketil Lund, lederen av Lund-kommisjonen, at Arne Treholts leilighet ble videoovervåket av POT.

Justisminister Knut Storberget var da overrasket over at den ulovlige videoovervåkingen av Arne Treholt ble bekreftet først på et sent tidspunkt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger