Hopp til innhold

Politijurister har varslet: – Jeg spurte hvordan det gikk, så begynte hun å gråte

Politijurist Knut-Inge Stavang forteller om en kvinnelig politikollega som for kort tid siden tok til tårene på grunn av høy arbeidsbelastning. Historiene er mange – nå har tillitsvalgte varslet Politidirektoratet.

TENKENDE: Politijurist Knut-Inge Stavang: – Jeg spurte hvordan det gikk, så begynte hun å gråte.

VARSLET: Politijurist Knut-Inge Stavang og kollegene i Øst politidistrikt har varslet om kritiske forhold.

Foto: Jon Petrusson/NRK

Knut-Inge Stavang er jurist i Øst politidistrikt.

På vei ut døren etter endt arbeidsdag stilte han spørsmålet som gjorde situasjonen med hans kvinnelige kollega ubehagelig.

Politijurist Knut-Inge Stavang forteller om en kvinnelig politikollega som for kort tid siden tok til tårene på grunn av høy arbeidsbelastning.

Politijurist Knut-Inge Stavang forteller om en kvinnelig politikollega som for kort tid siden tok til tårene på grunn av høy arbeidsbelastning.

Har 400 urørte saker alene

I dag kan NRK fortelle at tillitsvalgte politijurister i Øst politidistrikt har sendt et skriftlig varsel til Politidirektoratet. De slår alarm om kritisk høy arbeidsbelastning fordi de ikke klarer å få behandlet straffesakene som dukker opp.

Saksbunke for politijurister.

Fortvilede advokater reagerer på manglende svar fra politijurister. NRK har fjernet opplysninger som kan være identifiserende.

Foto: Petter Larsson/NRK

NRK har fått tilgang til varselet.

Gjennomgangsmelodien er at arbeidspresset er kritisk, ansatte gråter på jobb og er frustrerte over egen sin egen hverdag:

  • Ansatte blir anmeldt til Spesialenheten for politisaker for manglende kontroll på forhold i sakene ettersom de er personlig ansvarlige for sin egen portefølje.
  • Ansatte søker seg bort fra juriststillinger i politiet og videre til andre jobber på grunn av høyt arbeidspress.
  • Ufrivillig fleksitid bygges opp blant de ansatte som er problematisk å få tatt ut på grunn av mye arbeidspress.

– Jeg ligger på 400 saker som jeg skal ha kontroll på. Det er ingen god følelse å kjenne at du ikke har kontroll på det du holder på med, sier Stavang.

– Stort skadepotensiale

I varselet står det også:

Mange melder tilbake om høy frustrasjon, panikk over potensielle konsekvenser over å ikke rekke over alt og forteller at de ikke har overskudd til annet, når de kommer hjem fra arbeid.

Politijuristene i Øst politidistrikt
Politijurist Yvonne Schilling ved Fredrikstad politistasjon.

FORTVILET: – Dette er en konsekvens av den mye omtalte nærpolitireformen, sier Yvonne Schilling, politijurist og hovedtillitsvalgt.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Hovedtillitsvalgt i Øst politidistrikt, Yvonne Schilling, mener situasjonen er uholdbar.

– Kolleger er sykemeldt som en konsekvens av jobbsituasjonen. Vi har prøvd å rope og skrike ut der vi kan, så det er trist at vi har kommet så langt at vi har måttet sendte et varsel, sier Schilling til NRK.

Akkurat nå ligger over 6000 saker ubehandlet i Øst politidistrikt i mer enn tre måneder. 1100 av dem har samlet støv i over tolv måneder. Det er alarmerende, mener Schilling.

– Vi må leve med at dette utgjør en fare for rettssikkerheten til folk. Det er lite oversikt over hva slags saker dette er, sier Yvonne Schilling.

Hun sier at saksmengden omfatter stort og smått. Alt fra en stjålet sykkel til vold i nære relasjoner.

– Jeg tror det ligger et stort skadepotensiale, sier hun, og peker på partnervold som potensielt kan ende med partnerdrap som et fryktet scenario.

Politidirektoratet: – Øst står i en ekstraordinær situasjon

Politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese, sier til NRK at varselet er rettet mot henne som øverste leder – og at hun i respekt for varslingsinstituttets regler ikke vil uttale seg nå.

Håkon Skulstad, assisterende politidirektør.

INGEN KOMMENTAR: Assisterende politidirektør Håkon Skulstad vil ikke kommentere varselet nå.

Foto: Politiet

Politidirektoratet vil ikke gå i detaljer på varselet, men bekrefter at et eksternt advokatfirma nå skal gå igjennom dette.

– Øst politidistrikt står i en ekstraordinær situasjon. I år har de hatt 11 drap, 8 drapsforsøk og som vi alle vet pågår det en forsvinningssak, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad til NRK.

Forsvinningssaken han viser til er den pågående etterforskningen etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018.

– Men er det en forklaring på at jurister er fortvilet over høyt arbeidspress og gråter på jobb?

– Det skal ikke være slik at noen har den type opplevelser. Det skal være trygt å gå på jobb i politiet. Vi har stor forståelse for at det er en krevende situasjon, sier Skulstad.

Nordland: – Vi har også kolleger som gråter på jobb

Arbeidspresset er ikke et ukjent tema. Allerede i 2018 kartla NRK situasjonen i alle de 12 ulike politidistriktene. Tillitsvalgte i 11 av disse fortalte da om kriselignende tilstander.

Dette er en konsekvens av den mye omtalte nærpolitireformen, mener Schilling. Hun begrunner det slik:

– Kompetanseflukt med at våre flinkeste folk forsvinner, avstand til ledelsen med flere ekstra ledd som er innført, ingen nærhet til etterforskere og nye oppgaver som er innført etter reformen. Det er konsekvensene, sier hun.

I varslet fra fagforeningsmedlemmene i Øst politidistrikt står det:

Flere lokale tillitsvalgte varsler om kollegaer som gråter på jobb. Dette begrunnes i manglende kontroll over egen portefølje/arbeidssituasjon.

Juristene i Øst politidistrikt

Utfordringene i Øst gjelder også flere steder i landet, som for eksempel i Innlandet, Vest og Trøndelag politidistrikt. Flere fagforeningsledere NRK har vært i kontakt med kjenner seg igjen i store deler av varselet som er sendt.

– Jeg har ingen problemer med å tro på det som skjer i Øst, også her i Nordland har ansatte grått på jobb på grunn av høy arbeidsbelastning, sier Kaja Agersborg Jørgensen, fungerende tillitsvalgt for juristene i Nordland politidistrikt.

– Vi mister folk til sykemeldinger

Det sitter langt inne for politijurister å stå frem med navn og bilde. «Kristine» er en annen jurist som kjenner på frykten av å stå frem. Hun er jurist i Øst politidistrikt og sammen med flere av kollegene har hun opp imot 400 ubehandlede straffesaker på vent.

Knut-Inge Stavang er en erfaren politijurist. Hør hvorfor han står frem i denne saken.

Knut-Inge Stavang er en erfaren politijurist. Hør hvorfor han står frem i denne saken.

– Vi får ofte kjeft av advokater for å svare for sent. Jeg tenker at jeg snart ikke orker mer og vurderer andre ting løpende. Det går kanskje en periode, men det blir rovdrift til slutt.

De siste årene har hun mistet gode kolleger til jobber som ikke har et like stort arbeidspress. «Kristine» mener det å miste flinke folk gjør at arbeidsbelastningen blir høyere på dem som er igjen, og at flere sykemeldes.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad sier sykemeldingsprosenten blant jurister ikke er noe ekstraordinært sammenlignet med politiet ellers.

– Men det er ingen tvil om at hele etterforskningsområdet er under et sterkt press. Endringer i kriminalitetsbildet og krevende saker gjør at etterforskere og jurister har mange strevsomme dager, sier Skulstad.

Påtaleløft

Lene Vågslid

PROPPEN: Lene Vågslid (Ap) mener mangel på politijurister er proppen i systemet som gjør bunkene med saker på vent vokser.

Foto: Jon Petrusson / NRK

– Dette er en varslet krise, det at kapasiteten i påtale er sprengt, sier leder i justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid.

Nå vil hun og Arbeiderpartiet øremerke 100 millioner årlig ekstra til å få flere politijurister. Politijusristene leder etterforskningen og fører sakene fram til domstolen. Vågslid mener mangel på politijurister nå er proppen i systemet som gjør at mange saker blir liggende.

– Ifølge det politijuristene har sagt til justiskomiteen kunne det nærmest fjernet den køen av ofre vi ser på Dagsrevyen i kveld, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ