Politijuristene positive til at hemmelig rapport er lekket

Den graderte rapporten avslører svakheter i sikkerheten og kan utgjøre en fare for rikets sikkerhet om den blir kjent, ifølge Forsvaret. Men Politijuristene er positive til at den er avslørt.

Sverre Bromander, leder av Politijuristene

Sverre Bromander, leder av Politijuristene. Her avbildet utenfor NRK høsten 2015.

Foto: Ola Mjaaland

– Åpenhet om hvilke prioriteringer som gjøres er viktig, sier Sverre Bromander, leder for Politijuristene, til NRK.

Uttalelsen står i sterk kontrast til kontrollkomiteens Hans Fredrik Grøvan (KrF) som mener at lekkasjen i verste fall kan få konsekvenser for rikets sikkerhet. Også Forsvaret mener det kan utgjøre en fare for rikets sikkerhet.

– Urovekkende

Det er Dagens Næringsliv som har fått tilgang på rapporten som Forsvarsdepartementet nekter å offentliggjøre.

Rapporten identifiserer blant annet svakheter ved norske sikkerhetsmyndigheters evne til å beskytte samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasjer og kriser.

Bromander ser alvorlig på svakhetene i sikkerheten som avdekkes:

– Det er urovekkende. Samtidig er det positivt at det kommer frem i offentlig lys. Jeg har en grunnleggende holdning om at det er viktig med åpenhet og offentlig debatt, sier Bromander.

Han tar forbehold, siden DN-avsløringene er fragmentert, og han ikke kjenner hele rapporten. Bromander sier at en heller får holde det aller, aller viktigste hemmelig av sikkerhetsgrunner og ikke hele rapporten.

Lensmannskontorer

– Det er viktig at borgerne blir kjent med det og ser at en del av politireformen dreier seg om beredskap som er meget ressurskrevende, men som folk ikke ser i det daglige. Debatten om politiet dreier seg i for stor grad om hvor mange lensmannskontorer man skal ha og ikke kjerneoppgaver som dette, sier Bromander.

Rapporten skal gi innblikk i hvordan regjeringen har sviktet i oppfølgingen av 22. juli- rapporten, og her er noen av svakhetene som er avdekket:

  • Politidirektoratet har ikke identifisert hvilke offentlige og sivile objekter som skal sikres ved hjelp av sikringsstyrker.
  • Politidirektoratet har ikke klart å informere verken politidistriktene, Forsvaret eller Heimevernet om hvilke offentlige og sivile objekter de skal prioritere.
  • Forsvaret har ikke tilstrekkelige prosedyrer for å utpeke hvilke sivile nøkkelobjekter som skal sikres.
  • Sikringen av skjermeverdige objekter i Forsvaret og politiet er ikke i henhold til regelverket.
  • Permanent sikring av viktige offentlige bygg er ikke i henhold til kravene i sikkerhetsloven.
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger