Politihøgskolen inngår samarbeid med IT-gigant

Et nytt samarbeid med det internasjonale selskapet Cisco skal gjøre norske politistudenter bedre på å etterforske IT-kriminalitet.

Politihøgskolen

Studentene ved Politihøgskolen i Oslo skal nå få tilgang til langt flere verktøy enn tidligere for å kunne etterforske IT-kriminalitet.

Foto: Terje Pedersen

John Ståle Stamnes i Kripos

Leder av etterforskning ved Politihøgskolens avdeling for videreutdanning, John Ståle Stamnes.

Foto: NRK

I dag undertegnet Politihøgskolen en samarbeidsavtale med den internasjonale IT-giganten Cisco.

Målet er at norske politistudenter skal lære mer om hvordan de skal bekjempe IT-kriminalitet med siste nytt innenfor den teknologiske utviklingen.

Noe av bakgrunnen for samarbeidet er at kriminalitetsbilde har endret seg mer de siste fire årene enn man noen gang har sett tidligere. Tradisjonell vinningskriminalitet har falt med kraftig, mens nettrelatert kriminalitet vokser dramatisk. For eksempel ble det registrert mer enn 160 prosent vekst i saker knyttet til seksuelle overgrep mot barn fra 2015 til 2018.

Chuck Robbins

Administrerende direktør i IT-selskapet Cisco ASA, Chuck Robbins.

Foto: PAU BARRENA / AFP

– Drastisk utvikling

– Vi planlegger å bruke dette i våre videreutdanninger innen cybercrime. Kriminalitetsutviklingen innen cyberdomenet er som kjent drastisk, og vi som lærer opp politiet i dette, må ligge foran, sier leder av etterforskning ved Politihøgskolens avdeling for videreutdanning, John Ståle Stamnes.

Avtalen gir tilgang til de aller nyeste analyseverktøyene innen IT-sikkerhet. Verktøyene er såpass kostbare at Politihøgskolen ikke ville hatt råd til de selv.

– Dette vil gi utslag i undervisningen om hvordan datastrømmer går verden over, hvordan databevis tolkes, hvordan databevis kan fremskaffes og hvordan politiet kan nyttiggjøre seg av dette, sier Stamnes.

Hindre spredning av overgrepsmateriale

Thea Vogsted

Studentrådsleder ved Politihøgskolen Thea Vogsted.

Foto: NRK

Samarbeidsavtalen ble i dag signert da Cisco’s globale toppsjef Chuck Robbins besøkte Politihøgskolen.

– Vi tror dette samarbeidet kan bli en modell flere andre land kan komme til å bruke, sa Robbins i en uttalelse.

Studentrådsleder ved Politihøgskolen Thea Vogsted sier det spiller lite rolle hvem utdanningen samarbeider med, det viktigste er resultatet.

– Vi håper at Politihøgskolen samarbeider med de aktørene som er relevante for å kunne gi oss en god utdanning, sier Vogsted.

Justisminister Jøran Kallmyr karakteriserer samarbeidet som spennende.

– Vi er avhengige av store, internasjonale aktører i kampen mot cyberkriminalitet. Dette handler både om å hindre spredning av overgrepsmateriale og for å hindre økonomisk kriminalitet, sier justisministeren.

Jøran Kallmyr

Justisminister Jøran Kallmyr.

Foto: NRK

Cisco sier at de ikke forventer å få noe konkret tilbake fra Politihøgskolen.

– For oss er det viktig at digitaliseringen skjer raskere så det ikke blir barrierer for at teknologi bli brukt. Det er viktig å ha politistyrker som har den grunnleggende utdannelsen, sier Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger