NRK Meny
Normal

Hvor raskt må politiet rykke ut der du bor?

Politiet har innført krav om hvor raskt politiet skal komme fram når det virkelig haster. Hvor lang tid kan politiet kan bruke bestemmes av hvor du bor, og her kan du sjekke ditt hjemsted.

Laster kart, vennligst vent...

SJEKK SELV: Zoom inn og klikk på stedet der du bor for å finne ut hvor strenge krav politiet har fått til responstid der. Mørkere grønne markører er har strenge krav, og de lysere mindre strenge.

Fra og med 2015 kan ikke lenger politiet bruke så lang tid de vil når de skal rykke ut til ulykker eller andre alvorlige hendelser. Politidirektoratet har innført nye krav om responstid.

Fra politiet mottar melding om et hasteoppdrag, skal tiden til første patrulje er på stedet ikke overstige:

  • I byer/tettsteder med over 20 000 innbyggere: 10 minutter i halvparten og 15 minutter i 80 prosent av alle tilfeller.
  • I tettsteder med mellom 2000 og 19.999 innbyggere: 15 minutter i halvparten og 30 minutter i 80 % av alle tilfeller.
  • I øvrige områder: 22 minutter i halvparten og 45 min i 80 % av alle tilfeller.

Til grunn for beregningen av hvilken kategori et sted ligger i har Politidirektoratet lagt SSBs definisjon og tall for norske tettsteder, får NRK bekreftet.

NRK har sett på hvor mange av landets befolkning som får de ulike kravene for responstid fra politiet.

Basert på tall og geografiske data fra SSB viser NRKs gjennomgang at:

  • 2 408 748 personer bor i byområder som får det strengeste kravet til responstid – 10 minutter i halvparten av alle hasteoppdrag
  • 1 156 268 personer bor i mindre byer og tettsteder som får det midterste kravet til responstid – 15 minutter i halvparten av alle hasteoppdrag
Politiet i Vest-Finnmark politidistrikt på øvelse

Kravene til politiets responstid gjelder for oppdrag som krever umiddelbar utrykning (arkivbilde).

Foto: Vest-Finnmark politidistrikt

NRK har også hentet ut data fra SSB for alle landets byer og tettsteder, og koblet informasjonen med kravet fra Politidirektoratet.

I kartet øverst i saken kan du selv sjekke hvor strenge krav til resonstid fra politiet som er satt der du bor.

I kartet vises alle byer og tettsteder. Bor du på et sted med mindre enn 200 innbyggere vises ikke stedet, men politiets krav til responstid vil da være 22 minutter i halvparten og 45 min i 80 % av alle hasteoppdrag.

SSB har definert et tettsted slik:

«En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Det er dog tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan for eksempel være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder.»

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger