NRK Meny
Normal

Politiet vurderer å anke Krekar-avgjørelsen

Oslopolitiet vurderer å anke kjennelsen som opphever vedtaket om at mulla Krekar må tvangsflyttes. – Vi er uenige med lagsmannsretten i at dette er en ulovlig instruks, sier politiinspektør Vegard Rødås.

Vegard Rødås, Oslopolitiet

Politiinspektør Vegard Rødås avviser at politiet lot seg påvirke av Justisdepartementets instruks.

Foto: NRK

Fredag bestemte Borgarting lagmannsrett at vedtaket om å tvangsflytte mulla Krekar til Kyrksæterøra skulle oppheves. I motsetning til tingretten mente lagmannsretten at den instruksen som Justis- og beredskapsdepartementet ga Oslo politidistrikt i forkant av deres vedtak, kan ha påvirket innholdet i pålegget om tvangsbosetting.

– Lagmannsretten tar feil, dette er en avgjørelse vi ville ha kommet til uansett. Politiet beslutning står seg, for den er tatt på et politifaglig grunnlag. Vi mener mulla Krekar er en fare, blant annet fordi han flere ganger har oppfordret til alvorlig kriminalitet, sier politiinspektør Vegard Rødås til NRK.

Han viser til at man i den siste tiden har sett flere aksjoner som unge mennesker har stått bak og mener de er spesielt sårbare for å bli påvirket av det voldelige budskapet til Krekar.

Mener Krekar bør ut av Oslo

– Hvis vi får ham langt ut at det ekstreme islamistmiljøet i Oslo, vil risikoen for at han kan påvirke andre kunne reduseres. Denne risikoen er grunnen til at politiet fattet sin beslutning om å tvangsflytte ham, sier han.

Han gjentar de ikke lot seg påvirke av Justisdepartementets instruks.

– Politiet hadde kommet fram til denne beslutningen uavhengig av de ytre omstendighetene. Vi kommer til å vurdere om kjennelsen skal ankes, sier Rødås.

Selv om det i dagens kjennelse står at rettens opphevelse av flyttepålegget ikke er til noe hinder for at politiet tar en ny, selvstendig vurdering, stiller politiet spørsmål ved nettopp dette. I en pressemelding skriver politiet:

«Vi er uenige med lagsmannsretten i at dette er en ulovlig instruks. I den grad det uansett legges til grunn, stiller vi spørsmål ved om dette skal frata politiet muligheten til på selvstendig grunnlag å bruke den aktuelle lovbestemmelsen.»

Krekar og dokument fra POD

Dette brevet fra Politidirektoratet til Oslo politidistrikt ble sendt samme dag som instruksen fra justisministeren ble gitt. Politidirektoratet ga Oslo-politiet konkret ordre om å se på tvangsflytting av Krekar. Ingen andre politidistrikt ble orientert om instruksen, selv om dette er vanlig praksis ved «generelle instrukser».

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger