Politiet stenger nysgjerrige ute

Fra i dag av blir det stille på politiets samband i Oslo når det nye krypterte nødnettet tas i bruk. Journalister frykter at det nå blir vanskelig å kontrollere politiets arbeid.

Politiradio

Fra i dag av blir det stille på politiets gamle samband i Oslo.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Tirsdag i forrige uke besluttet oslopolitiet å ta i bruk det nye sambandet som ikke lar seg avlytte av folk utenfor.

Fra før har politidistriktene Østfold og Follo tatt i bruk det nye nødnettet.

Det betyr at nysgjerrige nå ikke lenger kan lytte til poltiets arbeid, og kriminelle kan heller ikke utnytte informasjonen fra sambandet.

Mindre innsyn

Siden tusenårsskiftet har det vært tillatt for privatpersoner å bruke såkalte radioscannere for å lytte til politisambandet.

– Vi selger scannere for mellom 400.000 og 500.000 kroner i året. Men nå regner vi med at det blir mindre av det, sier Andre Stornes i elektronikkbutikken Smartprodukter.no til NRK.

Flere nettsider tilbyr også privatfolk å lytte til politisambandet via internett.

Det er en kjennsgjering at også journalister har brukt disse scannerne som et arbeidsverktøy i forbindelse med kriminalsaker og ulykker.

Krimjournalist i VG Jarle Brenna sier til NRK at de nå vil merke at de får mindre informasjon og mindre tipstilfang fra leserne:

– Nå kan vi til en viss grad kontrollere dem når vi vet hva som er sagt på sambandet og stille konkrete spørsmål. Jo mindre informasjon vi har, jo vanskeligere blir det å kontrollere den jobben politiet gjør, sier Brenna til NRK og får støtte av kollega Harald Klungtveit i Dagbladet:

– Allmennheten vil få mindre innsyn i politiets arbeid, sier Klungtveit.

– Har spart politiet for telefoner

Fram mot sommeren skal flere politidistrikter ta i bruk det nye avlyttingssikre sambandet. Når det blir «stille på lufta» må politiet regne med større pågang fra media, mener Klungtveit.

– Vi har nok spart politiet for fryktelig mye telefoner, fordi vi gjennom den lovlige adgangen til å lytte på sambandet har hatt oversikt over de store hendelsene.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– De må bruke veldig mye mer ressurser på å informere pressen. Erfaringene våre er at det apparatet overhodet ikke er på plass i dag, sier Klungtveit.

Bekymringsfulle trekk

Leder av offentlighetsutvalget i Norsk presseforbund Arne Jensen sier til NRK at politiet har forbedringspotensial i forholdt til sin kontakt med pressen:

– Vi har sett bekymringsfulle trekk. Erfaringen fra enkelte politidistrikter er at det er vanskelig å få tjenestemenn i tale. Enkelte operasjonssentraler henviser til politiloggen på nettet, noe som oppleves som en klar forringelse av tilbudet, sier Jensen som understreker at tilbudet er mer kurant andre steder.

– Men jeg er litt bekymret når politiet skal kommunisere via nettsider. Det er et tilbakeskritt.

– Tar pressen på alvor

Avdelingsdirektør Tore Lorentzen i Politidirektoratet sa til Teknisk Ukeblad i forrige uke at de vurderer ulike løsninger for å betjene pressens informasjonsbehov i nødsituasjoner.

Han kan ikke si konkret hva slags planer det er snakk om, men utelukker at pressen vil få mulighet til å lytte på det nye sambandet:

– Politiet tar pressens oppgave på alvor, og det vil bli en løsning på dette. Men det vil ikke under noen omstendighet bli aktuelt å la andre enn politiets personell få adgang til å lytte til sambandet, sier Lorentzen til avisen.

Arne Jensen og Norsk redaktørforening har vært i møter med Politidirektoratet for å drøfte problemstillingen med pressehåndtering:

– Vi har fått noen fornuftige svar, men er usikre på om dette implementeres nedover i politidistriktene, sier Jensen til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger