Politiet stanser fritt salg av knallvåpen

Ombygde knallvåpen har blitt brukt i en rekke alvorlige kriminalsaker de siste årene. Nå strammer politiet inn regelverket for å holde de lett tilgjengelige våpnene unna kriminelle.

Innstrammingen betyr alle som kjøper et knallvåpen må ha våpenlisens, og at alle som eier et slikt våpen må kontakte politiet for å få våpenet sitt registrert.

Innstrammingen vil også gjelde for personer som ønsker å importere slike våpen fra utlandet.

– Dette er viktig ut ifra et samfunnssikkerhetsperspektiv, og det er derfor vi har handlet raskt i denne saken. Vi ønsker ikke at våpen som lett kan bygges om til å bli skarpe skal være i fri flyt i samfunnet, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet til NRK.

Knallvåpnene er ofte rene kopier av ekte våpen og skal egentlig bare kunne lage et smell. Våpnene har tidligere ikke blitt registrert i våpenregisteret, og myndighetene vet derfor ikke hvor mange som er i omløp.

PU sjef

POLITILEDER: Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

Foto: Ilja C. Hendel / Politiet

Brukt i drapsforsøk

NRK har tidligere fortalt hvordan slike våpen med noen få, enkle grep kan bygges om til skarpe våpen.

De uregistrerte våpnene har blitt brukt i alvorlige straffesaker, som drapsforsøk, væpnede ran og skyting på åpen gate.

Politiet i Oslo og Kripos har uttrykt bekymring for at våpnene blir stadig mer brukt av kriminelle grupperinger. Våpnene er lette å skaffe til veie og når de bygges om kan de være like farlige som vanlige våpen.

– Fordelen med dette er naturligvis at vi ikke vil se den ombyggingen av knallvåpen til skarpe våpen som enkelte politidistrikt har meldt tilbake til oss om, mener Kvigne.

Grete Metlid, politiinspektør i Oslo politidistrikt, er enig. Hun mener at dette er et viktig forebyggende tiltak.

– Dette har vi i Oslo-politiet jobbet for en stund, og er glad for at det nå er fulgt opp, sier Metlid til NRK.

Stanses umiddelbart

Politidirektoratet (POD) har tidligere sagt til NRK at regelverket rundt kjøp og salg av knallvåpen har blitt praktisert forskjellig fra politidistrikt til politidistrikt, og at det utydelige regelverket har ført til et skyggemarked der uregistrerte våpen har blitt ombygd og omsatt.

I et brev som nylig ble sendt ut til alle politidistriktene i Norge skriver POD at fritt salg av slike våpen «stanses med umiddelbar virkning.»

Beslaglagte knallvåpen

TITALLS: Dette er noen av våpnene politiet fant hjemme hos en mann i Oslo i januar i år. Våpnene har blitt kjøpt over disk hos en forhandler, men aldri blitt registrert. Ifølge politiet var de fleste knallpistolene ombygd til skarpe våpen.

Foto: Politiet

Avdelingsdirektør Kvigne sier til NRK at det nå vil kreves våpentillatelse på lik linje med andre våpen for å kjøpe en knallpistol.

– Da kan vi luke ut de som ikke har tilfredsstillende vandel, slik at disse ikke kommer i hendene til kriminelle, sier hun til NRK.

Kripos knallvåpen

SKARPT: Ombygde våpen som skyter skarp ammunisjon har blitt brukt i flere kriminelle hendelser i Oslo. Våpnene er billige og lette å skaffe til veie.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger