Politiet slutter å sende barnefamilier til Trandum

30. desember er det slutt på å sperre barnefamilier inne på politiets utlendingsinternat på Trandum.

Trandum asylfengsel politiet

TRANDUM: På Politiets utlendingsinternat på Trandum bli utenlandske voksne og barn sperret inne før de tvangsreturneres. Nå er det slutt på å ha barnefamilier her.

Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

– Vi etablerer et midlertidig familiesenter på Haraldvangen i Hurdal kommune med plass til to familier, i påvente av at vi får på plass et nytt og permanent familiesenter i Eidsvoll til høsten, sier leder for utlendingsinternatet på Trandum, Kristina Lægreid.

Endringen skjer to år etter at Sivilombudsmannen konkluderte med at utlendingsinternatet er uegnet for barn.

Mye kritikk

Etter tilsyn med utlendingsinternatet i 2015 skrev Sivilombudsmannen at barn ble sperret inne med voksne i en alvorlig situasjon, og at to barn det året var vitne til at foreldrene skadet seg selv.

Konklusjonen var at utlendingsinternatet på Trandum ikke er egnet for barn

Likevel ble barn sperret inne på utlendingsinternatet med familien sin 48 ganger i 2017. Fire enslige mindreårige, alle i tenårene, er også satt inn. I 2016 ble 143 barn plassert på utlendingsinternatet med foreldrene.

Familiene og tenåringene uten foreldre er blitt plassert på utlendingsinternatet fordi de skal tvangsreturneres til hjemlandet. Myndighetene sperrer de inne fordi de frykter de vil rømme før uttransporten.

Familiesenter på Hurdal

HURDAL: Politiets familiesenter på Haraldvangen i Hurdal er foreløpig tomt, men fra 30.desember kan det bli bebodd av barnefamilier som skal sendes ut av landet.

Foto: PU

Låste dører og vinduer

Når barnefamiliene nå flyttes til Hurdal, og senere Dal i Eidsvoll, kommer de unna den konstante flystøyen fra Gardermoen flyplass.

De får roligere omgivelser uten andre voksne enn sine egne foreldre og PU-ansatte, og slipper de høye gittergjerdene som omkranser utlendingsinternatet på Trandum.

Kristina Vee Lægreid

ENDRING: Leder for politiets utlendingsinternat på Trandum Kristina Lægreid, sier barn ikke lenger skal være på utlendingsinternatet.

Foto: Politiets utlendingsenhet

Kristina Lægreid i PU forsikrer likevel at det må en del sikkerhetstiltak på plass for å unngå rømming, også i Hurdal.

– Det vil si låste dører og vinduer, ikke mulighet til å bevege seg ut og inn av huset som man vil. Stedet vil være bemannet og en stor terrasse blir tilpasset som lufteområde.

Kritikere positive til endring

– Vi er positive til dette midlertidige stedet, sier Thale Skybak i Redd Barna.

Thale Skybak i Redd Barna

POSITIV: Thale Skybak i Redd Barna er glad for at barnefamilier fra 30. desember ikke skal være på Trandum, men skulle ønske interneringen av barn sluttet helt.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Tidligere i år kom de med en rapport om barns opplevelse av utlendingsinternatet på Trandum, og fant ut at mange av barna opplevde det som et fengsel. Det er viktig å unngå nå, mener Skybak

– Det er viktig å passe på at man ikke har høye gjerder, låste dører og vinduer, sier hun.

En annen kritiker som ser positivt på endringen, er NOAS. Organisasjonen for asylsøkere er likevel skeptisk til at enslige mindreårige ikke blir flyttet sammen med barnefamiliene.

Tenåringene uten foreldre skal flyttes til høsten, når det permanente familiesenteret i Eidsvoll er bygget og klart.

– Vi etterlyser en midlertidig løsning også for disse barna, og mener man burde vurdert og ikke hatt barn på Trandum, mens det nye stedet i Eidsvoll blir bygget, sier Siril Berglund i NOAS.

Kristina Lægreid svarer at svært få enslige mindreårige blir innsatt, og at det midlertidige senteret i Hurdal ikke er tilpasset disse barna. Når det permanente senteret er klart i Eidsvoll, er det tilpasset enslige mindreårige.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger