Politiet: - Alarm gjør skolen tryggere

Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Thor Langli, roser Utdanningsetaten i Oslo kommune sitt arbeid med å få på plass nytt varslingssystem.

innsatsleder Thor Langli

FØLGER TRUSSELBILDET NØYE: – Jeg vil si det sånn at når fremtidens skoler skal bygges, må det også tas hensyn til trusselbildet, sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Thor Langli.

– Vi er veldig fornøyd med innsatsen til Oslo kommune. De har tatt dette alvorlig og gjort mange gode ting. Nå får alle skolene et felles varslingssystem. Det er en stor fordel for alle varslingene kan gå ut tidligere. Alarmene gjør skolene helt klart tryggere, mener Langli.

Etter det som skjedde 22. juli 2011 har alle de tre nødetatene fått en ny, felles prosedyre ved pågående livstruende vold (PLIVO). Denne ble tatt i bruk i mars i år.

– Vi må være forberedt

– Vi håper jo at vi aldri får bruk for det, men vi er nødt til å ta høyde for at ting kan skje, og da må vi være best mulig forberedt. De nye kjørereglene betyr at politiet først skal klarere ut sikre soner, som helsepersonell og brannmannskap deretter kan rykke inn i. Tidligere måtte hele området klareres på forhånd før skadde kunne behandles, påpeker Langli.

Han sier rask og effektiv varsling er helt avgjørende.

Det er viktig at skolene gjør de riktige tingene før vi rekker fram, sier Langli.

LES OGSÅ: Alle osloskolene får terroralarm

Alle osloskoler innen 2017

Det er IKT-avdelingen i Utdanningsetaten i Oslo som har ansvaret for etablering av toveis internkommunikasjon på skolene i Oslo. Slike Intercom-anlegg blir etablert både på grunnskoler og på videregående skoler.

– Vi håper at alle skoler vil ha dette systemet på plass i løpet av 2017. Alle nye skoler og skoler som rehabiliteres får dette systemet, sier avdelingsdirektør Bjørn Marthinsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Alle de videregående skolene i Oslo skal også få det nye varslingssystemet.

– Rask kommunikasjon

Utdanningsetaten og skolene har jobbet lenge og systematisk for å ivareta elevenes sikkerhet. Det er etablert et utvidet samarbeid med politiet, og skolene har laget egne beredskapsplaner.

– Hensikten er at skolens ledelse lettere skal kunne nå elever og lærere med viktige beskjeder. Dersom en elev besvimer i et klasserom eller det skjer andre uventede og kritiske hendelser, kan det kommuniseres raskt, illustrerer Marthinsen.

Det nye varslingssystemet er en mer avansert utgave av de gamle calling-anleggene.

– På denne måten kan skolens ledelse kommunisere med alle klasserom samtidig og nå samtlige elever og lærere. Samtidig kan lærerne ta direkte kontakt med rektor fra klasserommene, sier avdelingsdirektøren.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger