Politiet om terrortrusselen: – Oslo er spesielt sårbar

Poltiet i Oslo lover å gi så mye informasjon til innbyggerne som de kan, om de får vite noe konkret om terrortrusselen. – Vi gambler ikke med publikums sikkerhet, sier stabssjef.

Oslo-politiet om terrortrusselen

TAR TRUSSELEN PÅ ALVOR: Stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt sier de allerede har satt i gang tiltak etter at PST meldte om en konkret terrortrussel.

I formiddag offentliggjorde PST at de har fått opplysninger som tilsier at Norge kan bli utsatt for et angrep innen få dager.

Ifølge PST skal personer med tilknytning til en ekstrem gruppe i Syria ha til hensikt å gjennomføre et terrorangrep på norsk jord.

Hvem som står bak, hva målet eventuelt er og hvordan et eventuelt angrep skal gjennomføres, er ikke kjent.

Politiet over hele landet er derfor satt i økt beredskap. Ved store flyplasser, togstasjoner og grenseovergangene skal væpnet politi nå være til stede.

Stabssjef ved Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, sier Oslo er særlig sårbar fordi hovedstaden er tett befolket, sentrale knutepunkt og har «mange objekter som vi må vurdere i et slikt bilde».

– Det tar vi på høyeste alvor, sier han under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vi ønsker å forebygge eventuelle hendelser, og håndtere situasjonen best mulig dersom vi ikke klarer å avverge et eventuelt angrep, sier han.

Terroforsker Tore Bjørgo sier i dag til NRK at myndighetenes mål med å komme med en offentlig terroralarm vil være å avskrekke og avverge eventuelle terrorplaner, samtidig som det vil være viktig å beskytte sårbare mål.

Vil ikke skape frykt

Fredriksen sier at Oslo-politiet har iverksatt en rekke synlige og ikke-synlige tiltak for å få ned responstiden ved såkalt skarpe hendelser.

– Det er responstiden som er viktig. Vi satser derfor på et mobilt politi, sånn at om noe skulle skje, hvilket vi ikke håper, så er responstiden i politiet kort, sier han.

Fredriksen sier politiet per nå har de ressursene etaten trenger.

– Vi har det vi trenger for å håndtere situasjonen slik vi kjenner trusselbildet i dag, sier Fredriksen.

Politiet opplyser at de nasjonale bistandsressursene, som skal kunne rykke ut til hele landet ved «ekstraordinære hendelser», er satt i beredskap. I Oslo vil publikum merke et «mer eller mindre synlig politinærver», både i sentrum og utenfor sentrum.

– Framover vil prioritet nummer én være synlig, bevæpna politi som er ment å være trygghetsskapende. Om man ikke ser politi på ett sted på tidspunkt må man tenke at de ressursene er på hjul, for at responstiden skal være kort, sier han.

Fredriksen sier samtidig det er en krevende pedagogisk utfordring å kommunisere med publikum, all den tid myndighetene ikke vet hva som kan være målet for et eventuelt terrorangrep.

– Vår utfordring er å legge oss på et nivå som er tilstrekkelig fra der saken står, uten at det stigmatiserer mennesker eller skaper frykt, sier Fredriksen.

Stabssjefen understreker at han ikke kan garantere for innbyggernes sikkerhet, men at de kan iverksette tiltak ut fra det de vet.

– Mitt budskap til til publikum som bor i Oslo, eller skal besøke Oslo, er at folk bruker byen på en vanlig måte, sier Fredriksen.

– Et dilemma for politiet

Han sier det er et dilemma for politiet at de ikke kan gi noen garantier, men lover å dele all relevant informasjon med publikum dersom det kan avverge et eventuelt angrep.

– Vi gambler ikke med publikums sikkerhet, sier Fredriksen.

Likevel sier han i pressekonferansen at det ikke er all informasjon politiet kan dele. På spørsmål om hva folk bør se etter, når de bes om å være ekstra oppmerksomme, svarer Fredriksen følgende:

– Vi vet ikke hva vi ser etter, fordi vi mangler spesifikk informasjon. Men det er ikke sikkert det er informasjon vi kunne delt med publikum selv om vi hadde hatt den.

Stabsjef hos politiet: – Ville sendt barna mine til Norway cup

Fotballturneringen Norway cup, et av verdens største idrettsarrangementer for barn, arrangeres i Oslo denne helgen.

Fredriksen oppfordrer foreldre som nå lurer på om de skal sende sin sønn eller datter til Norway cup til å la barna delta i fotball festen.

– Det er tøft å sitte her å si det. Per nå hadde jeg ikke hatt betenkeligheter med å sende mine barn til dette arrangementet. Politiet kan ikke garantere for sikkerheten, men vi gjør nå det vi mener er nødvendig for å sikre dette arrangementet ut fra den situasjonen vi har nå, sier Fredriksen.

Vil ikke «teppebombes» med tips

Under pressekonferansen tidligere i dag, ba justisminister Anders Anundsen borgerne om å være aktpågivende.

På spørsmål om politiet oppfordrer Oslos innbyggere til å være oppmerksomme på spesielle ting, svarer Fredriksen:

– Dette er krevende. Vi ønsker informasjon fra publikum dersom de opplever en situasjon som tilsier at de uansett ville ha kontaktet politiet. Det vi risikerer dersom vi går ut og oppfordrer publikum til å sende tips og informasjon, er at vi teppebombes med tips som kan lamme apparatet.

– Men er man i tvil, skal man ringe politiet, sier Fredriksen.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger