Politiet mener to kriminelle grupper er i voldelig konflikt i dette området

En 21-åring har fått oppholdsforbud i flere bydeler i Oslo av politiet. Tingretten og lagmannsretten mener politiet ikke kan gi et slikt forbud. Nå vurderer politiet å gå til høyesterett.

Oppholdsforbud kart1

GRENSE: Det er innenfor dette området Politiet vil nekte enkeltpersoner å oppholde seg.

Foto: Mohammed Alayoubi

Jan Christian Kvanvik

FORSVARER: Jan Christian Kvanvik er advokat for 21-åringen, både i sakene han er siktet for, og i saken der han er fornærmet. – Min klient kan ikke sies å tilhøre en kriminell gruppe av noe slag, sier Kvanvik.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

I et av rommene på Ensjø bingo står et par av spilleautomatene trukket fram fra vinduene. En 21 år gammel mann satt og spilte, da flere unge menn gikk inn i bingolokalet søndag 4. juni.

Noen av mennene var maskerte, andre ikke. De var væpnet med blant annet en machete.

– Jeg så aldri mennene da de kom inn. Noen ropte «ran» før de løp forbi og ut herfra. Så kom den unge mannen løpende inn hit, forbi meg, forteller en kvinne, som spilte bingo den dagen.

NRK har snakket med flere vitner, som ønsker å være anonyme etter det de kaller en skremmende hendelse.

21-åringen fikk en finger kappet av med machete. Etter angrepet ble han den første Oslopolitiet har pålagt et oppholdsforbud i et område som strekker seg over flere bydeler.

En mann er alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket på Ensjø bingo.

ENSJØ BINGO: Flere menn ble sett løpende fra stedet, etter angrepet søndag 4. juni. Videoovervåkning har fanget opp flere på kamera, og ni personer ble pågrepet i tiden etterpå.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det kom blod overalt, han blødde noe voldsomt. Mennene hadde knust rutene på bilen hans også, så det virket som de visste hvem han var og at han var her, sier kvinnen.

Dersom politiet får gjennomslag i denne saken, kan hans sak bane vei for at politiet bruker nekter flere unge å oppholde seg i store deler av Oslo.

– Pågående konflikt

– Det er en pågående konflikt mellom særlig to voldelige grupperinger, som har ført til flere sammenstøt den siste tiden i området forbudet gjelder for, sier Philip Mathew Green.

Philip Mathew Green

VIL GI OPPHOLDSFORBUD: Philip Mathew Green i Oslo politidistrikt sier et oppholdsforbud er et av flere virkemidler for å få slutt på den pågående konflikten mellom to grupperinger med voldelige personer i Oslo.

Foto: Mohammed Alayoubi

Politiadvokaten er den som fører sakene om oppholdsforbud for sentrumsenheten av Oslo politidistrikt.

Politiet mener angrepet inne på Ensjø bingo var del av konflikten. Ni personer har blitt pågrepet og siktet for angrepet. De yngste er 17 år gamle.

21-åringen fikk oppholdsforbudet kort tid etterpå, og samme måned ble han pågrepet for brudd på forbudet.

Advokaten til 21-åringen, Jan Christian Vanvik, sier at hans klient ikke er del av et gjengmiljø eller voldelig gruppe.

– Det er ikke lett for min klient å skulle kommentere forløpet til angrepet, sier Kvanvik.

Liten gruppe

– Det er ikke snakk om organiserte gjenger med et hierarki. Det er mer snakk om løselig organiserte grupper, sier Tore Soldal, politisjef for enhet Sentrum i Oslo politidistrikt.

Beslaglagte våpen hos politiet i Oslo

BESLAG: Denne typen våpen beslaglegger politiet oftest etter masseslagsmål i Oslo.

Foto: NRK

I Tøyen og Grønland skal det være snakk om 50 til 100 ungdommer, ned til 15 års alder, fordelt på flere grupperinger.

– Vi har et økende konfliktnivå, det er det ingen tvil om. Det er spesielt konflikter mellom noen grupperinger, som jevnlig fører til voldelige basketak i bydelen. Vi ser mer bruk av våpen og mer grov vold. Det er oftere beslag med våpen som machete, sier Soldal.

En kime til konflikt, ifølge politiets teorier, er at yngre grupper forsøker å ta over territorium fra eldre og mer etablerte kriminelle grupper.

– For noen av dem har vi funnet bånd til gjenger, uten at vi kan slå fast at de er en del av en kriminell gjeng selv, sier Soldal.

Patrulje

PATRULJERER: Ledelsen ved sentrumsenheten i Oslo politidistrikt pleier å gå runder i Grønland og Tøyen hver fredag. Enhetsleder, Tore Soldal, går i midten.

Foto: Runa Victoria Engen

Elektrosjokk og machete

Konfliktene har ført til flere masseslagsmål og blodige oppgjør. I beslagsrommet viser politiet de våpnene de ofte finner etter et gjengslagsmål.

Det er machete, slagvåpen og slåsshansker, men også elektrosjokkpistoler har blitt en gjenganger.

Alle er våpen som først og fremst blir brukt mot andre ungdommer. For å hindre nye voldelige sammenstøt har Oslo politidistrikt besluttet at de ønsker å bruke oppholdsforbud som et verktøy.

– Det er en beslutning som er tatt og som går opp til politimesteren, sier Soldal.

Han avviser at det å utvise kriminelle ungdommer fra området, bare vil flytte på problemer.

– Det viser seg at disse personene er ganske territorielle. Dersom de blir fjernet fra områdene, går kriminaliteten ned, sier Soldal.

Domstolene mener derimot at politiet ikke har hjemmel i straffeprosessloven til å gi noen et oppholdsforbud i et stort geografisk område.

Tingretten: «Ikke hjemmel»

– Vi mener lovens vilkår ikke er oppfylt, noe tingretten har gitt oss medhold i, sier Kvanvik, forsvarer for 21-åringen.

Oslo tingrett mener politiet mangler hjemmel i lov. Borgarting lagmannsrett forkastet anken, fordi de mener politiet ikke kan gi et oppholdsforbud for et stort område uten konkrete adresser.

I forrige uke fortalte NRK at en 18-åring fikk et besøksforbud for hele Mortensrud senter og torg, i et halvt år. Bruken av oppholdsforbud er nybrottsarbeid, som politiet bevisst prøver i retten.

– Lagmannsretten har ikke vurdert om dette er et rimelig tiltak. De har kun tatt stilling til om lovregelen kan anvendes på denne måten. Det har de kommet til at den ikke kan, og det er noe vi må vurdere om vi vil anke til høyesterett, sier politiadvokat Green.

– En slik innskrenking i bevegelsesfriheten vil være en byrde for de fleste, sier Kvanvik.

Hans klient ble likevel pågrepet for brudd på oppholdsforbudet. Nå sitter han i varetekt, siktet flere i andre saker, blant annet for vold.

– Kommer ikke til å fungere

– Jeg tror ikke dette har noen effekt, og at man bare forflytter problemene fra det ene stedet til det andre, sier Roland Daus.

Han er daglig leder av barne- og ungdomssenteret BUSH på Holmlia, og har jobbet tett med Oslo-ungdom i flere år. Han er lite imponert over hvordan politiet bruker ressursene sine:

– Man bør heller bruke ressurser på å forebygge tidlig slik at de unge ikke blir rekruttert inn i slike miljøer, mener han.

Roland Daus

IKKE IMPONERT: Roland Daus har jobbet tett med Oslo-ungdom i mange år, og tviler på at politiets oppholdsforbud vil få slutt på problemene.

Foto: Mohammed Alayoubi

Daus etterlyser også dokumentasjon og kunnskap på at et slikt forbud har en effekt. Han mener de unge kriminelle vil fortsette virksomheten sin et annet sted dersom de blir nektet å oppholde seg i enkelte områder.

– Dette er et veldig kortsiktig grep. Skal man stoppe den negative trenden må man jobbe med å få de unge inn i aktivitet og bruke enda mer ressurser på forebygging enn man gjør i dag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger