Hopp til innhold

– Nye skoler må sikres mot terror

Nye skoler må bygges med tanke på terrorangrep, og ikke hva som tar seg best ut estetisk og arkitektonisk. Det anbefaler innsatsleder i Oslo politidistrikt, Thor Langli.

skolegård

VIL SIKRE SKOLEBYGG: Politiet er opptatt av at skolebygg blir utformet på en måte som gjør det lettere å beskytte elever og lærere ved en alvorlig hendelse.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I går kunne NRK fortelle at samtlige 180 grunnskoler i Oslo skal utstyres med et nytt varslingssystem som kan utløses dersom skolene rammes av terrorangrep. Dette skal sikre rask varsling internt til elever og ansatte, samt eksternt til nødetater og pårørende.

– For frie arkitekt-tøyler

Men ikke alle norske skoler er like godt rustet til å håndtere alvorlige hendelser hvor liv og helse står i fare. Det gjelder både eldre og nye skolebygg.

– Noen skoler er veldig bra utformet med tanke på en kritisk nødsituasjon. Andre skoler har en arkitektur hvor arkitektene har fått utfolde seg litt for fritt, og hvor sikkerheten kommer i andre rekke, sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Thor Langli.

Operativ uteleder Thor Langli

Innsatsleder Thor Langli i Oslo politidistrikt er opptatt av at fremtidens skolebygg må tilpasses terrorfaren.

Foto: Torgald Sørli / NRK

Han er spesielt opptatt av arkitektoniske utfordringer som store glass- og vindusflater, og skolebygg hvor det ikke er mulig å låse alle dører.

– Gode låser, solide vegger

– Da er det vanskelig å stanse en potensiell gjerningsmann. Gode låser og solide vegger er viktig. Da kan elever og ansatte låse seg inn og legge seg på gulvet til politiet er på plass og tar seg av en eller flere gjerningsmenn, illustrerer Langli.

Når fremtidens skoler skal bygges, må det også tas hensyn til trusselbildet.

Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Thore Langli

Han har derfor en klar oppfordring til dem som har ansvar for planlegging av nye skoler.

– Når fremtidens skoler skal bygges, må det også tas hensyn til trusselbildet. Da kan ikke arkitekturen alltid komme i første rekke, mener innsatslederen.

LES OGSÅ:

Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Thor Langli, ønsker at nye skoler må bygges med tanke på terrorangrep, og ikke hva som tar seg best ut estetisk og arkitektonisk.

VIL HA SIKRERE SKOLER: - Gode låser, solide vegger og ikke for store glassflater, er viktig, sier innsatsleder Thor Langli i Oslo politidistrikt.

– Vi må ikke bygge fengsler

I Trondheim har bystyret fokus på hvordan sikkerhetsnivået kan høynes både når det gjelder rehabilitering av gamle skolebygg og nye skoler. Beredskapsrådgiver Per Ketil Riisem, er opptatt av å finne balansen mellom sikkerhet og praktisk skolehverdag.

Vi kan ikke bygge om skolene til fengsler for å sikre elevene.

Beredskapsrådgiver Per Ketil Riisem, Trondheim kommune

– Vi kan ikke bygge om skolene til fengsler for å sikre elevene i en eventuell nødsituasjon. Men vi må prøve å dra nytte av bygningsmassens arkitektur med tanke på å møte mulige trusler, sier Riisem.

LES OGSÅ: Ikke økt terrorfrykt i Norge

– Barn er begavede

Barnepsykolog og professor ved Universitetet i Tromsø, Willy-Tore Mørch, mener det er riktig å ha fokus på barnas sikkerhet når nye skolebygg ligger på tegnebrettet.

Jeg tror det er lurt å tenke gjennom hvordan skolene kan ivareta elevenes sikkerhet, ikke minst i forhold til rømningsveier. Samtidig er den estetiske utformingen viktig, sier Mørch.

Willy-Tore Mørch

Willy-Tore Mørch er professor i psykologi ved Universitetet i Tromsø.

Foto: Arild Moe

Han er ikke bekymret for at barn kan bli engstelige av økt fokus på beredskap.

Fokus på sikkerhet kan virke beroligende på barn

Barnepsykolog Willy-Thore Mørch

Barn er begavede og er vant til å høre om terror. Det er ingen grunn til å tror at barn flest vil bli mer engstelige av at skolene etablerer varslingssystem med tanke på terror. Tvert imot vil fokus på sikkerhet kunne virke beroligende, mener Mørch.

LES OGSÅ: En verden hvor barn vokser og er viktige

AKTUELT NÅ