Politiet la selv ut detaljerte uniformsbeskrivelser

Et år etter at Breivik gjennomførte sine terrorangrep med en forfalsket uniform, kunne hvem som helst enkelt finne detaljerte opplysninger om politiets uniformer på politi.no.

Breiviks utstyrsvest og faksimile fra uniformsreglement på nett

FORFALSKNING: Breivik brukte denne uekte politivesten da han drepte 77 mennesker i Regjeringskvartalet og på Utøya. Via politiets egne nettsider kunne man finne detaljerte bilder av lignende vester og alle andre deler av politiuniformene.

Foto: Politiet | Faksimile: Politiets uniformsreglement på nett

Med et svært enkelt søk på nettet har hvem som helst kunnet finne svært detaljerte beskrivelser av politiuniformer og alle delene de består av. Plagg, tilbehør og merker er beskrevet og avbildet med en detaljgrad ned på millimeteren.

Kilden til informasjonen er ikke upålitelige eller suspekte nettsider. Det er politiet selv som har fått laget informasjonen, og lenket til den på internett.

Breiviks falske tjenestebevis

LURTE FLERE: Dette egenproduserte id-merket brukte Breivik for å lure flere den 22. juli.

Foto: Politiet

– Det er noe unødvendig at så detaljert informasjon om uniformer er tilgjengelig for alle. Spesielt i lys av Breivik-saken, og hvordan terrorister har brukt uniformer i konfliktområder som Irak og Afghanistan for å kunne gjennomføre angrep, sier forsker Helge Lurås ved Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA).

Han har selv lang erfaring fra arbeid der informasjonssikkerhet er i fokus, blant annet fra Forsvaret.

Detaljer om plagg, merker og utstyr

Nettsidene med informasjon om uniformene er laget i forbindelse med politiets uniformsreglement, og velkomstsiden prydes av en smilende Ingelin Killengreen som tidligere var politidirektør.

Etter et par klikk inne på siden kunne hvem som helst finne svært detaljerte opplysninger om alle de ulike merkene politiuniformene bestod av, med skarpe nærbilder av alt fra id-skilt til ulike hodeplagg.

Siden var systematisk satt opp med bilder av alle de ulike identifiserende detaljene som gjør at politiuniformene spesielle. Mange av bildene og illustrasjonene inneholder også målestokk med angivelser av størrelse i millimeter:

  • Hvor mange millimeter ned på armen, merket med påskriften POLITI, skal stå
  • Nøyaktig hvor ID-nummeret til politibetjenter skal være festet på brystet
  • Hvor mange millimetre brede de spesielle bordene på uniformen skal være
Helge Lurås

KJENT TAKTIKK: Forsker Helge Lurås forteller at det er en kjent taktikk fra terrorgrupper å ikle seg uniformer fra politi eller forsvar.

Foto: NUPI

Helge Lurås mener nettpubliseringen kan brukes som en oppskrift av mennesker med onde hensikter.

Slik han ser det vil en eventuell kopi da bli så tro til originalen at selv personer med god kjennskap til politiuniformer kan slite med å avsløre kopien.

At mennesker med onde hensikter bruker uniformer, er ifølge forskeren ikke nytt.

– Terrorister bruker uniformer hovedsaklig for å få innpass på kritiske områder, og for at andre skal møte dem med mer tillit slik at de ikke yter så mye motstand. Dette lå bak tankegangen til Breivik da han brukte en falsk uniform, og ble sluppet over til Utøya, sier Lurås til NRK.

Hva er konsekvensene av publiseringen?

– Konsekvensene vil være at det gjør det lettere å utgi seg for å være noe du ikke er. Personer som forsøker å utgi seg for å være politi har sjelden gode hensikter. De kan bruke dette til å lage uniformer for en hver anledning, svarer forskeren.

Breivik lurte folk med uniformen alle stoler på

22. juli i fjor brukte Anders Behring Breivik en falsk politiuniform mens han gjennomførte en nøye planlagt terroraksjon som drepte 77 mennesker.

Les og se flere bilder: Slik lurte Breivik «alle»

Breiviks uniform sett bakfra

FALSKE MERKER: Slik så Breiviks falske politiuniform ut da han ble pågrepet på Utøya av ekte politifolk fra Beredskapstroppen.

Foto: Politiet

Med den falske politiuniformen klarte han blant annet å passere sikkerhetssjekken ved brygga og komme seg over til Utøya. Breivik hadde selv laget uniformen, og han hadde over lengre tid kjøpt inn ulike effekter til utrustningen sin.

Les også: Slik skaffet han politiuniformen

AUF-eren Simen Brænden Mortensen, som satt vakt ved fergeleiet da Breivik ba om transport til øya, fortalte under rettssaken at han sjekket Breiviks falske politiskilt.

– Jeg spurte om han hadde legitimasjon, og da viste han meg et kort han hadde rundt halsen. Det syntes jeg så ut som et legitimt politibevis, sa han i sin forklaring i retten.

Andre vitner som overlevde angrepet ute på Utøya har fortalt hvordan Breivik forsøkte å lokke fram ungdommer ved å utgi seg for å være politimann som var kommet for å hjelpe dem.

Skal bare brukes av politiet

Politiuniformen er det første som gjør at folk flest kan identifisere en politimann. Dette gir en spesiell tillit allerede ved første øyekast, og justispolitiker Anders Werp (H) understreker viktigheten av denne tilliten.

Anders Werp

TILLIT: Anders Werp i Høyre er opptatt av at folk flest må kunne stole på politiuniformen.

Foto: NRK

– Det er særdeles viktig at folk flest og samfunnet kan ha tillit til at de som bærer en politiuniform er ekte politifolk. Det er sterk symbolikk i en politiuniform. Den skal skape tillit, og den skal signalisere at samfunnet er på plass for å yte hjelp, sier høyrepolitikeren Werp.

Derfor mener han at det er ekstra ille når dette brytes, og noen med uærlige hensikter utnytter at folk stoler på antrekket til politiet.

– Det verst mulige eksempelet på dette, så vidt vi vet, var i fjor sommer den 22. juli, forklarer Anders Werp.

Politiuniformen skal bare brukes av politifolk, og det er ulovlig etter Straffeloven å bruke uniform om du ikke selv er i politiet eller har spesiell tillatelse.

Werp liker derfor ikke at så detaljerte opplysninger om politiets uniformer er lagt ut åpent på nettet. Slik han ser det burde politiet tenkt seg mer om, før de la ut hele uniformsreglementet med detaljer ned på millimeternivå på internett.

– Jeg mener politiet må bli mye mer bevisste på hva man legger ut offentlig. Vi kan ikke ha det slik at hvem som helst kan lage sin egen tro kopi av politiuniformen basert på informasjon som politiet selv har lagt ut, sier justispolitikeren.

Politikeren, som får sakene som handler om politiet på sitt bord i Justiskomiteen, ble selv overrasket over at dette i det hele tatt lå ute. Han håper politiet i framtida kan skjerpe rutinene sine, slik at de ikke risikerer å slippe informasjon som i verste fall kan skade dem selv.

Uniformsreglement for politiet på politi.no

PÅ POLITI.NO: På politiets egne nettsider politi.no kunne man enkelt finne uniformsreglementet, men etter at NRK tok kontakt er henvisningen fjernet.

Foto: faksimile politi.no

– Ingen grunn til detaljnivået

Sigve Bolstad

KRITISK: Sigve Bolstad i Oslo politiforening mener detaljnivået på beskrivelsene ikke har vært samfunnsnyttig.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Sigve Bolstad er leder av Oslo politiforening. Han understreker viktigheten av at politiets uniform, som et verktøy for å skape tillit.

– Hva synes du om at disse detaljene ligger ute på nett?

– Det har ligget ute ganske mange år, og ingen har reagert så langt. Men jeg har forståelse for at man går inn og ser på detaljgraden på det som er lagt ut, sier Bolstad.

Bolstad understreker at han mener det er viktig at publikum vet hvordan en politiuniform ser ut, men mener detaljgraden må være «samfunnsnyttig».

– Jeg kan ikke se at det er samfunnsnyttig å vite på centimeteren og millimeteren hvordan distinksjonene på uniformene er plassert, sier Bolstad.

Ville framstå som åpne

Det var på nettsidene til Politiets data- og materielltjeneste alle og en hver kunne finne uniformsreglementet med de detaljerte opplysningene om norske politiuniformer. Virksomheten er ansvarlig for å anskaffe, utvikle og levere alt utstyr til politiet, også uniformene.

Etter at NRK tok kontakt om informasjonen som lå ute fritt tilgjengelig på internett, tok det litt over to timer før politiet valgte å fjerne henvisningene til uniformsreglementet.

Lars Henrik Bøhler

FOR DETALJERT: Direktør Lars Henrik Bøhler vedgår at informasjonen de hadde lagt ut på internett kan ha vært for detaljert.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Hvorfor har dere lagt ut så detaljerte opplysninger?
– Vi ser at vi muligens har vært for detaljerte, spesielt når NRK nå tar det opp, og i lys av 22. juli. Derfor har jeg nå bestemt at vi tar nettsiden ned. Vi skal ta en ny vurdering om det er nødvendig å være så detaljerte, svarer direktør Lars Henrik Bøhler i Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) til NRK. Han forteller at også Politidirektoratet vil bli involvert i den nye risikovurderingen

Direktøren i PDMT forteller at beskrivelsene ble lagt ut på politiets egne nettsider politi.no med viten og vilje. Som ansvarlige for uniformene til politiet, gjorde virksomheten en vurdering, og mente at publisering kunne spre viktig informasjon til publikum.

– Vi har ønsket å fremstå som åpne og tillitsvekkende. Da mener vi det er viktig at publikum får vite hvordan politiets uniformer ser ut, sier Bøhler.

Politiets data- og materielltjeneste er enige med både Lurås og Werp i at tilliten til politiuniformen er svært viktig. Bøhler mener det ville være tragisk hvis publikum skulle oppleve at det ikke er en politimann som står der når personen utgir seg for å være det ved bruk av antrekk.

Men er ikke det dere publiserte nærmest ei oppskrift for kopiering?
– Nei, det håper jeg ikke det er. Det viktigste for oss var å framstå som åpne, og at publikum skal få kunnskap slik at de ikke er i tvil om hvordan en politiuniform ser ut. Samtidig er det ganske høye tekniske og funksjonelle krav til disse uniformene som gjør dem vanskelige å kopiere, sier PDMT-direktør Bøhler.

Han tror likevel at de med onde hensikter som virkelig går inn for det, uansett kan utnytte det sterke symbolet politiuniformen er.

– Vi kan aldri gardere oss helt mot noen som forsøker å kopiere politiuniformen, sier Lars Henrik Bøhler.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger