NRK Meny
Normal

– Dette er i ytterkant av det politiet var bekvem med

Justisminister Knut Storberget er ikke kjent med at det er begått ulovligheter i den såkalte ambassade-saken, men politiet opplyser at de ikke likte det amerikanerne gjorde.

Justisminister Knut Storberget møter Stortinget onsdag for å redegjøre for overvåkningssaken.

Justisminister Knut Storberget møtte Stortinget onsdag for å redegjøre for overvåkningssaken.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Etter at det er avdekket utstrakt kontakt mellom USAs ambassade og norsk politi i den såkalte ambassadesaken, vil justisministeren vurdere å kreve ny praksis fra politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) når det gjelder informasjon oppover.

– Vi ser med største alvor på saken, sier justisminister Knut Storberget innledningsvis i sin redegjørelse i ambassade-saken.

Oslo-politiet, Politidirektoratet og PST overleverte i forrige uke sine rapporter til Storberget. I dag ble Stortinget orientert.

Har lov til å overvåke

Storberget understreket at et land har anledning til å drive overvåking av egen ambassade så lenge det ikke strider med vertslandets lover.

Både Utenriksdepartementets diplomatseksjon, PST og Oslo politidistrikt kjente til overvåkingssaken. Politiet opplyser i sin redegjørelse til Justisdepartementet at ambassadens aktiviteter ikke har vært lovstridige, men uønskede – og at man har operert i ytterkant.

– Kripos har fått rundt ti henvendelser fra ambassaden der de har de har blitt anmodet om at Kripos bør foreta ytterligere undersøkelser av mistenkelige personer mellom 2001 og 2003. Men PST registrerte ingen ulovlig aktivitet i denne perioden, sier Storberget.

Oslo-politiet overtok ansvaret etter Kripos i 2003 og ble i 2006 informert om at den amerikanske ambassaden hadde ansatt tidligere politifolk i sin overvåkningsgruppe.

Ifølge PST skal det også ha framkommet at gruppen som drev med dette, hadde kontor i en nabobygning til ambassaden og at noen av dem som drev med observasjonen, hadde bakgrunn fra politiet.

– PST fikk i 2006 informasjon om at ambassaden benyttet seg tidligere politi-ansatte og at de holdt til i et lokale utenfor ambassaden, bekreftet Storberget.

– Dette var i ytterkant av det politiet var bekvem med, siterer Storberget Oslo-politiet på.

Etter flere avholdte møter mellom PST, POD og Oslo politidistrikt ble det i 2007 besluttet at det ikke var grunn til å gå videre med opplysningene til Justisdepartementet. Oslo politidistrikt tok selv ansvar for å informere ambassaden om hva som var forsvarlig i forhold til overvåkning, informerte statsråden.

Storberget understreker at det er opp til politiet å finne ut om det er skjedd noe ulovlig i den såkalte ambassadesaken.

Video Kyrre Nakkim om Storbergets redegjørelse

Video: Kyrre Nakkim kommenterer Storbergets redegjørelse.

– Ikke kjent med ulovligheter

Storberget brukte innledningsvis tid til å gå gjennom loven både i forhold til hva ambassaden kan foreta seg og på hvilken måte de kan beskytte seg. Storberget innrømmer at det finnes gråsoner i disse lovene.

– Jeg er ikke kjent med at det er begått ulovligheter, sier Storberget, som har konfrontert saken med tidligere justisminister Odd Einar Dørum og Hanne Harlem som avviser at de har kjennskap til saken.

– Det er opp til politiet å finne ut om det er skjedd noe ulovlig i den såkalte ambassadesaken, understreket justisministeren.

– Ambassaden har legitim rett til å foreta observasjoner i området rundt ambassadens umiddelbare nærhet. Men det begrenses til hendelser som har sikkerhetsmessig karakter. Men det er spørsmål om hvor systematisk disse observasjonene er.

I et brev sendt Storberget fra den amerikanske ambassaden heter det:

«SDU-enheten skal rapportere om rutiner som sikrer ambassaden mot terroranslag. Tiltakene ses på som nødvendige og enhetenes funksjoner ligger under Wien-konvensjonen».

– Opplysningene bli registrert i en database der alle amerikanske utenriksstasjoner rapporterer inn sine opplysninger, heter det videre fra ambassaden, ifølge Storberget.

– Reagerer sterkt

Storberget sa videre at han reagerer sterkt på at tidligere ansatte i politiet kan ha hentet ut personopplysninger fra politiets registre og gitt det videre til den amerikanske ambassaden.

Han understreket at et land har anledning til å drive overvåking av egen ambassade så lenge det ikke strider med vertslandets lover, men enkelte av opplysningene som har kommet fram den siste tiden, har vakt statsrådens oppmerksomhet.

– Jeg reagerer veldig sterkt på påstander om at taushetsplikt brytes. Det kan reises spørsmål om tidligere medlemmer av vaktstyrken på irregulær måte har hentet ut taushetsbelagte opplysninger fra politiets registre, sa Storberget i redegjørelsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger