NRK Meny
Normal

Politiet har liten tillit til eget direktorat: – Gruer meg til de neste årene

De ansatte i politiet ler av begrepet «nærpolitireform», ifølge direktorat.

Organiserig av politidistrikter, politidirektør Odd Reidar Humlegård.

LITEN TILLIT: Få i politiet har tillit til at Politidirektoratet og direktør Odd Reidar Humlegård sin gjennomføring av politireformen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

  • Tre av fire i politiet har ikke tillit til Politidirektoratets gjennomføring av reformen
  • Mer enn to av tre mener det ikke er rom for å påvirke reformen

«Ledelsen i politiet står til strykkarakter. Envegskommunikasjon og bestemmelser fra toppen og ned fungerer overhodet ikke. (...) Gruer meg til de neste årene om jeg orker stå i etaten.»

Sitatet tilhører en av de 6000 anonyme respondentene som har svart på undersøkelsen Politiforum sendte ut i januar. 15.000 av Politiets Fellesforbunds medlemmer mottok undersøkelsen om politireformen.

– Blir ikke hørt

Svarene feller en knusende dom over reformen, og som NRK kunne fortelle onsdag er hele 85,2 prosent av dem som har svart «helt uenig» eller «delvis uenig» i at «politiet vil komme tettere på publikum etter reformen».

Tre av fire politifolk tror ikke den nye politireformen styrker lokalpolitiet.

BEKYMRET: Politibetjent i Oppdal, Geir Stenkløv, mener en patruljerende politibil er en dårlig erstatning for nedlagte lensmannskontor.

Men også Politidirektoratet får hard medfart av de ansatte i politiet:

  • 77,9 prosent av dem som har svart er «helt uenig» eller «delvis uenig» i påstanden: «Jeg har tillit til Politidirektoratets gjennomføring av reformen»:

De ansatte i politiet opplever også at de ikke blir hørt av ledelsen:

  • 71,3 prosent av dem som har svart er «helt uenig» eller «delvis uenig» i at «det er stort rom for å si sin mening og påvirke reformen i positiv retning»:

– Mangler motivasjon

Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener stemningen blant politifolkene kan få alvorlige konsekvenser.

– Konsekvensen er at de som skal løse samfunnsoppdraget kanskje ikke er så motiverte til reformen som de burde ha vært. Det må man ta på største alvor. Det er ikke for seint å få til en god reform, men da må de ansatte i langt større grad tas på alvor, sier Bolstad.

Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp) overtar som justis- og beredskapsminister etter Anders Anundsen (Frp).

INNRØMMER FEIL: På Politisk kvarter innrømmet justisminister Per-Willy Amundsen at han hadde overvurdert politiets støtte til politireformen.

– Ler av «nærpolitireform»

Samme dag som Politiforums undersøkelse ble lagt fram, presenterte også Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin statusrapport for arbeidet med politireformen i 2016.

Evalueringen var bestilt av Justisdepartementet, og konklusjonene stemmer godt overens med funnene i Politiforums undersøkelse:

«Den største utfordringen med reformen er at både blant ansatte i politiet og i kommunene er det liten tiltro til at reformen vil lykkes. Nærpolitibegrepet er i miskreditt. Det er store kommunikasjonsutfordringer når reformen har iboende spenninger mellom ønsket om lokal forankring og mer robuste fagmiljøer», konkluderer Difi.

Ifølge rapporten er reformarbeidet i rute, men assisterende direktør i Difi, Vivi Lassen bekrefter at de ansatte er negative til reformens effekt.

– Et viktig funn er at det er en stor mistillit til reformarbeidet, i form av at de har liten tiltro til at reformen vil lykkes, sier Lassen til NRK.

Prosjektlederen forklarer at mye handler om usikkerhet knyttet til om det er nok ressurser, og forteller at de ansatte til og med ler av begrepet «nærpolitireform».

– Veldig få ser at det vil bidra til mer nærpoliti, sier Lassen.

LES OGSÅ: Amundsen innrømmer: – Jeg tok feil

Vil involvere de ansatte

Håkon Skulstad leder prosjektet «Nye politidistrikter» i Politidirektoratet. Konfrontert med tallene fra Politiforum, bedyrer han at de tar tilbakemeldingene på alvor.

– Det har vært en omfattende involvering på nasjonalt og lokalt nivå. I den første delen av reformen har mye av samhandlingen skjedd på sentralt nivå. Men nå er vi inne i en fase med lokale prosjekter, der alle ansatte er involverte. Det er fortsatt stor mulighet til å påvirke den lokale gjennomføringen, sier han.

– Vil dere endre prosessen videre når dere ser såpass mye negative holdninger?

– Vi skulle gjerne sett en mer positiv holdning. På bakgrunn av disse funnene skal vi bruke mer energi på å snakke med folk der ute. Vi skal snakke med folk der ute og fortelle om planer framover for å redusere usikkerhet og vise de store mulighetene for å bedre polititjenestene, sier Skulstad.

Tar selvkritikk

Da justisminister Per-Willy Amundsen gjestet Politisk kvarter onsdag, innrømmet ministeren at han hadde overvurdert oppslutningen til reformen innad i politiet.

– Jeg tok feil, jeg skal ikke krangle på det. Det er forståelig at de ansatte syns det er krevende å stå i en reform, men det er en grunn til at vi gjennomfører reformen, og når innholdet blir mer synlig, så vil oppslutningen øke, sa Amundsen.

– Hvorfor skal vi tro på det?

– Fordi vi kommer til å gi politiet langt bedre forutsetninger for å levere gode tjenester og de får bedre verktøy, sa Amundsen, og viste til en fersk gjennomgang fra Politidirektoratet viser at responstiden er stabil og delvis redusert fra 2015, og at 11 av 12 distrikter innfrir alle kravene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger