Politiet gjorde alvorlige feil

Politi og påtalemyndigheten har gjort flere grove feil i Fritz Moen-sakene, viser granskingsutvalgets rapport. - Resultatet ble svært graverende, sier justisministeren.

Graven til Fritz Moen
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

- En katastrofe i rettshistorien, kalte Knut Storberget det doble justismordet som Fritz Moen ble utsatt for. I dag fikk han granskingsrapporten.

 Et utvalg har studert de to straffesakene mot  den sterkt funksjonshemmede Fritz Moen som døde i 2005.

– Det er ikke mulig å gjøre ugjort den urett som samfunnet begikk mot Moen. Men som ansvarlig rettssamfunn  må  vi trekke mest mulig lærdom ut av  saken for å unngå at noe lignende skjer igjen.

Knut Storberget, justisminister
Justisminister Knut Storberget
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Utvalget ble satt ned av regjeringen i september i fjor og har bestått av professor dr. juris. Henry John Mæland, ble brutt flere ganger fra politi- og påtalemyndighetens side.

Utvalget påpeker blant annet at objektivitetsprinsippet ble brutt flere ganger fra politi- og påtalemyndighetens side.

Det foreslår flere regelendringer. Disse vil Justisdepartementet vurdere og eventuelt sende på høring.

Den viktigste lærdommen er at kravet om at tvilen skal komme den tiltalte til gode, må følges av både påtalemyndigheten og domstolen.

 

Granskingsutvalget

 Dobbelt justismord

Fritz Moen var døv, og hadde store problemer med å kommunisere. Han satt innesperret i 27 år, 18 av dem i fengsel. Han ble dømt for to mord han ikke hadde begått.

Gjenopptakelseskommisjonen tok opp begge sakene og Moen ble renvasket, men døde før han ble frikjent for det siste drapet.

Tore Sandberg og pressen
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Moens trofaste støttespiller var privatetterforsker Tore Sandberg. Han har spilt en sentral rolle og er årsaken til at Fritz Moen ble frikjent for de to drapene i Trondheim i 1976 og 1977.

– Rapporten er en knusende dom over politiets arbeid over flere tiår. Jeg går ut ifra at politiet tar dette inn over seg. Samtidig er det uholdbart at vi tilsynelatende skal måtte leve med dette også i framtiden, sier Sandberg til NTB.

Dommere for Riksrett?

Sandberg har anmeldt tre høyesterettsdommerne og mener de bør stilles for Riksrett.

De avviste gjenopptakelse av den ene drapssaken i 2003 .  De tre dommerne er Magnus Matningsdal, Eilert Stang Lund og Karin Maria Bruzelius.

Odelstinget har vedtatt å utsette denne beslutningen til innholdet i granskingsrapporten er kjent.

(NRK/NTB)

SISTE NYTT

Siste meldinger