Hopp til innhold

Politiet fikk ikke tak i ham – her demonstrerer han utenfor Stortinget

Rettssaken mot innvandringsmotstanderen Morten Lorentzen for trusler mot en journalist, ble utsatt fordi politiet ikke klarte å stevne ham. Samtidig holdt store politistyrker vakt da han arrangerte en demonstrasjon utenfor Stortinget.

Morten Lorentzen og politiet utenfor Stortinget

Morten Lorentzen fra Folkebevegelsen mot innvandring i samtaler med politiet utenfor Stortinget.

Foto: NRK

Av tiltalen framgår det blant annet at Lorentzen sendte følgende meldinger til redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter:

«Ring meg nu, ditt SVIN! PeST SVIN! Hils din familieACHTUNG! RING NÅ!!! RASEKRIG!»

«Fristen for å ringe meg er nu 23 min. Sitter 5 mim. fra et av dine familiemedlemmer!»

Først ble rettssaken som skulle opp i Moss tingrett 4. juli, utsatt på grunn av sykdom. Så skulle saken behandles 2. oktober, men den ble igjen utsatt fordi politiet ikke hadde klart å få tak i tiltalte og stevne ham riktig. Deretter gikk det over to måneder uten at politiet utstedte ny stevning.

Demonstrasjon utenfor Stortinget

En stor politistyrke holdt vakt utenfor Stortinget for å hindre konfrontasjon mellom demonstranter fra hver sin side den 30. november.

Foto: Olav Døvik / NRK

30. november holdt store politistyrker vakt utenfor Stortinget da Lorentzen skulle arrangere demonstrasjon på vegne av Folkebevegelsen mot innvandring. Denne demonstrasjonen ble ikke vellykket fordi Lorentzen ikke fikk liv i lydanlegget.

Lorentzen dukket også opp utenfor Stortinget forrige fredag da det igjen ble arrangert en demonstrasjon mot FNs migrasjonsavtale. Da ble han bortvist av politiet.

På dette tidspunktet hadde politiet fortsatt ikke fått utstedt ny stevning. Det var også blitt satt en ny politiadvokat på saken. Da NRK tok kontakt med politiet fikk vi beskjed om at forespørselen om ny beramming av rettssaken skulle sendes til retten.

Rettssak utsatt for andre gang

– Det er stevnekontoret hos oss som har i oppdrag å forkynne stevningen, og de har sine rutiner og metoder i den forbindelse, sier politiadvokat Jeanette Svendsen ved Oslo politidistrikt til NRK.

Hvorfor har det vært vanskelig å få forkynt stevningen for ham?

– Det er fordi han er uten fast bopel.

Arrangerte demonstrasjon

Til demonstrasjonen som Lorentzen skulle arrangere utenfor Stortinget 30. november, dukket det bare opp seks personer, ifølge politiet. Politiet hadde gjerdet inn et stort område for å holde en gruppe på rundt 50 motdemonstranter unna. Demonstrasjon mot FNs migrasjonsavtale ble avlyst etter rundt 90 minutter, uten at den kom i gang fordi arrangøren ikke fikk koblet opp lydanlegget.

En uke senere dukket han også opp da en annen arrangør demonstrerte med samme tema, men da ble Lorentzen bortvist fra demonstrasjonsområdet.

Ved begge anledningene har politiet vært til stede med store styrker for å holde partene fra hverandre. Flere personer har blitt bortvist og pågrepet begge gangene.

Demonstrasjon utenfor Stortinget

Morten Lorentzen kom til Stortinget i en leiebil da han skulle arrangere demonstrasjon med FNs migrasjonsavtale. Demonstrasjonen ble mislykket fordi arrangøren ikke fikk koblet til strømmen på lydanlegget.

Foto: Olav Døvik / NRK

Hvorfor kunne dere ikke stevnet ham da han avholdt en lovlig demonstrasjon utenfor Stortinget?

– På det tidspunktet han skal ha deltatt på demonstrasjonen, var det ikke berammet noen ny rettssak. Det var ingen stevning som skulle forkynnes for ham da. Politiets fokus og prioritering har vært å opprettholde ro og orden, og å sikre at demonstrasjonene foregikk så fredelig som mulig, sier politiadvokat Jeanette Svendsen.

– Klungtveit synes dette har tatt lang tid. Hvorfor tok det over to måneder fra det ikke lyktes med å stevne Lorentzen til ny beramming ble sendt til retten?

– Jeg har forståelse for at Klungtveit opplever at dette har tatt tid, men kan opplyse at saken er berammet på nytt i begynnelsen av mars, opplyser politiadvokat Jeanette Svendsen.

– Erkjenner de faktiske forhold

Det var sommeren 2017 at Lorentzen sendte flere truende sms-er og telefonsvarmeldinger til redaktør Harald S. Klungtveit i nettstedet Filter Nyheter.

I meldingene som er gjengitt i tiltalen, truer Lorentzen blant annet fornærmedes familie.

– Han erkjenner alt vesentlig de faktiske forhold. Dette er ikke noe han er stolt av. Det har skjedd på kveldstid i helger, og han har senere beklaget det. Etter hans syn er det ikke noe dramatikk i det han er tiltalt for, sier forsvarer Rasmus D. Woxholt til NRK.

– Han mener selv saken er opphausset og dramatisert.

Bakgrunnen for meldingene skal ha vært at Filter Nyheter skrev at Lorentzen, som har bakgrunn fra hvit-makt-bevegelsen Blood & Honour på 90-tallet, deltok i nazidemonstrasjoner med organisasjonen som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige.

– Det er rettens oppgave å sette en dato for hovedforhandlingen og politiets oppgave å stevne de involverte. Det er bare å konstatere at det ikke har skjedd, sier forsvarer Woxholt.

– Slik jeg forstår det, var det ikke berammet noen ny rettssak under demonstrasjonen, så politiet hadde ingen stevning å gi ham da.

Redaktør: – Frustrerende

Redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter

Redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter mottok trusler i fjor sommer.

Redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter har fortsatt å dekke de aktuelle miljøene tett i månedene etter tiltalen, og han var på jobb som journalist utenfor Stortinget for å dekke demonstrasjonene der Lorentzen deltok.

– Jeg oppfattet politiet som grundige i etterforskningen, inkludert pågripelse, ransaking, avhør og ønske om fengselsstraff. Men nå har det gått halvannet år siden hendelsene, og det er ikke noen rettssak i sikte. Det er klart det er frustrerende i en trusselsak der alt i tiltalen er sikret som lydopptak eller tekstmeldinger, i tillegg til å være bekreftet av tiltalte, sier Klungtveit til NRK.

– Det er nok mange andre straffesaker som rammes av feil og utsettelser, og vi pressefolk må ikke være for selvopptatte. Men jeg har prøvd å si til politiet at det er svært viktig for arbeidsforholdene til alle norske journalister og redaksjoner at trusler fra ekstremistmiljøer får synlige konsekvenser innen rimelig tid.

Klungtveit har også anmeldt en episode som skjedde søndag 25. november da en nynazist knuste mobilen hans etter at han filmet en slåsskamp mellom høyre- og venstreekstreme på Egertorget midt i Oslo sentrum.

AKTUELT NÅ