Politiet får ikke lenger bære våpen

Norsk politi vil ikke lenger kunne bære våpen etter at Politidirektoratet fredag kunngjorde at den midlertidige bevæpningen opphører. Dermed vil 6000 politifolk avvæpnes i løpet av kort tid. Politiets Fellesforbund går hardt ut mot vedtaket.

Bevæpnet politi

DETTE BLIR DET SLUTT PÅ: Sannsynligheten for terrorangrep er redusert, mener PST. Derfor har Politidirektoratet avgjort at politiet ikke lenger skal være bevæpnet.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Politidirektoratets samlede faglige vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politiet går dermed tilbake til ordningen med fremskutt lagring av våpen i bil snarest mulig, og senest innen 17. november. Det innebærer at det skal være tjenestevåpen tilgjengelig i politiets patruljekjøretøy i alle distrikt.

– PST angir et lavere trusselnivå i dag enn for ett år siden. Sannsynligheten for terrorangrep er redusert. Herunder faren for angrep på personell fra forsvar og politi, sa Humlegård på pressekonferansen fredag formiddag.

Raser mot våpenslutt

Sigve Bolstad

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad

Foto: Tore Linvollen / NRK

Politiets Fellesforbund mener det er en «ekstremt dårlig vurdering» å avslutte den midlertidige bevæpningen av politiet.

Vi kan ikke se at trusselen mot politiet er redusert nok til at det er fornuftig å fjerne bevæpningen

Forbundsleder Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund

– Vi kan ikke se at trusselen mot politiet er redusert nok til at det er fornuftig å fjerne bevæpningen. Politiets Fellesforbund finner det særdeles uklokt å avslutte den midlertidige bevæpningen, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Kan bli bevæpnet igjen

For ett år siden beskrev PST en negativ utvikling i trusselbildet mot Norge, noe som gjorde at politiet fikk tillatelse til å bære våpen i fire uker fra og med 25. november 2014. Hittil har Politidirektoratet anmodet om forlengelse sju ganger.

Nå er trusselbildet justert ned, men politidirektøren er klar på at dagens beslutning når som helst kan bli revurdert.

Dagens lovverk hjemler ikke alminnelig bevæpning i en normalsituasjon. Dersom trusselnivået igjen skjerpes er vi beredt på å ta en ny vurdering for midlertidig bevæpning, bekrefter Odd Reidar Humlegård.

– For å møte det som ser ut til å være en ny normalsituasjon og et nytt trusselnivå, og som vil vare over tid, vil vi ha en bred faglig gjennomgang, varsler politidirektøren.

Laster Twitter-innhold

6000 politifolk avvæpnes

Nesten 6000 politifolk har vært midlertidig bevæpnet siden i fjor høst. Politidirektøren sier at det likevel ikke er brukt våpen mer i denne perioden enn tidligere år.

Situasjonen kan endres raskt og forverres

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

– Norsk politi er trent for å håndtere risikofylte situasjoner hver eneste dag. De er godt trent for å nedskalere situasjonen og løse situasjoner med minst mulig bruk av makt. Våre medarbeidere har etter min vurdering håndtert situasjonen med midlertidig bevæpning på en god måte, sier Humlegård.

Strid innad i politiet

I midten av oktober besluttet regjeringen å forlenge politibevæpningen, men med en modell der politifolkene har en uladd pistol atskilt fra magasinet.

– Da vi anmodet om midlertidig bevæpning var det en vanskelig beslutning. Vi tvilte oss frem på grunnlag av den trusselvurdering som vi mente var riktig og nødvendig, sier Humlegård, som vedgår at det er uenighet også innad i politiet.

– Vi vet at det er ulike og sterke synspunkter på bevæpning i politiet både internt og eksternt. Det er viktig å understreke at den midlertidige bevæpningen har vært svar på en ekstraordinær situasjon, sier Humlegård.

Les også: Advarer mot å skille våpen og ammunisjon

– Må tilpasses trusselnivået

Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Politidirektoratet vil samtidig fortsette arbeidet med å utrede elektrosjokkvåpen og andre egnede tiltak.

– Våre tiltak må tilpasses det til enhver tid gjeldende trusselnivå vi står overfor. Bevæpning kan fortsatt være et aktuelt tiltak, men vi vil også vurdere andre kompenserende tiltak som er egnet for den aktuelle trusselsituasjonen. Situasjonen kan endres raskt og forverres, minner politidirektøren om.

Statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, sier det er Politidirektoratets oppgave å vurdere behovet for bevæpning.

Dersom trusselnivået igjen skjerpes er vi beredt på en ny vurdering for midlertidig bevæpning

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

– Dersom premissene som ligger til grunn for å anmode om bevæpning endres, må direktoratet vurdere om behovet for bevæpning fortsatt er tilstede, sier

– Norge er blitt tryggere

2. nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), mener det er positivt at den midlertidige bevæpningen av politiet nå skal opphøre.

– Dette viser at Norge er blitt ett tryggere land, mener Ropstad.

Leder i justiskomiteen, Hadjia Tajik (Ap), støtter avvæpningen.

Hadja Tajik

Justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap)

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Det er bra for landet at sannsynligheten for terrorangrep er redusert, og at politiet går fra våpen på hofta og tilbake til framskutt lagring av våpen i bil, sier Tajik.

– Dette kan fort endres

Stortingsrepresentant og leder for Akershus Høyre, Hårek Elvenes, mener avgjørelsen er en naturlig konsekvens av PST siste trusselvurdering.

– Det var ikke uventet. Terrortrusselen vurderes nå som lavere. Dette kan imdlertid fort endres i sett i lys av omskiftelige internasjonale forhold. Derfor er det viktig med fortsatt årvåkenhet i samfunnet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, sier sier Elvenes.

Dette viser at Norge er blitt ett tryggere land

2. nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

SV gleder seg over at politiets midlertidige bevæpning er forbi.

– Det blir godt å få politiets bevæpning tilbake til normalen, sier SV-nestleder Bård Vegar Solhjell.

Elektrosjokkvåpen?

Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen (Frp)

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har gjort det klart at han vil rette seg etter Stortingets vedtak.

– Du kan ikke sette en sluttdato på en trusselvurdering, sa Anundsen etter høringen.

Anundsen har bedt POD vurdere alternative tiltak for å redusere faren for angrep og nødvendigheten av å bruke våpen. Blant annet har han bedt POD undersøke muligheten for å bruke elektrosjokkvåpen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger