Hopp til innhold

Redaktør etterforskes for reportasje – pressetopp krever rask avklaring

Filter Nyheters reportasje om nynazistisk miljø har blitt politisak. – Ordinær undersøkende journalistikk, svarer Redaktørforeningen.

Harald S. Klungtveit, redaktør for Filter Nyheter

ETTERFORSKES: Harald Klungtveit (42) er redaktør for Filter Nyheter. I en serie artikler har magasinet vist hvordan et nynazistisk nettverk har etablert seg i Norge.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

I april laget magasinet Filter Nyheter en reportasje om flere medlemmer av det såkalte «Active Club»-nettverket.

Gruppene begynte å etablere seg i Norge i fjor. Nettverket har vakt bekymring hos PST for å ønske seg et nynazistisk, nasjonalsosialistisk styresett.

Filter Nyheters reportasje navngir flere medlemmer av gruppen som jobber for å rekruttere nye unge menn til organisasjonen.

Redaktør Harald Klungtveit ble anmeldt fire ganger etter publisering av saken og klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Anmeldelsene ble henlagt, men én av henleggelsene ble påklaget, og omgjort av statsadvokaten.

Det var nettstedet «Uten Filter» som først meldte om omgjøringen av henleggelsen mandag. Partiet Norgesdemokratene står bak nettsiden.

En sammenstilling av flere sosiale medier-poster fra et høyreekstremt miljø.

Høyreekstremister bruker fjellturer, sjakk-spilling og kampsport for å rekruttere nye medlemmer. Flere norske «klubber» har dukket opp i sosiale medier.

Grafikk: Skjermdump / X / MONTASJE: NRK

Redaktørforeningen bekymret

Statsadvokat Stein Vale skriver i påtegningsarket:

«[F]orholdet ligger åpenbart i grenseland av hva som er straffbart idet motstridende hensyn som retten til privatliv og hensynet til ytringsfriheten [...]».

NRK har vært i kontakt med Klungtveit, som ikke ønsker å kommentere detaljene i saken per nå.

Men Norsk Redaktørforening reagerer kraftig på ordlyden i dokumentet fra statsadvokaten.

– Det høres ut som at etterforskningen er i full gang og at man langt på vei har konkludert, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø.

I et brev til Oslo statsadvokatembeter kritiserer Redaktørforeningen påtalemyndigheten for manglende forståelse for medienes samfunnsrolle.

Reidun Kjelling Nybø.

KRITISK TIL POLITIET: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Hun mener reportasjen fremstår som «helt ordinær undersøkende journalistikk». Når det først er åpnet etterforskning håper hun saken avklares raskt.

– Drar saken ut i tid vil det kunne ha en uheldig effekt for Filter Nyheter og for medienes rolle i samfunnet generelt. Det kan virke skremmende overfor kilder og deres vilje til å uttale seg til pressen, sier Kjelling Nybø.

Statsadvokat Stein Vale understreker til NRK at påtegningen ikke er noen konklusjon.

– Konklusjonene trekkes etter at man har etterforsket en sak, ikke før, sier han.

Gikk tre uker før han ble varslet

Klungtveit mottok påtegningen fra statsadvokaten først mandag ettermiddag, etter selv å ha tatt kontakt, selv om avgjørelsen er datert 4. juni.

– Statsadvokaten skriver at det er beklagelig at ingen ga meg den beskjeden, men jeg stiller meg jo litt undrende til prosessen, sier Filter Nyheter-redaktøren.

Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit

Harald Klungtveit ble først opplyst om omgjøringen av henleggelsen tre uker etter vedtaket var fattet.

Foto: NTB

Da han først ble anmeldt fastholdt han at reportasjen er i tråd med ordinær undersøkende journalistikk. Det står han for fortsatt.

– Det var som ventet at politiet henla disse anmeldelsene raskt, og ut fra statsadvokatens påtegning er det ikke mulig å forstå hva som skulle gi grunnlag for noe annet, så det er noe vi må finne ut av, sier Klungtveit.

Frykter politi-innblanding

Sentralt for etterforskningen er å avdekke om fornærmede har deltatt i en eller flere filmer som han har visst at vil bli brukt offentlig i rekrutteringsøyemed.

Et annet spørsmål er om alt materialet Filter Nyheter har publisert er hentet fra åpne kilder eller ikke.

Kjelling Nybø i Redaktørforeningen trekker linjer til tidligere saker der politiet har ønsket informasjon fra media. I så tilfelle er standpunktet klokkeklart:

– Det har vi klare regler for i presseetikken. Upublisert materiale leveres ikke ut, sier hun.

Norsk Redaktørforening refset nylig politiet som selv anmeldte et alternativt nyhetsnettsted for å ha publisert en video av Karmøy-drapet.

Generalsekretæren mener begge sakene er prinsipielt viktige fordi de dreier seg om redaksjonell uavhengighet.

– Man kan jo også spørre seg om dette ville ha skjedd overfor Aftenposten eller NRK, sier Kjelling Nybø.

AKTUELT NÅ