Hopp til innhold

Politiet bevæpner seg etter økt fare for terrorangrep

Politidirektoratet bevæpner fra 5. november politiet midlertidig. De begrunner det med at trusselen fra ekstreme islamister har økt.

Bevæpnet politi

BEVÆPNES: − Bevæpning vurderes som et viktig tiltak for egenbeskyttelse, og for å sikre hurtighet i responsen fra politiet for å kunne avverge eller respondere adekvat på slike hendelser, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Bakgrunnen for bevæpningen er vurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste, PST, der man beskriver en skjerpelse, særlig i trusselen fra ekstrem islamisme.

– Men man beskriver også et foruroligende bilde knyttet til trussel fra høyreekstreme. De nærer jo på hverandre. Det sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NRK.

Politidirektør Benedicte Bjørnland

Politiet over hele landet bevæpnes fra 5. november, etter PSTs nye trusselvurdering.

Foto: Heiko Junge

PST mener det er «sannsynlig» at et eventuelt angrep, motivert av ekstrem islamisme, vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell.

– Det er besluttet midlertidig å bevæpne norsk politi, vårt operative personell, som er godkjent til å bære våpen, sier Bjørnland.

Politiet bevæpnes for å kunne respondere raskt ved en eventuell terrorhendelse.

– Vi har sett at trusselen er skjerpet. Det vi kan stå overfor er enkle terrorangrep med bruk av hugg- og stikkvåpen, kjøretøy, men også skytevåpen og eksplosiver. Evnen til rask respons vil være helt avgjørende, sier Bjørnland.

De som bevæpnes er operativt personell som er godkjent til å bære våpen.

– I tillegg vil også vårt personell kunne være mål for terrorhandlinger.

Bevæpning vurderes derfor også som et viktig tiltak for egenbeskyttelse,

Ifølge politidirektøren er trusselnivået uendret. Men på bakgrunn av den skjerpede trusselen har politiet iverksatt tiltak de mener er nødvendig.

– PST vurderer ikke at det er konkrete trusler mot Norge nå, men det er et skjerpet bilde, sier Bjørnland.

Oppfordrer folk til å leve som normalt

Politiet skal i første omgang bære våpen i tre uker. Om dette forlenges er avhengig av trusselbildet.

– Vi forholder oss til PSTs vurdering. Det er et alvorlig bilde. Da er vår respons midlertidig bevæpning og økt årvåkenhet, sier politidirektøren.

Bevæpnet politi før tre personer fremstilles for fengsling i Bergen tingrett

Politiet over hele landet vil bære våpen fra 5. november.

Foto: Leif Rune Løland / NRK Hordaland

Siden trusselbildet er nasjonalt, blir politiet over hele landet bevæpnet fra 5. november.

De nylige hendelsene i Europa er«en påminnelse om at politiet alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe», står det i PSTs trusselvurdering.

− Befolkningen kan i perioden oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi. Slik vi vurderer situasjonen nå, oppfordrer politiet alle til å fortsette hverdagen som normalt, sier Bjørnland.

Høyere nå enn i sommer

30. oktober skrev PST at de mener trusselnivået i Norge fortsatt er moderat, men at trusselen fra ekstrem islamisme har blitt skjerpet siden i sommer.

Med det mener PST at det er «mulig» at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, basert på religiøse eller islamistiske motiver.

Bakgrunnen er ifølge PST at spenninga mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam, vokser både i Norge og Europa.

Ifølge PST er det sannsynlig at islamkritikere i Norge vil fortsette med handlinger som oppleves som krenkende.

Ulike aktører på sosiale medier lager i tillegg falske nyheter om påståtte islamkrenkende handlinger i Norge. Dersom det er vanskelig for mottakere å skille mellom falske og ekte nyheter, kan dette bidra til å forsterke bildet av at Norge er et land der islam krenkes.

PSTs terrorvurdering

Al Qaida og IS har nylig oppfordret muslimer i alle land til å hevne krenkelser. I tillegg har radikale personer i utlandet, ifølge PST, oppfordret norske muslimer til å hevne krenkelser av islam. De tror også at terrorhandlingene i Frankrike kan bidra til å inspirere personer her i landet.

PST understreker samtidig at flertallet av muslimer tar avstand fra terror.

Høyreekstrem terror

I trusselvurderingen til PST står det også at det er sannsynlig at vi vil se et økt omfang av høyreekstremisme. «Bakgrunnen for vurderingen er at høyreekstremes kampsaker fortsatt vil ha en sterk appell. Særlig gjelder dette motstand mot religionen islam, muslimer samt annen ikke-vestlig innvandring».

Det vurderes fortsatt som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge ut 2021. I vurderingen fra PST står det blant annet at «særlige relevante mål er politikere som de høyreekstreme anser som innvandringsliberale».

AKTUELT NÅ