Politiet begår gjentatte lovbrudd

Riksrevisjonen er oppgitt over politiet. 8,5 millioner kroner ble brukt på asylmottaket på Trandum ved Gardermoen. To firmaer fikk jobben uten anbudsrunde. Det ble heller ikke søkt om byggetillatelse før byggearbeidene startet.

Faktura fra gårdeier for lånt beløp

Politiets utlendingsenhet pyntet på sine egne lokaler i Oslo for tre millioner kroner. Pengene lånte de av gårdeier, som fikk byggejobben uten konkurranse.

Foto: NRK

Trandum asylmottak

Asylmottaket på Trandum ble utbedret for 8,5 millioner. To firmaer fikk jobben uten anbudsrunde.

Foto: Erik Engen / NRK

Politiets utlendingsenhet (PU) og mange andre instanser i politi- og justissektoren bryter selv loven, fastslår Riksrevisjonen.

- De bryter regelverket staten har laget for anskaffelser. Det betyr at de ikke har den åpne konkurransen som er forutsatt i Norges og EØS' reglelverk, sier avdelingsdirektør Per Engeseth i Riksrevisjonen.

Terje Moland Pedersen

Lover bedring: Statssekretær Terje Moland Pedersen i Justis- og politidepartementet.

Foto: John Petter Reinertsen

Ga blaffen i byggetillatelse

Lista over regelbrudd som er levert Stortinget er lang.

Når asylmottaket på Trandum utenfor Gardermoen ble utbedret for 8,5 millioner kroner, droppet politiet anbudsreglene. To firmaer fikk kontraktene uten konkurranse.

I tillegg ga Politiet blaffen i å søke kommunen om byggetillatelse før de begynte byggearbeidet.

- Det er åpenbart at det påviller politiet å være særlig aktsom i å følge reglene, sier Engeseth.

Lånte penger av gårdeier

Politiets utlendingsenhet har også pyntet på sine egne lokaler i Christian Kroghs gate i Oslo for tre millioner kroner.

Pengene kom til politiet på en uvanlig måte - som et lån fra gårdeieren.

- Det uvanlige er at de opptar lån for å foreta ombygginger. Det vanlige er at man får dette over budsjettet, og at det planlegges i det vanlige budsjettarbeidet, sier Engeseth.

Det private lånet fra gårdeieren sikret hans eget firma byggeoppdraget uten konkurranse.

Lånet ble også dyrere enn nødvendig, fastslår Riksrevisjonen.

Lover bot og bedring

Anbudsreglene ble også brutt under innkjøp til Oslo og Trondheim fengsel, og ved innkjøp av møbler og konsulenttjenester til andre deler av politi-og justissektoren.

- Riksrevisjonen ser alvorlig på dette. Vi har rapportert dette til Stortinget flere ganger, og de har innskjerpet at politiet må skaffe seg bedre kvalifikasjoner på folk som driver med anskaffelser og dokumentere bedre anskaffelsene de gjør, sier Engeseth.

Likevel fortsetter regelbruddene.

Statssekretær Terje Moland Pedersen legger seg flat på vegne av Justisdepartementet, og lover at dårlig saksbehandling og uryddighet skal bort.

- Det som må skje, er at man må sørge for at de som har ansvar for innkjøp, både kan og benytter regelverket når man går til anskaffelser, sier Pedersen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger