Politidirektøren: Må gjøre mer for eldre som utsettes for vold og trusler

Eldre utsettes for vold fra barn og barnebarn med rus- og psykiatriproblemer, ifølge politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Odd Reidar Humlegård

Politiet mottar over 30 prosent flere anmeldelser av mishandling i nære relasjoner nå, enn for fem år siden.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Det er få i denne gruppen som anmelder til politiet, og mange eldre har vanskelig for å komme ut av vold i nære relasjoner, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politiet mottar over 30 prosent flere anmeldelser av mishandling i nære relasjoner nå, enn for fem år siden, ifølge de nye straffesakstallene.

Rus og psykiatri er ofte vanlig hos den som utøver volden. Nå vil politiet sette søkelyset på vold mot eldre og jobbe aktivt for å forebygge det.

– Det er noe vi i politiet skal jobbe mer med. Vi må jobbe sammen med andre fagmiljøer for å forebygge at dette skjer, sier Humlegård.

Penger er ofte årsaken

Vold og trusler mot eldre kommer vanligvis fra barn eller barnebarn, og årsaken er ofte penger. Eldre som rammes, tier om det som skjer, forteller Gyri Scheie, fagkonsulent i Vern for Eldre.

Gyri Scheie

Gyri Scheie i Vern for eldre sier eldre som utsettes for overgrep ikke ser på seg selv som et offer.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

– Eldre som utsettes for vold mener ofte at det er overgriper som trenger hjelp, og ser ikke på seg selv som et offer, sier hun.

Volden som rammer eldre er ofte psykisk, i form av trusler, men fysisk vold skjer også.

– Vi ser at volden kan være alt ifra å slå, lugge, dytte, og helt til å ta halsgrep. Volden som eldre opplever, kan fort bli fysisk, forteller Scheie.

– Tallet er høyere enn forventet

I en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress svarte mellom sju og ni prosent av eldre over 65 år som bor hjemme, at de har vært utsatt for vold eller overgrep.

Astrid Sandmoe

Antallet eldre som blir utsatt for vold i nære relasjoner er høyere enn forventet, sier forsker Astrid Sandmoe.

– Tallene vi fant i vår undersøkelse er høyere enn vi har sett i lignende undersøkelser fra utlandet, sier forsker Astrid Sandmoe.

Forskerne fant også en sammenheng mellom helseplager og vold, forklarer Sandmoe:

– Blant eldre kvinner som er voldsutsatte, er det en klar overvekt som har kroniske sykdommer.

Scheie er glad for at politiet tar tak i problemer, men likevel bekymret for alle som ikke tør å si ifra:

– Det er store mørketall. De ringer ikke selv, så vi er avhengige av at folk rundt dem ser hva som skjer.

Guro Angell Gimse, representant i justiskomiteen for Høyre, foreslår bedre retningslinjer for helsepersonell, og vil legge til rette for god kommunikasjon mellom politiet, pårørende og den kommunale helsetjenesten.

– Det er hjelp å få, men det er nok nødvendig å jobbe enda mer med å nå de eldre, sier hun.

Gimse ønsker også mer forskning på forekomst og konsekvenser av voldsbruk mot foreldre.

– Det å si fra om vold er vanskelig for alle, og for eldre kan det være enda vanskeligere. Her handler det om å senke terskelen for å melde fra. Vi vet at det er et stort hinder når voldsutøveren er en ektefelle, en sønn eller en datter.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger