Hopp til innhold

Politidirektøren vil vente med å innføre fast bevæpning for politiet

Justisdepartementet og statsråd Anders Anundsen ønsket at politidirektøren skulle kunne bestemme fast bevæpning i noen politidistrikter. Politidirektoratet og politidirektøren ønsker ikke en slik endring, og ber politikerne tenke seg mer om.

Bevæpnet politi

Politidirektoratet ber politikerne vente med å vedta at alle politifolk skal kunne få pistol på hofta som fast del av utrustningen sin.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Politidirektoratet mener at det i dag ikke er behov for en hjemmel som åpner for at generell bevæpning kan innføres i Norge, skriver de i sitt høringssvar til justisministeren.

Siden 24. november har norsk politi i en fire uker lang periode blitt gitt spesiell tillatelse til å alltid gå med våpen på kroppen. Tillatelsen er gitt med bakgrunn i PSTs trusselvurdering der politifolk ansees som en aktuell målgruppe for terrorangrep.

Les også: Anundsen sier ja til bevæpning
Les også: Tidligere polititopp frykter snikinnføring av generell bevæpning

Samtidig som denne spesielle tillatelsen er gitt pågår det en diskusjon både i Politi-Norge og blant politikerne om norsk politi skal begynne med fast bevæpning i det daglige – altså gå med pistol på hofta som i mange andre land.

Ber politikerne vente

Fagforeningen Politiets Fellesforbund har vedtatt at de er for slik generell bevæpning.

I regjeringsplattformen for Høyre/Frp-regjeringen gikk partiene inn for gi mulighet til politimestrene om å innføre generell bevæpning i sitt distrikt.

Ingen av politimestrene ønsket derimot en slik ordning da NRK spurte dem i oktober i fjor.

Les mer: Ingen av politimesterne vil ha mer bevæpning
Les også: Uenige med politimesterne: Her vil fire av fem bevæpne seg

Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård og hans direktoratet skriver at de frykter flere avfyrte skudd med eventuelle nye regler.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Senere sendte justisminister Anders Anundsen ut et forslag til endrede våpenregler på høring. Der foreslo han at bevæpning kunne vedtas for hele politidistrikt, men at det skulle være politidirektoratet som vedtok en slik generell bevæpning.

Men heller ikke dette er ønsket av politidirektør Odd Reidar Humlegård og hans folk.

– Politidirektoratet mener prinsipalt at man bør vente med å innføre en hjemmel for å kunne beslutte generell bevæpning, skriver de.

Politidirektør Humlegårds folk mener at politikerne først bør innhente erfaringer og evalueringer av den utvidede lagringen i av våpen i alle politiets biler og andre forhold.

NRK har bedt om et intervju med Odd Reidar Humlegård om høringsuttalelsen, men Politidirektoratet opplyser at han og resten av ledelsen er utilgjengelig for intervju tirsdag. De henviser til den skriftlige uttalelsen fra direktoratet.

Les høringsuttalelsen: Politiets høringsuttalelse om ny våpeninstruks

Frykter at politiet skal skyte mer

I sin høringsuttalelse skriver Politidirektoratet at de frykter at norsk politi skal få et annet preg.

– Generell bevæpning vil oppfattes å bryte med grunnprinsippet om politiets sivile preg, skriver de.

Politidirektør Humlegård og hans fagfolk mener våpen på hofta til alle politifolk vil kunne endre hvordan de håndterer situasjoner. I verste fall frykter de at det vil bli avfyrt flere skudd.

– Selv om vilkårene for bruk av skytevåpen ikke foreslås lempet, vil generell bevæpning over tid kunne påvirke politiets terskel for å løsne skudd, skriver de.

NRK har tidligere fortalt hvordan norsk politi skyter svært sjeldent. Mens svensk politi som bærer våpen i det daglige både drar våpen, avfyrer og treffer andre personer mye oftere.

Tall NRK hentet inn i september viste at norsk politi i fjor avfyrte skudd tre ganger i fjor – to av dem skadet mennesker. I Sverige skjøt politiet minst 30 ganger og drepte fire.

Les også: Norsk politi skjøt tre ganger, svenskene 30

I høringsuttalelsen skriver Politidirektoratet at politiet årlig truer med å bruke skytevåpen er rundt 70 ganger.

Les også: Stortingsflertallet sier nei til politibevæpning

Lyspunkt

AKTUELT NÅ