Hopp til innhold

Politidirektoratet vil la politiet bære våpen

Politidirektoratet vil bevæpne politiet i Norge, så lenge trusselnivået mot norske tjenestemenn er like høyt som i dag. Justisdepartementet sier spørsmålet vil bli avgjort raskt, «kanskje i løpet av dagen».

– Vi har sendt denne anmodningen, og håper på å få et ganske raskt svar. Vi vil bruke noe tid på å få dette rullet ut rundt om i landet, og det skal tilpasses lokale forhold. Vi håper på en rask avklaring, og har bedt om et tidsbegrenset samtykke, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

VIDEO: Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier den endelige diskusjonen om bevæpningen ikke er tatt.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har bedt Justis – og beredskapsdepartementet om samtykke til å bevæpne norsk politi inntil videre.

Forutsetningen for at Politidirektoratet (POD) vil la politiet bære våpen på hofta, er at trusselsituasjonen mot Norge fortsetter å være slik den er i dag.

PST la tidligere denne måneden frem en analyse, der det het at terrortrusselen mot Norge er større enn tidligere. I motsetning til sommerens trusselsituasjon, mener PST denne gang at det er størst fare for angrep rettet mot grupper i Forsvaret og politiet.

– Etter en helhetsvurdering har vi kommet fram til at politiet trenger et ekstra verktøy for å møte denne nye trusselen. Derfor ber vi om samtykke til at uniformert mannskap i vakt- og beredskapstjeneste bevæpnes med pistol inntil videre, sier Odd Reidar Humlegård.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Politi med våpen

SLIK SER DET UT: Oslo Politiforening har tatt dette bildet, for å vise hvordan en politimann med våpen på hofta ser ut.

Foto: Adnan Naeem / NRK

– Vil se hvor mange uker vi får

Humlegård påpeker at det er snakk om et «tidsbegrenset samtykke», men er motvillig når det gjelder å snakke om en konkret tidsramme.

– Vi har bedt om et samtykke «inntil videre». Vi vil følge trusselbildet nøye, og vurdere andre tiltak, men vi mener gitt det trusselbildet vi nå har, at det ikke er noen vei utenom for at våre medarbeidere skal få beskytte seg selv og øke sin innsatsevne, sier Humlegård, før han senere i intervjuet med NRK legger til:

– Det er Justisdepartementet som bestemmer hvor mange uker vi får dette. Vi synes det er fornuftig at vi får noen uker, og så ta det til en ny vurdering og se hvordan trusselbildet utvikler seg.

Statsminister Erna Solberg (H) sier justisminister Anders Anundsen har saken på sitt bord.

– Vi vil vurdere spørsmålet ut fra hjemler og regler. Det er et veldig alvorlig budskap fra politidirektøren. Anmodningen kommer på bakgrunn av de nye analysene som er gjort av terrortrusselen, sier Solberg til NTB.

Tajik: En politifaglig vurdering

Hadia Tajik

Arbeiderpartiets Hadia Tajik mener forespørselen politidirektoratet nå har kommet med, må skilles fra debatten om generell bevæpning.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Arbeiderpartiets Hadia Tajik synes det er greit med en midlertidig bevæpning, og sier debatten om midlertidig bevæpning må skilles fra debatten om generell bevæpning.

– I den situasjonen vi er i nå, er det en politifaglig vurdering hvilke tiltak som trengs for at beredskapen skal være best mulig. Derfor er det greit. Men dersom det varer over tid, er ikke dette bare et faglig spørsmål, men også et politisk spørsmål, sier Tajik til NRK.

Hun opplever at det er tverrpolitisk enighet om at denne situasjonen ikke skal brukes som et argument for generell bevæpning i Norge.

– Erfaringer fra andre land viser at bevæpning kan føre til økt våpenbruk, flere skudd og vådeskudd. Selv om det hevdes at det fører til mer trygghet, har vi sett at liv har gått tapt, også politifolks liv, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Justisminister Anders Anundsen

BESTEMMER: Justisminister Anders Anundsen vil avgjøre spørsmålet om generell bevæpning. Justisdepartementet opplyser at et svar kan komme allerede i dag, fredag.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Håper på raskt svar

Politidirektoratet avventer nå endelig beslutning fra Justis- og beredskapsdepartementet. Humlegård sier man håper på et «raskt svar».

Andreas Skjøld Lorange, senior kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet, sier til NRK at man har mottatt PODs anmodning, og tar sikte på å besvare denne så raskt som mulig, «kanskje allerede i dag».

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sa etter trusselvurderingen i november at han mener politiet selv må avgjøre hvorvidt de skal bevæpnes ytterligere.

– Det er ett av de tiltakene politiet selv må vurdere. Jeg mener det er en ren faglig vurdering i den situasjonen vi befinner oss i nå, sa Anundsen da.

Støtte i politiet

Debatten om hvorvidt norsk politi skal bevæpnes på generell basis har pågått lenge. Den borgerlige regjeringen åpnet i sin regjeringsplattform for «generell bevæpning i de politidistriktene der politiet selv mener det er den beste løsningen».

I en ringerunde NRK gjorde i fjor høst, svarte imidlertid ingen av landets politimestre at de ville ha mer bevæpning. NRK har vært i kontakt med leder for Norges Politilederlag, Jonny Nauste, angående fredagens nyheter om bevæpning.

Nauste sier til NRK at man støtter seg til de vurderingene POD og PST gjør når det gjelder dagens trusselsituasjon, og at man derfor ikke vil kritisere PODs anmodning om midlertidig bevæpning.

Til NTB sier også Audun Buseth, som er hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, at han er positivt til bevæpning, gitt det trusselbildet som nå foreligger.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, har lenge vært positiv til generell bevæpning av politiet. Til Politiforum sier Bolstad at han mener midlertidig bevæpning er en «klok og riktig avgjørelse».

– Generell bevæpning et større spørsmål

Høringsfristen som gjelder generell bevæpning av politiet gikk ut tirsdag. Høringsrunden viser at en rekke tunge politiinstanser vender tommelen ned for forslaget.

Blant dem som er kritiske til forslaget, er Norges Politilederlag, Politihøgskolen, Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten, Det kriminalitetsforebyggende råd, LO og akademikerforeningen Samfunnsviterne.

Venstre har også varslet at de vil be stortingsflertallet stoppe regjeringens forslag om å åpne for generell bevæpning i politiet.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård hevder dagens anmodning ikke er et innlegg i debatten om generell bevæpning av politiet på permanent basis.

– Dette er ikke snakk om generell bevæpning av norsk politi. Anmodningen er begrenset i tid og omfang, og det er ikke alle politifolk som kommer til å bli bevæpnet. Det er først og fremst den uniformerte, patruljerende styrken, sier Humlegård, og legger til:

– Generell bevæpning av norsk politi er et større spørsmål, og det er et politisk spørsmål. Det er ikke den avgjørelsen som er tatt nå.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ