NRK Meny
Normal

Politidirektoratet ba justisministeren om forlenget bevæpning – så snudde de

På snaut to uker endret politidirektøren mening fullstendig, selv om terrortrusselen var den samme. Først ba han om to måneder til med midlertidig bevæpning, med begrunnelsen «terrorhendelse kan finne sted», så gjorde han plutselig helomvendig.

Bevæpning - brev til JD fra POD

Den midlertidige bevæpningen av politiet var over 3. februar, men i dokumenter NRK har fått innsyn i, kommer det frem at Politidirektoratet ville at Justisdepartementet skulle samtykke til utvidelse av bevæpningsperioden med ytterligere to måneder.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Dette gjør meg forvirret, for å si det rett ut. Dette er ikke veldig betryggende, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

3. februar i år var det slutt for den midlertidige bevæpningen av norsk politi. I en pressemelding noen dager før skrev Politidirektoratet (POD) at beslutningen ble tatt med bakgrunn i direktoratets «samlede faglige vurdering».

Men nå viser det seg at POD i utgangspunktet mente det var behov for en ytterligere utvidelse av bevæpningsperioden – også det med begrunnelse i en politifaglig vurdering.

Det kommer frem i dokumenter som NRK har fått tilgang til:

Politidirektør Odd Reidar Humlegård ba Justis- og beredskapsdepartementet om samtykke til forlengelse «utover 3. februar d.å., og inntil to måneder» – altså til 3. april.

Grunn: «Terrorhendelse»

I brevet til departementet, som er datert 11. januar, argumenterte politidirektøren med at terrortrusselen gjorde at bevæpning fortsatt var nødvendig:

«POD er av den oppfatning at situasjonen fremdeles er usikker og at det således anses å være et midlertidig behov for fortsatt bevæpning av norsk politi».

Videre i politidirektørens argumentasjon står det «at det ikke kan utelukkes at en terrorhendelse kan finne sted i Norge med bakgrunn i senere tids hendelser i Europa med utspring i ekstreme islamistiske miljø».

I det samme brevet kommer det også frem at POD var i tvil om det er hjemmel til å fortsette bevæpningen, og ba departementet om å gjøre en juridisk vurdering:

POD - brev til JD

I brevet til Justis- og beredskapsdepartementet ber politidirektøren om forlengelse av bevæpningen. De ba også om en juridisk vurdering fra departementet.

13. november i fjor bestemte Politidirektoratet at den midlertidige bevæpningen skulle opphøre, men samme dag skjedde terrorangrepet i Paris, noe som førte til at bevæpningen ble forlenget. Gunnen var at situasjonen var «uoversiktlig og uavklart».

Justisdepartementet samtykket til midlertidig bevæpning til 3. februar.

Ba POD om å gjøre en ny vurdering

12. januar, dagen etter PODs brev til departementet, svarte de at «departementet oppfatter at direktoratet i sitt brev av 11. januar 2016 vurderer sannsynligheten for at det vil skje terrorhendelser i Norge som lav».

Videre står det:

«Justis- og beredskapsdepartementet ber derfor Politidirektoratet om å gjøre en politifaglig vurdering av behovet for midlertidig bevæpning med bakgrunn i de tre utarbeidede trusselvurderingene sett opp mot vilkårene i våpeninstruksen § 10, fjerde ledd».

De tre trusselvurderingene som departementet viser til er fra 14. og 31. desember i fjor og 7. januar i år.

Alle ble utarbeidet før POD ba om forlengelse av bevæpningsperioden 11. januar – og det er med bakgrunn i de samme trusselvurderingene at POD mener det likevel ikke er nødvendig med fortsatt midlertidig bevæpning.

På snaut to uker endret politidirektøren mening fullstendig, selv om terrortrusselen var den samme. Først ba han om to måneder til med midlertidig bevæpning av politiet, med begrunnelsen «terrorhendelse kan finne sted», så tok han plutselig helomvendig.

NRK FORKLARER: På snaut to uker endret politidirektøren mening fullstendig, selv om terrortrusselen var den samme. – Dette er ikke veldig betryggende, sier Sigve Bolstad, politiets fagforeningsleder.

POD i dag: – Ikke lenger er grunnlag for å forlenge

Jørn Schjelderup, leder for Politioperativ seksjon i POD, sier de etter svarbrevet fra Justisdepartementet gjorde en ny vurdering.

– POD mener det ikke lenger er grunnlag for å forlenge den midlertidige bevæpningen, sier han i en e-post til NRK.

– Er det slik at Justisdepartementet ikke ville forlenge bevæpningen?

– Nei – POD kom selv frem til at det ikke var grunnlag for å forlenge den midlertidige bevæpningen ennå en gang. I utgangspunktet søkte vi videreforlenging, men etter å ha vurdert saken på nytt, så vi at det verken var hjemmelsgrunnlag eller tungtveiende nok politifaglige årsaker til å stå på vårt opprinnelige ønske, svarer Schjelderup.

– Vi gikk derfor tilbake til vårt primære standpunkt fra 13. november, og valgte derfor å gå tilbake til fremskutt lagring.

Schjelderup skriver også i sitt svar til NRK at POD ønsket at Justisdepartementet skulle gjøre en bredere juridisk vurdering av bevæpningen, siden de var i tvil om det var hjemmel til å fortsette ordningen.

– POD ønsket derfor primært at JD gjennomførte en bredere juridisk vurdering av vilkårene i våpeninstruksen § 10, fjerde ledd eller andre bestemmelser som kan hjemle en eventuell fortsatt midlertidig bevæpning av politiet, skriver han.

Bolstad: – Noe har skjedd på veien

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, har ikke sett dokumentene før NRK viser de til ham.

Han sier han fikk til svar at det ikke var hjemmel til å forlenge bevæpningen av politiledelsen – ikke at det har vært en korrespondanse mellom POD og departementet om politifaglige vurderinger, slik det kommer frem i dokumentene.

– Det står jo at Politidirektoratet, ut ifra politifaglige vurderinger, mente bevæpningen burde forlenges med bakgrunn i trusselnivået. Men så har noe skjedd på veien. Det fremstår som veldig forvirrende, sier Bolstad.

– Hva kan ha skjedd?

– Det blir bare spekulasjoner fra min side, men noe har åpenbart skjedd. Noen har tydeligvis hatt et sterkt ønske om å fjerne den midlertidige bevæpningen, svarer han.

Sigve Bolstad

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sier han blir forvirret over PODs behandling av saken.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bolstad sier han er overrasket over det han leser i dokumentene som NRK har fått tilgang til.

– Nå er det stor usikkerhet knyttet til hva som faktisk var grunnen til at den midlertidige bevæpningen ble avsluttet. Det har vi ikke fått et godt nok svar på. Det er et viktig spørsmål vi må få besvart. Det er på sin plass, sier Bolstad.

Er du fornøyd med det svaret POD har gitt?

– Nei!

– Tror du at man får et annet svar?

– Det bør vi absolutt få. For dette handler om sikkerheten til befolkningen og sikkerheten til de ansatte i politi- og lensmannsetaten.

Justisdepartementet: «Ønsker ikke kommentere dialogen»

NRK har sendt flere spørsmål om saken til Justis- og beredskapsdepartementet. De ønsker ikke å stille til intervju, men kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsgard svarer dette i en e-post til NRK:

«Spørsmålet om midlertidig bevæpning har vært gjenstand for grundige vurderinger og avveininger helt siden bevæpningen ble innført november 2014. I slike saker er det naturlig at justis- og beredskapsdepartementet har dialog med Politidirektoratet.»

Videre i e-posten står det:

«Vi ønsker ikke kommentere dialogen mellom departementet og POD ytterligere, men viser til svarene du alt har fått fra POD.»

Fagforeningsleder Sigve Bolstad sier til NRK at han nå kommer til å ta saken opp med politiledelsen – fordi han forventer bedre svar.

– Vi må få et svar på hvorfor det har skjedd en helomvending. Hvofor det har skjedd klarer ikke jeg å lese meg til i dokumentene som NRK har presentert, eller ut ifra de argumentene jeg har fått fra ledelsen, sier Bolstad.

Se sak fra Dagsrevyen 13. desember 2015.

Se Dagsrevyens sak om politiets erfaringer med midlertidig bevæpning fra 13. desember 2015.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger