– Vi burde etterlyst søstrene umiddelbart

I høst fikk politiet melding om at to norske tenåringsjenter hadde reist til Syria for å delta i hellig krig, men ventet nesten 12 timer med å gjøre noe. Nå vet de ikke om søstrene lever og tar selvkritikk for håndteringen.

Farid Ighoubah, reporter, politiet tar selvkritikk for ikke å ha etterlyst tenåringssøstre som reiste til Syria

TAR SELVKRITIKK: – Nå når vi vet at det faktisk skjer at unge jenter på 16 år velger å reise og har som mål å ta seg til Syria, har vi lært at vi må reagere umiddelbar, sier kriminalsjef ved Asker og Bærum politidistrikt Nina Bjørlo til NRK.

Torsdag 17. oktober i fjor ble to norske søstre på 19 og 16 år meldt savnet. De hadde sendt en mail til familien om at de var reist til Syria for å delta i jihad, hellig krig.

Faren ringte politiet første gangen klokken 21.54 denne kvelden. Flere ganger etter dette uttrykket han sin bekymring til politiet på telefon. Han skal også ha fortalt at jentenes pass ikke var i hjemmet.

Men politiet valgte likevel å vente med å foreta etterforskningsskritt til neste dag – nesten 12 timer etter første kontakt. Dermed gikk verdifulle timer tapt. Nå tar de selvkritikk for hvordan de håndterte saken innledningsvis.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

– Lært at vi må reagere umiddelbart

Grenseovergangen Bab al-Hawa mellom Syria og Tyrkia

TRAVEL GRENSEOVERGANG: Cilvegózü i det sørlig Tyrkia er kanskje den mest travle grenseovergangen til Syria. Faren til tenåringsjentene skal flere ganger har vært her i håp om å få døtrene sine tilbake.

Foto: LOUBNA MRIE / Reuters

– Nå når vi vet at det faktisk skjer at unge jenter på 16 år velger å reise og har som mål å ta seg til Syria, har vi lært at vi må reagere umiddelbart og gjøre nødvendige tiltak, sier kriminalsjef Nina Bjørlo ved Asker og Bærum politidistrikt til NRK.

– Vi kan alltid bli bedre. Det er nettopp denne typen saker som gjør at vi lærer og forhåpentligvis blir enda bedre til å håndtere denne typen saker på best mulig måte

Les også: Frykter norsk 16-åring kriger i Syria

Les også: Norske myndigheter: - Ekstremt vanskelig hvis søstrene er i Syria

Les også: Solberg: – Trist at søstrene ikke ble stoppet

Da den første savnetmeldingen kom inn ble den håndtert av operasjonssentralen i politidistriktet. Det er innholdet i savnetmeldingen som avgjør hvor raskt politiet reagerer i savnetsaker. I mange tilfeller er det en ren skjønnsmessig vurdering.

Politiet kan ikke med sikkerhet si om de to søstrene er i live i dag. Faren har vært på desperat jakt etter døtrene siden de forsvant. Det pågår heller ikke noen aktiv etterforskning fra politiet i Asker og Bærum.

– Hvorfor gjorde dere ikke noe umiddelbart?

– Denne meldingen kom til politiet sent på kvelden. Frem mot midnatt mottok vi informasjon fortløpende fra faren. En totalvurdering var at vi umiddelbart påfølgende dag skulle ta kontakt med ham for å ta imot en formell savnetmelding, forklarer Bjørlo.

– Vi vil hjelpe muslimer

Privatetterforsker og tidligere leder i krimvakten Oddleif Sveinungsen

KRITISK: Privatetterforsker Oddleif Sveinungsen jobbet i kriminalvakten i Oslo fra 1991 – 2012, da han pensjonerte seg. Han mener politiet burde handlet umiddelbart og blant annet fått varslet flyplasser og grenseoverganger.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

I mailen fra søstrene til familien skal de blant annet ha skrevet:

«Det er nå slik at muslimene blir angrepet fra alle hold og vi må gjøre noe. Vi vil så gjerne hjelpe muslimene og den eneste måten vi kan virkelig hjelpe dem er ved å være med dem i deres lidelser og gleder. Det er ikke lenger nok å sitte hjemme og sende penger. Med tanke på dette har vi bestemt oss for å reise til Syria og hjelpe til der nede med alt vi kan».

Privatetterforsker Oddleif Sveinungsen har jobbet ved kriminalvakten i Oslo fra 1991 til 2012 og har en rekke års erfaring med savnetsaker. Han mener politiet i dette tilfellet burde handlet tidligere.

– Man bør ikke vente så lang tid før man foretar seg noe konkret. I dette tilfellet burde de varslet flyplasser og grenseoverganger. Og man burde muligens vært hjemme hos foreldrene på kvelden for å sjekke om passene var borte, sier han til NRK.

– Initialfasen særs viktig

Sveinungsen er klar på at initialfasen er avgjørende.

– Initialfasen er særs viktig, for det er i denne fasen man innhenter flest mulig viktige opplysninger. Det er der man har de sentrale vitnene, og det er der man får alle opplysningene som kan hjelpe saken med å få en god utgang.

– Da politiet fikk vite at passene til jentene var borte burde de forstått at det lå noe konkret bak bekymringen, og at jentene hadde til hensikt å reise. Da er det selvsagt at man bør varsle flyplasser og grenseoverganger.

Politiet innser at det har vært en bratt læringskurve, og vedkjenner at de kommer til å handle annerledes neste gang.

– Etter å ha sett tilbake og evaluert er det klart at med den informasjonen vi sitter på i dag burde vi kanskje iverksatt etterlysning umiddelbart. Det skal sies at denne saken er den første i sitt slag der en mindreårig velger å reise til et utrygt land, i dette tilfellet Syria. Nå har vi lært og fått flere læringspunkter. Det gjør at vi kommer til å reagere umiddelbart neste gang, sier Bjørlo.

Satte inn store ressurser

Faren til de to norsk-somaliske jentene

FORTVILET: Jentenes far har jaktet febrilsk etter døtrene sine siden de forsvant i oktober i fjor. Politiet vet ikke med sikkerhet om de fortsatt er i live og etterforsker ikke lenger saken.

Foto: Mohammed Alayoubi

Sveinungsen peker også på andre faktorer som er viktig å få gjort så tidlig som mulig i tilsvarende saker.

– Savnede personer bør etterlyses i Schengen, Interpol og politiet bør også varsle ferger som går til Danmark, Sverige og England. I tillegg kan de opprette kontakt med sambandspersonell i land hvor Norge har forbindelser, i dette tilfellet Tyrkia.

På grunn av den krigsherjede situasjonen i Syria har ikke Norge ambassade der.

Fredag 18. oktober klokken 08.30 kontaktet politiet i Asker og Bærum politidistrikt faren, som kom til politistasjonen for å levere en formell savnetmelding. Da var jentene allerede på vei til Tyrkia for å ta seg over grensen til Syria.

Etter det vi erfarer klarte politiet også å spore søstrene i Tyrkia, nær grensen til Syria denne dagen.

NRK får også opplyst at politiet slo full alarm da de skjønte alvoret i saken, og den fikk høyeste prioritet. Alle ressurser ble satt inn og det ble foretatt flere konkrete handlinger:

  • Jentene ble etterlyst gjennom Interpol.
  • Det ble opprettet kontakt med Utenriksdepartementet (UD) gjennom en representant på ambassaden i Tyrkias hovedstad Ankara.
  • Nordisk politisambandsmann ble involvert og lokalt politi ble orientert.
  • Store ressurser ble satt inn gjennom hele den påfølgende helgen og påfølgende uke.

– I dette tilfellet så vi faktisk realitetene, at de faktisk hadde reist med mål om å ta seg over til Syria. Fra politiets side hadde denne saken høyeste prioritet, sier Bjørlo.

Hun forteller også at politiet ikke har etterlyst søstrene offentlig av sikkerhetsmessige hensyn.

Handlingsplan mot radikalisering

Martin Bernsen, seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen til PST

ADVARER: Kommunikasjonssjef i PST Martin Bernsen ber foreldre og skoler om å holde øynene åpne for ungdommer som er i ferd med å bli radikalisert.

PST har flere ganger advart norske borgere mot å reise til Syria, og ber om at andre enn politiet er våkne for den økende problematikken.

– Vi arbeider med personer som er radikalisert og som vi frykter vil reise til Syria. Arbeidet med å forebygge radikalisering er noe som må favne videre enn PSTs mandat og rammer. Aktører som må komme på banen er skoler, barnevern og familier, sier seniorrådgiver i PSTs kommunikasjonsavdelingen, Martin Bernsen, til NRK.

I løpet av juni lanserer regjeringen en handlingsplan for hvordan radikalisering skal forebygges og bekjempes. NRK vet at justisdepartementet har samarbeidet med flere departementer og PST i utarbeidelsen av planen.

NRK har vært i kontakt med justisdepartementet som ikke ønsker å gi noen kommentarer om dette ennå.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra faren til jentene i denne saken. Heller ikke familiens advokat Geir Lippestad har svart på NRKs gjentatte henvendelser.

SISTE NYTT

Siste meldinger