POD stoppet politiansettelser i siste liten: – Svekker beredskapen

Oslo politidistrikt var klare til å ansette flere sentrale ledere. Så kom brevet fra Politidirektoratet.

Polititopper

KRITISKE: Sigve Bolstad i Politiets fellesforbud, Kristin Aga i Oslo politiforening, og Grete Lien Metlid, politiinspektør i Oslo.

Foto: NRK

– Dette svekker beredskapen i en allerede sårbar tid. Denne trengte vi ikke, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbud.

Oslo politidistrikt stod klare til å ansette flere sentrale ledere, blant annet seksjonsleder for etterforskning av organisert kriminalitet, skriver Politiforum. Jobbintervju var gjennomført og kun det endelige vedtaket i ansettelsesrådet manglet.

Men denne uken sendte Politidirektoratet (POD) ut et brev til alle landets politidistrikt. Der stilte de spørsmål ved hvorvidt politimestere i det hele tatt kan lyse ut politilederstillinger.

Dermed ble ansettelsene i oslopolitiet i praksis stoppet.

– Man tar fullmakten fra politimestre, slik at man ikke får muligheten til å ansette ledere på et visst nivå. Det får følgekonsekvenser, blant annet for beredskapen, sier Bolstad.

Flere polititopper reagerer

Kristin Aga, leder av Oslo politiforening, frykter det vil hemme evnen til å gjennomføre politireformen.

– Nå er alt satt på vent. Topplederne våre er i utgangspunktet veldig arbeidsbelastet i endrings- og omstillingsfasen vi stå i nå. De får ikke kommet ordentlig i gang med jobben, for de får ikke lederne rundt seg på plass. Det er ganske dramatisk, sier hun.

Også Grete Lien Metlid, politiinspektør i Oslo, er kritisk. Hun sier til Politiforum at denne inngripen forverrer en allerede krevende situasjon for Oslo politidistrikt.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstal sier det ikke er full stopp på disse stillingene, men at direktoratet har bedt om en «time-out» for å avklare påstander om feil.

– Årsaken til at POD har grepet inn er at en av tjenestemannsorganisasjonene har henvendt seg til Sivilombudsmannen og Statens pensjonskasse med påstand om at utlysningen av enkelte lederstillinger bryter med det såkalte kvalifikasjonsprinsippet, altså at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. Det er også stilt spørsmål ved om stillingene bryter med særaldersgrenseloven, sier Skulstad

– Vi har stor forståelse for at våre ansatte er utålmodig etter å få besatt viktige lederstillinger i politiet. Likevel har vi funnet det riktig å sette bremsene på inntil vi får gjort nødvendige avklaringer og sjekket om påstandene om formelle feil er riktige.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger