NRK Meny
Normal

Ingen avspasering etter terrorsituasjonen

Ferien ble avbrutt for nær tusen politifolk som følge av terrorsituasjonen i sommer. Nå innskrenker Politidirektoratet (POD) muligheten til avspasering.

Væpnet politi på Torp

Væpnet politi på Torp flyplass i forbindelse med terrorsituasjonen i sommer.

Foto: Henrik Bøe / NRK

I forbindelse med terrorsituasjonen ble flere politimenn kalt inn på jobb for å sørge for samfunnets sikkerhet.

Alle fikk beskjed om at alle spørsmål knyttet til godtgjørelser, dekning av ekstrautgifter, tap av ferie og behov for hvile og avspasering ville bli besvart i ettertid, skriver Politiforum.

Den 4. august mottok samtlige politidistrikter et brev fra Politidirektoratet (POD) med det Politiets Fellesforbund (PF) mener er en tolkning av arbeidsmiljøloven som ikke er i samsvar med forskriftene.

– Forsøker å tøye forskriften

Blant annet skrev POD følgende i brevet:

«Der arbeidsgiver gir annet passende vern av god kvalitet, er det ikke krav til å gi kompenserende hvile. Reglene i § 7 om ny fridag vil derfor ikke komme til anvendelse i slike tilfeller».

Politiets Fellesforbund mener setningene over betyr at POD fortolker seg bort fra ordlyden i «Forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for polititjenestemenn», der det i §4 heter:

«Når den arbeidsfrie perioden er kortere enn 11 timer i løpet av 24 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperiode».

– Jeg oppfatter at POD nå forsøker å tøye dette. Forskriften inneholder en «skal»-bestemmelse i forhold til å avspasere, i uttrykket «skal sikres tilsvarende kompenserende hvileperiode». I praksis avspasering, sier sekretær ved Oslo Politiforening (OPF), Per Erik Ommundsen til Politiforum.

Les også: Avblåser den skjerpede terrorberedskapen
Les også: Politiforbundet vil ha bevæpnet politi nå

Uendret forståelse fra POD

Politidirektoratet svarer at de har diskutert spørsmål om rett til kompenserende hvile og annet passende vern med fagforeningene og Hovedverneombudet.

Ifølge Seksjonssjef Frode Aarum i POD har dialogen vært tett og god.

– PODs forståelse har hele tiden vært uendret. For øvrig viser vi til det som står i brevet som er sendt etaten, fagforeningene og HVO, skriver Aarum i en mail til Politiforum.

Ommundsen i Oslo Politiforening (OPF) sier til Politiforum at han ikke er enig med POD sin tolkning.

– Jeg er uenig med POD i at annet passende vern, kan kompensere for annen passende hvile. Fordi passende vern, fra mitt ståsted handler om at folk ikke kan gå 24 timer i døgnet over en uke med våpen i hånd, sier Ommundsen.

Kompenserende hvile er å få fri rett i etterkant, når hendelsen er over, slik den nå er, mener han.

Ommundsen legger til at han forstår at ikke alle kan ta ut avspasering etter terrortrusselen i løpet av de første 14 dagene slik forskriften beskriver.

Han sier Politiets Fellesforbund er innstilt på å få til en fleksibel ordning, slik at avspaseringen tas utover høsten slik at det både passer arbeidsgiver og arbeidstaker.

Viktig med uthvilt politi

Mannskapene som rykket ut har allerede fått overtid og tillegg for det de har jobbet, likevel mener Ommundsen at de i tillegg har krav på avspasering.

– Det er det som er bestemt i forskriften. Det er slik at heller ikke POD kan fortolke seg ut av ordlyden der, sier han.

Ommundsen legger til at det er viktig at politiet er uthvilt for å kunne yte best mulig tjenester ovenfor publikum.

Ifølge Politiforum har Politiets Fellesforbund har sendt et brev til POD hvor de mener POD har en innskrenkende fortolkning av regelverket, og at dette begrenser omfanget av vernereglene i lovverket.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger