Hopp til innhold

Pleiere og ordførere på kollisjonskurs

Nesten alle ordførerne mener at eldreomsorgen er god eller meget god, mens under halvparten av pleierne mener det samme.

Sykepleier med munnbind
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Det kommer frem i en undersøkelse som MMI har laget for fagtidsskriftene Sykepleien og Fagbladet.

Undersøkelsen viser at hjelpe- og sykepleiere på den ene siden og ordførere på den andre har to helt forskjellige virkelighetsoppfatninger.

På område etter område mener flerparten av ordførerne at eldreomsorgen er bra, mens pleierne mener det motsatte

Over 90 prosent misfornøyd

Mens over 90 prosent av sykepleierne og hjelpepleierne i hver kommune sier at det er for lav bemanning i deres kommune så sier bare 54 prosent av ordførerne det samme.

- Jeg synes at spriket er så stort at alle, på alle nivåer, bør ta det på alvor, sier helseminister Sylvia Brustad til NRK.

Hun vil nå ta saken opp med Kommunenes Sentralforbund.

Også når det gjelder antall institusjonsplasser er bildet det samme.

Bare 41 prosent av ordførererne er mener det er for få plasser, mot rundt det dobbelte blant pleierne.

Faktisk sier 36 av ordførerne at alt er bra innen eldreomsorgen, mens bare 6-7 prosent av pleierne mener det samme. 

Det er mye bra i norsk eldreomsorg, men generelt ser vi en reduksjon i kvaliteten. Å motvirke dette koster så mye at det for de fleste politikere er helt uaktuelt.

Professor i sosialantropologi Halvard Vike / Fagbladet

MMI har intervjuet 380 ordførere i undersøkelsen og like mange hjemme- og sykepleiere.

- Sitter for mye på kontoret

Valgforsker Frank Aarebrot mener ordførerne har et forklaringsproblem.

– De sitter nok for mye på kontoret. At de uttrykker at det er bedre enn det er, er ille for de eldre, sier han til Fagbladet.

Kommunalminister Åslaug Haga velger å tolke opplsutningen blant de ansatte som positiv. 

– Det er gledelig at halvparten av de ansatte mener kvaliteten har blitt bedre. Det skulle vært artig å se tall for de siste par–tre åra. Det har skjedd mye i kommunene siden vi startet opptrappinga av kommuneøkonomien, blant annet 5900 nye årsverk i pleie- og omsorgssektoren i fjor, sier Haga til Fagbladet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ