Planer for gasskraftverk i Skogn

Industrikraft Midt-Norge vil etter det NRK erfarer legge frem nye planer for realisering av gasskraftverket i Skogn i Nord-Trøndelag kombinert med et biovarme-kraftverk. 

Her på bakeenden til Norske skog skal det bygges gasskraftverk.
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Dette kan om få år hindre kraftkrise i Midt-Norge.

Industrikraft Midt-Norge har i dag konsesjon til å bygge gasskraftverk uten CO2-rensing. Grunnen til at det har dratt ut i tid med byggestart er de høye gassprisene som har gjort bygging av gasskraftverk ulønnsomt.

Biobrensel

Nå kan dette endre seg ved nye planer som blir lagt frem i dag. Etter det vi vet, skal gasskraftverket kombineres med et kraftverk drevet med biobrensel. I dette tilfellet betyr det treavfall fra papirfabrikken til Norske skog.

Industrikraft Midt-Norge vil på nåværende tidspunkt ikke kommentere NRKs opplysninger. Men vi vet at den nye planene er drøftet inngående med olje og energidepartementet, og at planen om kombinert gass og biokraftverk trolig er velsignet politisk.

Løser kraftkrisen

Planen innebær også at det skal leggest gassrør fra Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og inn langs hele Trondheimsfjorden med sideledninger til Trondheim og tettsteder langs fjorden.

Det er usikkert hvor mye elektrisk kraft et slikt kombikraftverk skal produsere, men i de opprinneledige planene skulle gasskraftverket alene produsere 6 milliarder kilowatt timer i året, som tilsvarer en størrelse på hele ti Altakraftverk, og det er nok til å avblåse kraftkrisen i Midt-Norge.

Bak planen til Industrikraft Midt-Norge står Elkem, Norske Skog, Statoil, Nord-Trøndelag energi og Trondheim energiverk.

 

SISTE NYTT

Siste meldinger