Ryanair-piloter mener de tvinges til å bli nullskatteytere

Nordmenn som jobber for flyselskapet Ryanair ender opp som nullskatteytere. Selv mener de det skjer mot deres vilje og på grunn av en struktur satt opp av selskapet.

Ryanair-fly på Rygge

BAK SPAKENE: I Ryanairs fly som lander på norske flyplasser kan det sitte piloter som betaler lite eller ingen skatt.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Vi vil gjøre ting korrekt og vi ønsker ikke å være nullskatteytere, sier en fortvilt Ryanair-pilot anonymt til NRK.

Han tør ikke stå fram med navn, bilde eller stemme i media. Likevel har han valgt å gi innblikk i hvordan flyselskapet opererer. Måten selskapet driver på gjør at han sitter bak spakene i fly med Ryanair-logo uten å betale nevneverdige skatter og avgifter til hverken Norge eller andre land.

Ryanair-sjef Michael O'Leary med flymodell på hodet

KONTROVERSIELL: Ryanair og toppsjefen i selskapet Michael O'Leary har blitt kontroversiell med sin spesiell fremtoning og absolutte lavpristankegang. Toppsjefen har tidligere uttalt at han ville hatt ståplasser på flyene sine om han fikk lov for å senke prisene ennå mer.

Foto: ALBERT GEA / Reuters

Tidligere i år startet Skatteetaten granskning av piloter og flybransjen, og flere piloter er bekymret for at de blir sittende igjen med problemet.

– Det er klart vi er bekymret for å få en norsk skattesak mot oss. Da er det veldig vanskelig for oss å forholde oss til en norsk-irsk skatteavtale som definerer vårt ansvar i Irland, sier Ryanair-piloten som NRK har snakket med.

For irske Ryanair bruker norske piloter til å bemanne sine fly.

Må opprette enkeltmannsforetak i Irland

Pilotene er derimot ikke ansatt i Ryanair direkte. Flyselskapet har satt opp en struktur der pilotene må opprette sine egne enkeltmannsforetak, som så igjen leies inn via et kontraktørselskap registrert i England – til irske Ryanair.

– Hadde vi vært vanlige ansatte i Ryanair direkte, hadde det vært en normal arbeidsgiver/arbeidstaker-situasjon med en ryddig skatteprosess og betaling av arbeidsgiveravgift og tilhørende full trygd/pensjon. Gjennom løsningen med kontraktørselskapet betales det ikke arbeidsgiveravgift, noe som er en besparelse for Ryanair som går utover samfunnet først og fremst, sier piloten.

NRK har også sett skriftlig dokumentasjon, kontrakter og interne notater, på strukturen som Ryanair har satt opp sammen med kontraktørselskapet.

Dokumentasjonen viser hvordan Ryanair og kontraktørselskapet skyver alt ansvar over på pilotene selv:

  • Skal ansees som «konsulent» – ikke pilot eller på noen annen måte ansatt i Ryanair
  • Tvinges til å opprette enkeltmannsforetak i Irland
  • Enkeltmannsforetaket må ta alt ansvar for skatter og avgifter – problemer knyttet til dette er oppsigelsesgrunn
  • Pilotene er direkte knyttet til Ryanair, selv om de har kontrakt gjennom kontraktørselskapet
  • Strukturen der pilotene tvinges til å opprette enkeltmannsforetak i Irland ender med at mange ikke betaler skatt.

– I Irland er systemet bygget opp slik at jeg ikke skal skatte noe annet enn trygdeavgift før jeg har et overskudd i mitt irske selskap, sier piloten NRK har snakket med.

Slik piloten tolker det er nullskatte-forholdet lovlig etter irsk lovgivning, men han sier at flere piloter er nervøse for hva norske skattemyndigheter kan finne på siden de bor i Norge.

Ekspert: – Ikke uvanlig modell

Professor i arbeidsrett Stein Evju ved Universitetet i Oslo sier at strukturene som Ryanair opererer med for sine piloter er ganske vanlig. Resultatet er forskyving av ansvaret.

Stein Evju

ANSVARSFLYTTING: Professor i arbeidsrett Stein Evju sier at konstruksjonen flytter ansvar, men ikke er uvanlig.

Foto: Universitetet i Oslo

– Denne modellen med med en som er selvstendig som har kontrakt med et bemanningsbyrå som leier vedkommende videre ut til en oppdragsgiver, er en modell som ikke er uvanlig i britisk og irsk rett. Det skal ganske mye til før vedkommende blir regnet som arbeidstaker, sier Evju og understreker at det er mer vanlig i andre land enn i Norge.

Evju forteller at det i Norge er strengere regler, og at det kunne blitt slått ned på strukturen fordi piloten bare jobber for en oppdragsgiver. Ved å pålegge enkeltmannsforetak i Irland derimot kan Ryanair bruke systemet.

– Dersom man bruker en slik modell så slipper man unna - det vil si man har ikke noe arbeidstaker-forhold, sier Evju.

Hva slipper man unna?
–Det er forskjell på å ha en selvstendig næringsdrivende i sitt virke og å ha en arbeidstaker i sitt virke. Det har å gjøre med betaling av vederlag, hvem som har HMS-forpliktelser, hvem som kan kunne styre over ferie og arbeidstid. Enkeltmannsforetaket har arbeidsgiveransvaret i en slik konstruksjon, sier Evju.

Og det er kanskje poenget med konstruksjonen?
– Det er helt riktig, sier professoren.

Ber pilotene engasjere skattejurist

Informasjonen som NRK har fått innsyn i viser også hvordan Ryanair og deres samarbeidspartnere legger opp til at det skal betales så lite skatt som mulig.

I et internt notat skrevet av ledelsen i et av kontraktørselskapene til pilotene i 2009 kommer det noe spesielle svar til pilotene.

På spørsmålet om "trekker dere skatt av lønna mi?" svarer selskapet at de fraskriver seg ansvaret for skatter og avgifter.

Selskapet kommer i stedet med et klart og tydelig råd som fort ender i så lav eller ingen skatt som mulig:

Vi anbefaler pilotene sterkt å engasjere en skattejurist

fra internt notat med info til Ryanair-piloter

Selskapet forsetter så med å trekke fram konkrete skattejurister de ber pilotene sterkt vurdere å bruke. Piloten NRK har snakket med bekrefter at kontraktørselskapet gir ut lister over regnskapsførere/skattejurister.

Med strukturen der pilotene har ansatt seg selv i enkeltmannsforetak i Irland og leies ut til Ryanair via et kontraktørselskap ender dette ofte i lite eller ingen skatt til verken Norge eller Irland.

Grunnen til dette er irske skatteregler der slike enkeltmannsforetak skal skrive av veldig mange utgifter før skatt beregnes.

Pilotene som jobber for Ryanair gjennom denne modellen må selv ta ansvar for mye av trening, helsesjekker og annet som da trekkes fra i et balanseregnskap.

– Jeg har vært i kontakt med den norske skatteetaten anonymt for å finne ut om måten det gjøres på i dag er lovlig, men de klarer ikke å gi et konkret ja, nei eller en veiledning til hvordan det skal håndteres, sier piloten NRK har vært i kontakt med.

Fagforening: – Forvirringa er total

Vegard Einan i Parat

VANSKELIG: Vegard Einan i Parat er opptatt av at selskaper og myndigheter setter piloter i en vanskelig situasjon.

Foto: Robert Sannes

Arbeidstakerorganisasjonen Parat som organiserer piloter kjenner godt til problemstillingen. De ser tydelig at det skapes forvirring av strukturene som flyselskapene setter opp.

– Forvirringa er total. Verken myndigheter, arbeidsgivere eller pilotenes enkeltpersonsforetak vet hvor de skal skatte, sier nestleder Vegard Einan i Parat til NRK.

Einan i Parat er likevel klar på at det ligger klare motiver fra Ryanairs side bak organiseringer der de ønsker å spare penger.

– Dette er en fordekt modell for å frigjøre seg fra både arbeidsgiveransvar og skatteansvar, det er det ingen tvil om, sier Einan.

I senere tid har det blitt startet granskninger i flere europeiske land rundt skatteforholdene til piloter og luftfartsbransjen generelt. NRK er kjent med at det pågår saker både i Sverige, Danmark og Norge.

Einan mener det er på tide at man ser på disse forholdene fordi et kontrollvakum nok har vært med på å skape situasjonen slik han ser det.

– Problemet er at det ikke er noen myndigheter i Europa som kontrollerer at de betaler skatt. Derfor har vi mange piloter med enkeltpersonsforetak som ikke betaler skatt, sier Parat-nestlederen.

Fagforeningslederen vedgår at noen nok utnytter smutthullene.

– Men vi har også signaler om at mange piloter har vært nullskatteytere gjennom mange år. Så det er ingen tvil om at det også finnes piloter som utnytter systemet, sier Einan.

Skatteetaten opplyser til NRK at de jobber med mange ulike forhold rundt luftfart, at de generelt har godt europeisk samarbeid, men ønsker ikke å svare på spørsmål knyttet til den konkrete saken og Ryanair.

Ryanair: – Svarer ikke på rykter og spekulasjoner

Stephen McNamara, Ryanair

NEKTER INTERVJU: Kommunikasjonssjef Stephen McNamara i Ryanair vil ikke stille til intervju.

Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / NTB scanpix

Konfrontert med kritikken forsøker Ryanair å sno seg unna et intervju med NRK så godt de bare kan.

Flyselskapet henviser til kontraktørselskapet, og vil ikke nødvendigvis ta informasjonen NRK sitter på for god fisk.

– Ryaniar kan ikke, og vil ikke, kommentere rykter og spekulasjoner. Spesielt ikke når det er basert på uidentifiserte og anonyme beskyldninger fra personer som helt klart ikke er ansatt i Ryanair, skriver kommunikasjonssjef Stephen McNamara i Ryanair i en e-post til NRK.

Kommunikasjonssjefen lister så opp to forsikringer:

  • Ryanair og alle våre ansatte (inkludert piloter) oppfyller fullt og helt alle sine skatteforpliktelser
  • Kontraktørselskapet kan også bekrefte at alle deres ansattte (inkludert piloter) fullt og helt oppfyller alle sine skatteforpliktelser

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger