Krever at Ryanair-piloter skaffer vikar selv ved sykdom

Norske piloter som jobber for Ryanair må selv skaffe vikar i enkeltmannsforetakene sine om de er syke, viser dokumentasjon NRK har fått tilgang til.

Ryanair-fly på Gatwick
Foto: CARL DE SOUZA / Afp

En struktur med enkeltmannsforetak registrert i Irland, engasjert via et kontraktørselskap som til slutt leverer norske piloter bak spakene til fly med Ryanair-logo.

NRK kunne torsdag fortelle hvordan dette gjør at mange piloter blir nullskatteytere mot sin vilje.

– Vi vil gjøre ting korrekt og vi ønsker ikke å være nullskatteytere, kunne en fortvilt Ryanair-pilot si anonymt til NRK.

I tillegg til å ha uklare skatteforhold må pilotene følge en rekke noe uvanlige reguleringer definert i kontrakter med kontraktørselskapet.

Flere kontrakter som NRK har fått innsyn i viser hvordan mye ansvar dyttes over på pilotene selv og deres enkeltpersonsforetak.

Blant annet bes piloten finne en annen ansatt som kan utføre enkeltpersonsforetakets plikter om han eller hun skulle bli syk – skaffe sin egen vikar:

Hvis selskapets representant (piloten i enkeltmannsforetaket journ.anm.) ikke kan utføre arbeidet, må enkeltpersonsforetaket skaffe en vikar. Vikaren må ha nødvendig kompetanse og erfaring for å utføre arbeidet, og være akseptabel for både kontraktørselskapet og flyselskapet.

Her er noen av de andre kravene som stilles til flygernes enkeltmannsforetak i kontraktene:

  • Flygerens selskap får alt ansvar for at det blir betalt korrekte skatter og avgifter
  • Kontrakten kan sies opp umiddelbart dersom flygeren snakker negativt om Ryanair – eller ikke er punktlig nok

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Professor: – Uvanlige krav

Stein Evju

Stein Evju er professor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo.

Foto: Universitetet i Oslo

Professor Stein Evju ved Universitetet i Oslo har fått høre om Ryanairs konstruksjoner. Han vurderer det slik at de gir arbeidsgiveransvaret over til piloten selv gjennom enkeltmannsforetaket.

Evju mener likevel kravene i kontraktene er noe uvanlig.

– Det går an å stille slike krav, men det er uvanlig. I et vanlig arbeidstakerforhold er at det ikke er slike betingelser, sier professor i arbeidsrett Stein Evju ved Universitetet i Oslo til NRK.

Evju sier til NRK at konstruksjonen med innleie via kontraktørselskaper og enkeltpersonsforetak er vanlig i Storbritannia og Irland, og at Ryanair-modellen mest sannsynlig er lovlig.

Men han tror det er mulig at Ryanairs selskapskonstruksjon kunne blitt slått ned på her i landet – dersom det er slik flygerne påstår: at konstruksjonen skjuler det som i realiteten er et arbeidsgiver-arbeidstakerforhold.

– Vi har eksempler på at personer som er registrert som selvstendig næringsdrivende er blitt ansett som arbeidstakere av retten. Det avgjørende er da realiteten i arbeidsforholdet, hvem har ledelsen, hvor selvstendig er den som utfører arbeidet og så videre, sier arbeidsrettsprofessor Evju til NRK.

Ryanair-piloter NRK har vært i kontakt med direkte og indirekte mener at Ryanair styrer alt.

Det inkluderer hvor piloten har base, når de skal jobbe, når de skal ha ferie. Pilotene selv mener de sitter med byrdene, som inkluderer ansvar for å skaffe sykevikar.

Fagforening: – Kan bli oppsagt på dagen

– Det er ikke noen tvil om at valget mellom å være hjemme syk uten noen form for betaling, eller være på jobb til tross for at man er syk fort ender med en økonomisk vurdering, sier nestleder Vegard Einan i Parat.

Vegard Einan i Parat

Vegard Einan i Parat

Foto: Parat

Parat organiserer piloter i sine fagforeninger og reagerer på hvordan kontraktene Ryanair-pilotene får er laget.

Blant annet peker han på at pilotene kan miste jobben mye lettere enn i det vanlige arbeidslivet.

– I kontraktene går det tydelig fram at man kan bli oppsagt på dagen. Noen av grunnene til slik plutselig oppsigelse er f.eks. kontakt med andre flyselskaper, fagforening eller om man sier noe negativt om Ryanair, sier Einan.

Ryanair har drevet etter denne modellen lenge. I høst har NRK fortalt om hvordan Norwegian har tatt i bruk lignende modeller.

Les også: Ryanair-piloter mener de tvinges til å bli nullskatteytere
Les også: Norwegian saksøkes av egne piloter
Les også: Norwegians vikar-piloter kan miste trygderettighetene sine

Og skatteetatene i flere land har startet gransking av disse fenomenet i flybransjen.

Les også: Norwegian fraskriver seg skatteansvar for piloter
Les også: Kutter kostnadene med vikar-piloter og «bekvemmelighetsbaser»

Det gjør at Ryanair-flygere blir urolig for om de er en del av noe ulovlig. De mener selv at det er flyselskapets forretningsmodell som tvinger dem til dette, og bør ta skylden.

Verken Ryanair eller kontraktørselskapet Brookfield som leier ut et stort antall piloter ønsker å kommentere denne saken.

Brookfield opplyser til NRK at selskapets prinsipielle syn er at de aldri kommenterer slike saker.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger