Pilot tilkjent 7 mill. i erstatning for oppsigelse: – Godt å bli hørt

Helikopterpiloten mener en sen kveld og inntak av alkohol på et kurs ikke var nok til å gi ham sparken. – Et spørsmål om flysikkerhet, mener arbeidsgiveren.

KJØRTE SEGWAY: Tidligere helikopterpilot Hans Henrik Nilsen har beklaget oppførselen etter at han kjørte segway inne på hotellet, påvirket av alkohol.

Drikking av alkohol under et teknisk kurs for helikopterpiloter førte til at helikopterpilot Hans Henrik Nilsen mista jobben.

Nilsen har beklaga hendelsen, men mener saken ikke burde kosta ham jobben.

Hans Henrik Nilsen

Nilsen hadde vært ansatt i Norsk Luftambulanse AS i 17 år da han skulle være kursholder på et teknisk kurs for piloter. I tillegg til stillinga som pilot var han også ansatt som basesjefpilot og instruktør i selskapet.

Foto: Privat

Tingretten kom til at oppsigelsen var saklig nok. I forrige uke kom Borgarting lagmannsrett til stikk motsatt konklusjon: Nilsen tilkjennes en erstatning på hele 7 millioner for urettmessig oppsigelse og tapt inntekt.

Dette er rekord, høyere erstatning er ikke gitt i en norsk domstol til en oppsagt arbeidstaker, ifølge Nilsens advokat, Carl Bore.

– Det har vært en veldig lang og tung sak for meg og mine nære. Det er godt å bli hørt, sier Nilsen.

Arbeidsgiver mener rettens konklusjon er feil, og vurderer en anke.

Segway og alkohol

Saken ble utløst av hendelser under det siste døgnet av et flerdagers kurs på Evenes i 2015. Kursholder og kursdeltakere møtes til middag ved hotellet. Det ble drukket alkohol, og det ble en «meget sen» kveld for kursholderen, har han erkjent i etterkant.

På et tidspunkt i løpet av natta kjørte han rundt med en Segway inne på hotellet, ifølge rettsdokumentene.

– Det er mye jeg skulle gjort annerledes. Det å kjøre Segway rundt et stuebord er kanskje ikke det lureste man gjør. Men sånn var det, sier Nilsen til NRK, og understreker at han har beklaga at det ble en sen kveld.

Dagen derpå var Nilsen «sterkt prega av alkoholinntaket kvelden før», mener lagmannsretten. Saken kom opp fordi en av kursdeltakerne i etterkant meldte inn sin reaksjon på Nilsens oppførsel under siste kursdag.

Tre uker etter kurset gir arbeidsgiveren en sterk advarsel til piloten, som deretter blir oppsagt i oktober samme år.

– Sorg over å miste en jobb jeg var glad i

«Klart kritikkverdig» oppførsel av Nilsen, skriver lagmannsretten, som synes han fortjente en advarsel fra sin arbeidsgiver. Likevel mener flertallet av dommerne i lagmannsretten at hverken det han hadde gjort, eller hans håndtering av saken i etterkant, var en saklig grunn til oppsigelse.

Retten legger blant annet vekt på at Nilsen uansett ikke hadde tenkt å fly helikopter den neste dagen. Videre mener retten at påstander fra arbeidsgivers side om at Nilsen skal ha hatt et skadelig forhold til alkohol er udokumenterte.

Nå er Nilsen uten jobb, og får ikke napp på de mange søknadene på ny jobb som pilot.

– Det er godt å få en erstatning som kanskje gjør det mulig for meg å finne noe annet å gjøre. Det er en lettelse. Samtidig er det en sorg å miste en jobb jeg var veldig glad som jeg hadde vært i over nesten 17 år, sier han.

Arbeidsgiver: – Er man i tvil så er det ikke tvil

Carl Bore

– I praksis er det veldig tungt for en arbeidstaker som er oppriktig oppsagt å nå fram i rettsapparatet, sier advokat Carl Bore, som representerer helikopterpiloten. Bore peker blant annet på at arbeidsgivere er mer pengesterke enn arbeidstakerne i en slik prosess.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nilsens advokat Bore håper denne saken bidrar til å styrke rettssikkerheten til arbeidstakere, ved å gi et signal til arbeidsgivere om at de ikke må ta for lett på oppsigelsesprosesser.

Norsk Luftambulanse kaller hele saken for en «trist personalsak» og mener den burde vært løst før den nådde rettsapparatet.

– Dette dreier seg om en flygesjefs rett og plikt til å vurdere en flykapteins skikkethet for tjenesten, sier Rune Midtgaard, administrerende direktør for selskapet.

Norsk luftambulanse

Rune Midtgaard, administrerende direktør i Norsk Luftambulanse.

Foto: Norsk luftambulanse

Midtgaard mener dommerne i lagmannsretten ikke legger nok vekt på flysikkerheten.

– I luftfartslovgivning er det slik at om man er i tvil så er det ikke tvil. Da må man finne avbøtende tiltak for å reetablere akseptabel sikkerhet, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger