Pensjonistparet: – Det er jo hyggelig at man får litt

BODØ (NRK): Pensjonistparet Nils Bøe og Gerd Blomstrand Kristensen fra Bodø synes det er på tide at pensjonistene får litt ekstra til smør på brødet.

Nils Bøe og Gerd Blomstrand Kristensen

– Vi tenker mest på de som kommer etter oss, og håper de får det like godt som oss, sier pensjonistene Nils Bøe og Gerd Blomstrand Kristensen.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Pensjonistparet Nils Bøe og Gerd Blomstrand Kristensen:

  • Samlet formue: Ca. 2 millioner
  • Utbetalt pensjon Gerd: Ca. 35.000 kroner i måneden
  • Utbetalt pensjon Nils: Ca. 27.500 kroner i måneden
  • Eier to boliger i Bodø
  • Eier to bensinbiler

Gerd Blomstrand Kristensen er 78 år og jobbet som markedssjef i Bodø teleområde, og som leder for kundeservice, og gikk av med pensjon i slutten av 90-årene. Nils, som er 81 år, jobbet som overingeniør og kringkastingsinspektør. Han tok bachelor i historie i en alder av 70 år.

Mest relevante poster i statsbudsjettet for pensjonistparet, ifølge sjeføkonom Terje Strøm:

Terje Strøm, sjeføkonom i Ny analyse

Terje Strøm, sjeføkonom i Ny analyse.

Foto: Studio Vest
  • Formuesskatt: Når Gerd har 1,5 millioner i formue, vil hun spare 1700 kroner når fribeløpet i formuesskatten øker fra 1,2 til 1,5 millioner. Hvis de to hadde hatt felles formue på 2 millioner, hadde de sluppet formuesskatt.

– Det er jo hyggelig at man får litt. Men jeg er mer opptatt av blant annet styrking av arbeidsplasser, skole og samferdsel og ikke minst forsvaret. Her i Nordland er vi veldig fornøyde med samferdselsbiten av budsjettforslaget, sier Gerd.

– Vi lever fint med formuesskatt, og synes det er helt greit at vi yter til samfunnet. Vi har ingen problemer med å se at vi skal gjøre det, sier Nils.

Slik påvirker statsbudsjettet pensjonistene
Foto: Mari Grafsrønningen / NRK
  • Pensjon: Gerd og Nils får samlet sett rundt 1700-1800 kroner i økt pensjon i det nye forslaget til statsbudsjett.

– Vi hadde ikke regnet med at det skulle komme noe særlig, for det har vært veldig labert de siste årene når det gjelder inntektsøkning for oss pensjonister, sier Gerd.

Gerd Kristensen og nils Bøe snakker om å bidra til samfunnet
  • Moms: Dette er den viktigste motposten til økningen i pensjon og lettelse i formuesskatten. Det er foreslått at moms på tjenester som kinobilletter, hotellovernatting mv. øker fra 8 til 10 prosent. I følge SSB benytter en husholdning ca 60.000 kr på kultur, restaurant og hotelltjenester. Det betyr i tilfelle 1200 kroner i økt moms i året.

– Vi er veldig opptatt av kultur, og går ofte på konserter. Økt moms spiller inn på hvor mye vi kan reise. Flybillettene blir jo også dyrere med denne økningen. Vi bruker mye penger på «den daglige driften». Prisene på tjenester og forbruksvarer betyr mye for oss pensjonister, sier Gerd.

  • Bil: Regjeringen foreslår økning i bensinavgiftene fra årsskiftet. Bensinavgiften økes fra 4,87 til 4,99 kroner per liter. Dieselavgiften økes fra 3,36 til 3,44 kroner per liter. Regjeringen gjør ingen store endringer i bilavgiftene.

– Bilavgifter er jo en melkeku for staten. Men pengene man betaler inn kommer jo veldig godt med, så dette må vi tåle, sier Nils.

– Jeg skulle gjerne sett at bensinprisen gikk litt ned, selv om vi ikke kjører så mye. Vi ser at oljeprisene i andre and går ned. Vi er nok med å forurense, men vi må jo kunne si at det er et pluss at vi kommer oss rundt, sier Gerd.

  • Samordning gifte pensjonister: Regjeringen foreslår å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister til 90 prosent av grunnbeløpet med virkning fra 1. september 2016. Hvis «våre» pensjonister hadde vært gift eller samboende i dag, ville nye regler for samordning av pensjon gitt økt pensjon med 8000-9000 kroner i året. Nils og Gerd er ikke gift, og er registrert på to ulike adresser. For mange pensjonister er dette imidlertid en ny, viktig post dersom forslaget blir vedtatt
Nils Bøe og Gerd Blomstrand Kristensen

Nils Bøe og Gerd Blomstrand Kristensen er opptatt av at unge også får det godt. Skole, støtte for fosterforeldre og samferdsel er blant sakene de brenner for.

Foto: Vilde Bratland Eriksrud / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger