Hopp til innhold

Pensjonistene får 2,7 milliarder mer

Regjeringen gir mer penger til 650.000 pensjonister fra neste år. Gifte og samboende pensjonister diskrimineres i mindre grad enn før, og skal få 4000 kroner ekstra i pensjon i året.

Finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen og regjeringen bevilger mer penger til gifte og samboende pensjonister i statsbudsjettet for neste år.

Foto: NRK

Regjeringen fikk mye kjeft etter at mange alderspensjonister og uføre fikk negativ utvikling i kjøpekraften etter årets trygdeoppgjør.

Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP) har arbeidet i flere år for å redusere den såkalte avkortingen i grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister.

Nå blir foreningen hørt av regjeringen, som bevilger 2,7 milliarder til å redusere avkortingen i grunnpensjonen i statsbudsjettet for 2016 (årsvirkning).

Effekten på budsjettet for 2016 blir 900 millioner kroner, for årets fire siste måneder.

650.000 får 4.000 kroner ekstra i året

Fra 1. september neste år får gifte og samboende 90 prosent av grunnbeløpet i folketrygden i grunnpensjon, opp fra dagens 85 prosent.

Det er i tråd med regjeringens ambisjoner i Sundvollen- erklæringen, og får full effekt fra 2017.

Det betyr at 650.000 pensjonister i snitt får en styrking av pensjonen sin med 4.000 kroner hver, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til NRK, som med det mener regjeringen har innfridd et viktig valgløfte-

For et ektepar eller samboerpar vil økningen i pensjon utgjøre det dobbelte, 8.000 kroner.

– Dette har vært etterlyst av landets pensjonister i lang tid. Nå gjør vi noe med det, sier Jensen.

– Det betyr en klart bedre pensjon og en positiv bedring av kjøpekraften til gifte og samboende pensjonister, sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).

Også helseminister Bent Høie (H) er fornøyd med å ha fått på plass flere pensjonskroner i statsbudsjettet.

– Dette er noe vi er glad for å ha fått til, sier Høie.

– Spesielt bra for dem som har minst

Nestleder Torild Ofstad i LOP synes det er bra at avkortingen reduseres, og ser helst at den faller helt bort.

Torild Ofstad, nestleder for Landslaget for offentlige pensjonister

- Det er urettferdig at man skal få mindre i pensjon fordi man er samboer eller gift, sier nestleder Torild Ofstad i Landslaget for offentlige pensjonister.

Foto: NRK

– Det er spesielt bra for de pensjonistene som har minst, sier hun.

Ofstad viser til at det oppleves urimelig at man skal få avkortet pensjonen etter å ha vært yrkesaktiv i mange år.

– Det oppleves veldig urettferdig i våre dager, når begge i et samboerskap eller ekteskap ofte er yrkesaktive. Da blir det veldig urettferdig at man skal få redusert pensjonen sin fordi man er samboer eller gift, sier hun.

Men finansministeren kan ikke love at avkortingen reduseres ytterligere.

– Det vi har gått til valg på er å redusere avkortingen fra 15 til 10 prosent. Det har vi nå levert på. Så får fremtidige valg avgjøre hva som skjer videre, men dette er en viktig sak for Frp, sier hun.

AKTUELT NÅ