NRK Meny
Normal

Ekstra penger til sikring av kongefamilien

Regjeringen bevilger 7 millioner kroner til utredning og tiltak som gjelder sikring av kongefamiliens eiendommer.

Kongefamilien på slottsbalkongen

Politidirektoratet skal se på om sikkerheten ved de kongelige eiendommene er god nok. Her er kronprins Haakon (f.v.) , prinsesse Ingrid Alexandra, kronprinsesse Mette Marit, dronning Sonja og kong Harald avbildet på slottsbalkongen 17. mai 2011.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Onsdag la regjeringen fram den reviderte utgaven av nasjonalbudsjettet. Det ble tidlig klart at regjeringen ville bruke mer oljepenger, til sammen 1,9 milliarder.

I oversikten over tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet, kommer det fram at det bevilges totalt 7 millioner kroner til sikkerhetstiltak for kongefamilien.

«Kongefamiliens sikkerhet er et statlig ansvar. For å ivareta sikkerheten til kongefamilien foreslås det å bevilge 7 mill. kroner på posten til nødvendige sikkerhetstiltak», heter det i oversikten.

5,5 millioner til utredning

Finansminister Siv Jensen

Siv Jensen la onsdag fram det reviderte nasjonalbudsjettet for 2014.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Marianne Hagen, sier til NRK at midlene vil gå til å utrede et sikkerhetsprosjekt. Dette arbeidet er en del av et større, nasjonalt arbeid for å se på sikkerheten ved en rekke offentlige bygg.

Hagen forklarer at det i regi av Politidirektoratet pågår en vudering av sikkerheten ved de statlige og private kongelige eiendommer. Denne vurderingen er satt i gang etter oppdrag fra Justisdepartementet.

– Det kongelige hoff er tillagt det økonomiske ansvaret for sikkerhetsanalysene samt implementering av anbefalte sikkerhetstiltak. Forsvarsbygg, ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, har fått i oppdrag å gjennomføre en vurdering av sikkerheten ved de eiendommer som eies eller disponeres av kongefamilien, sier hagen.

1,5 millioner til tiltak

Det er bevilget 5,5 millioner til dette utredningsarbeidet.

Hagen forklarer at det etter denne sikkerhetsanalysen er ventet forslag til tiltak av betydelig omfang.

– Enkelte av disse forventes å være av en slik art at det vil være sterkt ønskelig å igangsette arbeidet tidlig i 2015. Det er bevilget 1,5 millioner kroner til nødvendig prosjektering av tiltak som ønskes iverksatt i 2015, sier Hagen.

Det kongelige slottet

Blant de kongelige byggene der sikkerheten skal vurderes, er slottet i Oslo. Her patruljerer en soldat fra Hans Majestet Kongens Garde.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger