Pelsdyrtopp får enda en ny sjanse

Norges Pelsdyralslag har besluttet å gi Norges største pelsdyrbonde en ny sjanse til å rydde opp etter rapporter om vanskjøtsel og sosial dumping.

En av pelsdyrfarmerne som Mattilsynet har politianmeldt er den største mink-oppdretteren i Norge. Bonden har i flere år hatt vedtak mot seg for dårlig dyrehold, men får fortsatt drive videre.
Det får han også nå, selv om han er politianmeldt. Bonden har også støtte fra pelsdyrlaget .

Pelsdyroppdretter Jan Gjesdal har til nå fått fortsette driften, til tross for at han har blitt politianmeldt av Mattilsynet.

Jan Gjesdal, som driver pelsdyrfarmer flere steder i landet, får nå drøye sju uker på seg til å rydde opp.

Det ble bestemt på et styremøte i Norges Pelsdyralslag i ettermiddag.

– Styret har i dag vedtatt å pålegge ham å ta i bruk en ekstern revisor for å ha en total gjennomgang av hele virksomheten, avdekke feil og mangler og rette opp disse. Han har fått tid til utgangen av januar 2013 med å få brakt alle forhold i orden, sier pressetalskvinne i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdahl, til NRK.no.

– Gjør han ikke det, blir han ekskludert som medlem av Norges Pelsdyralslag.

Anmeldt av Mattilsynet og Arbeidstilsynet

Gjesdal, landets største minkoppdretter, har fått en rekke pålegg helt siden Mattilynet ble opprettet i 2004.

I november ble han politianmeldt av Mattilsynet, etter at de fant dehydrerte, utsultede og hardt skadde dyr på farmene hans. Han er også anmeldt for vanskjøtsel av sauer.

Mattilsynet møtte også det de betegner som sosial dumping på gården hans på Sandnes, hvor han har over 40.000 dyr. 17 polske arbeidere bodde i et hus og en brakke som ikke tilfredsstilte ett eneste av arbeidsmiljølovens krav til innkvartering.

Arbeidstilsynet politianmeldte Gjesdal for omfattende ulovligheter når det gjelder boforhold, helse, miljø og sikkerhet (HMS), arbeidskontrakter og arbeidsplaner på hovedgården i Sandnes.

Til tross for dette, og til tross for at Gjesdal har en rekke pålegg bak seg, får han altså nok en sjanse til å rydde opp.

– En siste sjanse

Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag

Guri Wormdahl understreker at en slik advarsel som Jan Gjesdal har fått nå, er det strengeste middelet de har før en eksklusjon.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Dette er en siste sjanse til å vise om han er i stand til å få brakt forholdene i orden. Det skjer mye bra på gården hans, men så er det noen ting som er avdekket, og som ikke er slik man ønsker det. Han får nå en mulighet til å få ryddet opp, og så får han vise at han er den tilliten verdig, sier Wormdahl.

Han har jo hatt muligheten til å rydde opp tidligere. Hva var det som gjorde at dere valgte å gi ham nok en sjanse og ikke ekskludere ham nå?

– Det som har vært tungen på vektskålen, har vært en tydelighet fra vår side på hva det er vi ønsker skal ordnes. Da har han fått den muligheten, sier Wormdahl.

Har dere ikke vært tydelige nok tidligere?

– Det skal ikke jeg uttale meg for skråsikkert om, men jeg tror i hvert fall at den beskjeden han nå har fått gjennom vedtaket styret har gjort, har vært så tydelig at den ikke er til å misforstå. Da håper jeg at det kan gjøre at forholdene blir ryddet opp i.

– Jeg vil ikke at vi skal bli tatt til inntekt for at vi stryker folk med hårene. Dette er et strengt krav, og det vil være forbundet store kostnader for virksomheten å få brakt disse tingene i orden. Dette er ingen «easy ride», her må det store ressurser til, påpeker Wormdahl.

Ifølge proff.no hadde de to pelsbedriftene Gjesdal står oppført med, overskudd på til sammen 4,3 millioner kroner i fjor. Han har til sammen rundt 100.000 dyr.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Live Kleveland og Guri Wormdahl

Live Kleveland (t.v.) i Dyrevernalliansen og Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag er rykende uenige om næringsorganisasjonens beslutning om å foreløpig bare advare pelsdyrbonden om eksklusjon.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Dyrevernalliansen: – Sjokkerende

Live Kleveland i Dyrevernalliansen er sjokkert over at styret i Pelsdyralslaget ikke har bestemt seg for å ekskludere Gjesdal.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Live Kleveland i Dyrevernalliansen beskylder Pelsdyralslaget for å ikke ta avdekkede forhold i næringen på alvor.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Det er sjokkerende at de ikke tar de avdekkede forholdene mer alvorlig. Det gjelder både dyrevelferden, som vi i Dyrevernalliansen selvfølgelig er mest opptatt av, men det gjelder jo også forholdene for utenlandske arbeidere, som har vært helt skrekkelige, sier Kleveland.

– Pelsdyralslaget gambler nå med de siste restene av tillit, mener hun.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Gjesdal i dag.

Levende mink i frysecontainer

Pelsdyrnæringen har vært i hardt vær etter at det flere ganger er funnet omfattende skader på dyrene.

I august ble en pelsdyrfarm i Hå i Rogaland ekskludert fra Pelsdyralslaget etter at Mattilsynet blant annet fant to levende mink i frysecontainer på gården. Han mistet da løyvet man trenger for å holde pelsdyr i Norge.

Også pelsdyrbonden Ottar Tveit fikk lisensen inndratt etter et intervjuet med NRK (se under). Han er likevel ikke ekskludert fra Pelsdyralslaget.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Pelsdyrbonde Ottar Tveit ble politianmeldt etter at Mattilsynet fant mink med avspiste bein på gården hans.

Se intervju med pelsdyroppdretter Ottar Tveit, som mener dyr ikke føler smerte på lik linje med mennesker. Han er fratatt lisensen til å ha pelsdyr, men er ikke ekskludert fra Norges Pelsdyralslag.

Guri Wormdahl understreker at det ikke er aktuelt for Pelsdyralslaget å vedta forhastede eksklusjoner.

– Jeg er også opptatt av at til tross for at vår næring nå blir fulgt med argusøyne fra både medier, opinionen og ikke minst politiske myndigheter, er det veldig viktig at folk skal bli behandlet rettferdig. Mange opplever det nok som nærmest en heksejakt på pelsdyrbønder i Norge, mener Wormdahl.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger