Hopp til innhold

«Valpene får lære seg å drikke selv, eller så får de bare daue»

Norges største pelsdyrbonde har fått en rekke pålegg mot seg helt siden Mattilsynet ble opprettet, men gården er fortsatt i full drift.

En av pelsdyrfarmerne som Mattilsynet har politianmeldt er den største mink-oppdretteren i Norge. Bonden har i flere år hatt vedtak mot seg for dårlig dyrehold, men får fortsatt drive videre.
Det får han også nå, selv om han er politianmeldt. Bonden har også støtte fra pelsdyrlaget .

VIDEO: Se Dagsrevyens reportasje om forholdene på Gjesdals pelsdyrfarm.

Jan Gjesdal driver flere pelsdyrfarmer på flere steder i landet. Bare på gården i Sandnes i Rogaland har han over 40.000 dyr.

I likhet med pelsdyrbonden Ottar Tveit er Gjesdal politianmeldt for vanskjøtsel, og har fått en rekke pålegg helt siden Mattilynet ble opprettet i 2004. Politianmeldelsen gjelder vanskjøtsel av både pelsdyr og sauer.

Fra en av Mattilsynets tilsynsrapporter, som omhandler en uanmeldt inspeksjon 21. juni i år, skriver saksbehandleren at det er gjort flere observasjoner som er i strid med regelverket:

  • Fire valper hadde ubehandlede sår over ryggen, ett av dem beskrives som rødt og fuktig.
  • Tre valper hadde sår som var behandlet av eieren tidligere. To av dem hadde fortsatt fuktige og infiserte sår som trengte videre oppfølging.
  • En valp hadde mistet deler av en fot. Denne ble fjernet umiddelbart av eier, og avlivet før vedtaket var gjort.

Alle dyra var i live. Regelverket sier at alle dyr som mister en kropssdel eller har sår som er større enn en femkroning, skal avlives umiddelbart.

To av dyra ble avlivet mens Mattilsynet var der, fire senere på dagen etter skriftlig hastevedtak.

Gården hadde på dette tidspunktet 6000 avlstisper, og 36.000 valper.

Pelsdyrbondens skjema

Denne beskjeden var å finne i bondens journalperm.

«Jævla mattilsyn»

Eieren påpeker ifølge Mattilsynets rapport at han sjelden behandler dyr, men velger avliving.

«Mattilsynet vurderer regelbruddet som svært alvorlig. Vi har derfor gjort vedtak uten forhåndsvarsel (hastevedtak) for å sikre snarlig gjennomføring av vedtaket,» heter det i rapporten.

Mattilsynet skriver at eieren oppgir diaré og dehydrering som en vesentlig dødsårsak blant valpene, men at det ikke ble gitt ekstra tilgang på drikke i burene.

«Eier uttalte også at valpene fikk lære å ta til seg vann (drikke selv) eller så fikk de bare daue,» heter det i rapporten.

Mattilsynet krevde smitteforebyggende tiltak på anlegget, og kritiserer renholdet. Gamle forrester var ikke fjernet, og avføring var ikke fjernet fra flere av burene. Fôret skal også ha vært vannet ut, og rant ned i burene.

«I ca 10 redekasser var det bløt avføring og minken la avføringen i kassen uten at denne var fjernet,» står det.

På et skjema datert 20. mars har bonden skrevet: «Jævla mattilsyn». Skjemaet er fylt ut og signert av Gjesdal.

Pelsdyrfarmen til Jan Gjesdal

Pelsdyrfarmen er landets største, med over 40.000 dyr.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Visste ikke hvor mange dyr han hadde

Mattilsynet reagerer også på mangelfull journalføring, og at man måtte telle burkort for å finne totalt antall dyr. Eieren selv visste ikke hvor mange dyr han hadde.

I Mattilsynets rapport står følgende oversikt over funn av døde dyr:

  • 19/6: 13 valper og en voksen
  • 20/6: 17 valper og en voksen
  • 21/6: 13 valper og 3 voksne
  • 22/6: 29 valper og en voksen

«Det virker unaturlig at det er funnet mer enn dobbelt så mange døde valper tilsynsdagen som gjennomsnittlig daglig den siste uka,» konkluderer Mattilsynet.

På et sertifiseringsbesøk med veterinær og en representant fra Norges Pelsdyralslag 31. mai i år ble det funnet 21 døde valper og en død tispe som ikke var journalført.

«Ved dette tilsynet var det umulig å kunne lage statistikk over dødelighet, da eier ikke vet hvor mange dyr det er i dyreholdet,» skriver saksbehandleren.

Gjesdal får også kritikk for å ikke oppgi avlivingsårsak, og for å overlate det meste av tilsynsarbeidet til polske arbeidere.

Eieren skal ha klaget over at de polske arbeiderne ikke utførte tilsynet slik han hadde forklart dem, men Mattilsynet påpeker at de ikke kunne kommunisere med dem på verken norsk eller engelsk.

Mattilsynet på besøk i Rogaland

Mattilsynet var på besøk på gården samtidig som NRK.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Fryktelig trist

Marie Modal

Marie Modal er skuffet over de nye avsløringene.

Foto: NRK

Marie Modal, president i Veterinærforeningen, er skuffet.

– Når man snakker om den største, tenker man kanskje også automatisk den mest profesjonelle, den mest veldrevne, den mest suksessfulle. Hvis det å være størst blir det samme som å være versting når det gjelder dyrevelferd, er det fryktelig trist, sier hun.

Modal hadde håpet på en positiv effekt etter den nye forskriften for pelsdyrnæringen.

– Nå må vi vente og se om de tiltakene som ble gjennomført i fjor har en effekt. Dokumentasjonen dere kommer med i dag kan jo tyde på at vi ennå ikke har kommet dithen. Det synes jeg er veldig leit, med tanke på de dyrene som står og har det på den måten, og ikke blir tatt vare på på en ordentlig måte, sier hun.

Gjesdal vil ikke la seg intervjue av NRK. Han er fortsatt sertifisert av Norges Pelsdyralslag.

Da NRK besøkte gården onsdag, var Mattilsynet på besøk for å gjennomføre et oppfølgingstilsyn, som fortsetter i dag.

Mattilsynet sier de følger bonden tett, men driften fortsetter som vanlig, og Gjesdals pelsdyrselskap går med millionoverskudd.

Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet har i sommer reist rundt på 24 norske pelsdyrfarmer for å dokumentere vanskjøtsel, bilder som NRK kunne vise frem i går kveld.

Aktivistene kom seg ikke inn på bondens gård i Rogaland, blant annet fordi bonden har flere polske arbeidere boende på gården.

Les: – En hån mot dyrenes behov
Les: Kraftig økning i hastevedtak
Les: Statssekretær: Pelsdyrnæringa har gjort en fremragende jobb

Også Mattilsynet må tåle kritikk etter at Dagsrevyen i går kunne vise nye bilder fra 24 pelsdyrfarmer over hele landet.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen er ikke imponert over tilsynets håndtering av de dårlige forholdene på norske pelsdyrfarmer.

Hun var selv med som jurist da nye regler ble arbeidet fram. I fjor vinter ble det innført regler som gjør at bønder som står bak lovbrudd kan nektes pelsdyrhold.

Men ikke én eneste gang har Mattilsynet brukt denne bestemmelsen siden. Dette får Dyrevernalliansens informasjonsansvarlig til å reagere.

Også Mattilsynet må tåle kritikk etter at Dagsrevyen i går kunne vise nye bilder fra 24 pelsdyrfarmer over hele landet.
Live Kleveland i Dyrevernalliansen er ikke imponert over tilsynets håndtering av de dårlige forholdene på norske pelsdyrfarmer. 
Hun var selv med som jurist da nye regler ble arbeidet fram. I fjor vinter ble det innført regler som gjør at bønder som står bak lovbrudd kan nektes pelsdyrhold.
Men ikke én eneste gang har Mattilsynet brukt denne bestemmelsen siden. Dette får Dyrevernalliansens informasjonsansvarlig til å reagere.

VIDEO: Se og hør Live Kleveland i Dyrevernalliansen kritisere Mattilsynet, og hør hva de har å si til kritikken.

AKTUELT NÅ