Hopp til innhold

– Pelsdyr har ikke behov for å reise til Mallorca

Pelsdyrbonde Ottar Tveit ble politianmeldt etter at Mattilsynet fant mink med avspiste bein på gården hans. – Regelverket er feil, mener han.

Pelsdyrbonde Ottar Tveit ble politianmeldt etter at Mattilsynet fant mink med avspiste bein på gården hans.

VIDEO: Pelsdyrbonde Ottar Tveit forteller at han angrer på det manglende tilsynet med pelsdyrene. (Reporter: Håvard Heggen. Foto: Stig Jaarvik)

Mattilsynet besøkte pelsdyrfarmen i Nissedal i Telemark, som har rundt 11.000 dyr, etter å ha mottatt en bekymringsmelding.

Besøket resulterte i flere pålegg, straksvedtak om avliving av flere dyr som manglet bein, og en politianmeldelse.

– Mattilsynet har har holdt seg til de reglene de har å forholde seg til. Det er de samme reglene jeg har å forholde meg til, og der har jeg bommet, sier Tveit til NRK.

Han innrømmer at han burde ha avlivet dyrene, men mener de ikke så ut til å lide.

– De hadde god appetitt, og dermed glemte jeg rett og slett å avlive dem. Det så ut som om de trivdes. De spiste, og viste ingen tegn på at det var noe galt, sier Tveit.

Les: – Et hån mot dyrenes behov
Les: Kraftig økning i hastevedtak

En mink på en pelsdyrfarm i Telemark har mistet det ene benet. Kun er blodig stump er igjen.

VIDEO: Se videobildene dyrevernerne tok.

Mener driften er forsvarlig

Han mener det dreier seg om tre eller fire mink som manglet bein, og som ble plassert i sykeavdelingen ved en feil.

Ifølge Tveit er det ikke uvanlig at valper får hard medfart på sommeren, men dyrene ble plassert i en egen avdeling til tross for at regelverket sier at dyr med slike skader skal avlives umiddelbart.

– Det viser seg i etterkant at det ikke er godt nok. Det er klart jeg angrer. Det er ingen som ønsker å komme i den situasjonen jeg har kommet i, eller å ha dyr som ikke er i en slik beskaffenhet at man kan være bekjent av å ha dem. Og det kan jeg ikke med disse skadene, sier Tveit.

Tveit medgir at tilsynsrutinene hans ikke har vært gode nok, men mener driften er fullt forsvarlig.

– Samtidig synes jeg at regelverket er uriktig. Vi har, som den eneste oppdrettsgruppa som produserer kjøttetende dyr, nulltoleranse. Det finner du ikke hos noen av de andre husdyra, sier han.

Tveit ble fratatt sertifikatet hos Norsk Pelsdyralslag på et styremøte etter at NRK tok kontakt.

Les også: Kritiske til ny pelsdyrforskrift
Les også: – Krevende å ha god nok oversikt over alle dyrene

Ottar Tveit

Ottar Tveit på pelsdyrfarmen i Telemark.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Dyrene kan tilpasse seg

Tveit sier at ansvaret er helt og holdent hans, men sier han synes det er forferdelig å bli «hengt ut».

– Det er veldig kjedelig at det skulle skje, men det er helt naturlig at sånt skjer uten at det er noen uhyggelig stor forsømmelse av røkter/eier. Hvis vi skal fortsette å ha det regelverket, som er så stramt, så er det veldig tungt å drive med dette, sier han.

Bonden fastholder at pelsdyrene kan tilpasse seg å leve uten et bein, og avviser at de føler smerte på lik linje med mennesker.

– Veldig mange av disse dyrene har ingen problemer selv om de mangler det, men regelverket sier at de skal avlives. De fleste kan tilpasse seg. Dyr er relativt enkle. Hvis de får godt stell og mat, sover de resten av tiden. De har liksom ikke det samme behovet for å reise til Mallorca, sånn som vi andre har, sier han.

– Alvorlige funn

Sigurd Espeland

Sigurd Espeland.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Distriktssjef Sigurd Espeland i Mattilsynet Telemark forteller at saken ble vurdert som svært alvorlig.

– Vi beskriver funnene som alvorlige i forhold til dyrevelferd, fordi vi avdekket og fant mink som manglet bein, og det er helt uakseptabelt, sier Espeland.

Etter det første tilsynet fant Mattilsynet det nødvendig å gå gjennom hele farmen for å sjekke hvert enkelt dyr. Flere av dyrene som måtte avlives umiddelbart hadde gått med skader i flere uker.

– De er jo observert, og så satt i denne sykeavdelingen for behandling. Da er det en bevisst handling fra oppdrettens side, så der har han ikke fulgt retningslinjene. Det alvorlige er at han ikke avlivet disse straks, sier Espeland.

Det kan være trangt om plassen i mink-burene på denne pelsdyrfarmen i Telemark.

VIDEO: Trangt om plassen i burene.

Vurderte aktivitetsnekt

Espeland forteller at Mattilsynet vurderte å be om aktivitetsnekt for bonden, men at alvorlighetsgraden ikke var stor nok fordi det var et engangstilfelle.

– Vi har taklet denne saken som vi mener er riktig, og de dyra vi fant med alvorlige skader ble avlivet straks. Han har fått en del andre pålegg, og vil bli fulgt opp fremover. I tillegg har vi anmeldt ham til politiet, sier han.

Politianmeldelsen vil trolig ende med en bot. Oppdretteren vil ikke gjøre samme feil igjen, mener Espeland.

– Dette er en veldig alvorlig sak for oss. Det er ikke så mange farmer igjen i vårt distrikt, men det er det alvorligste vi har avdekket nå i seinere tid. Vi har egentlig hatt et godt inntrykk av pelsdyrholdet her i Telemark, så vi var veldig skuffet over det vi avdekket her, sier han.

Les også: Pelsdyroppdretterne ber om kontroll
Les også: Pelsdyr måtte avlives etter tilsyn

AKTUELT NÅ