– Barnehagelærere har fått høyere status

I år 2000 forsvant rundt halvparten av pedagogene fra barnehagen kort tid etter endt utdanning. I dag blir over 80 prosent værende i jobben.

I år 2000 forsvant rundt halvparten av pedagogene fra barnehagen kort tid etter endt utdanning. I dag blir over 80 prosent værende i jobben.

VIDEO: Det har blitt mer status å jobbe som barnehagelærer.

Rundt 40 klekkeklare barnehagelærere har gruppeundervisning på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hvis statistikken holder seg, kommer rundt 32 av disse til å være i jobb i barnehagen to år etter endt utdanning.

Lars Gulbrandsen, forsker NOVA

Lars Gulbrandsen har funnet ut av barnehagelærerne de siste 15 årene har blitt en adskillig mer stabil yrkesgruppe.

Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Det er NOVA-forsker Lars Gulbrandsen som har sett på stabiliteten hos barnehagelærerne – og funnet ut at de blir stadig mer stabile.

– Rundt årtusenskiftet var det bare litt over halvparten som hadde utdannet seg til barnehagelærer som valgte å jobbe i barnehagen. Nå har det tallet steget til 80 prosent, sier han.

Les også: En av fire pedagogiske ledere i barnehage har ikke utdannelsen
Les også:
Telemark har doblet antall barnehagelærere

Kombinerer jobb og studier

Han peker på at studentene har blitt eldre – en tredjedel av dem som tar utdanninga jobber samtidig i en barnehage – og har dermed allerede en tilknytning til arbeidslivet. I tillegg nevner han:

– Den store barnehagutbygginga har medført at det å være barnehagelærer har fått høyere status, det er ikke minst viktig at barnehager har blitt en del av utdanningsløpet. Samtidig er alle politiske partier i stor grad for utbygging av barnehager.

I Badebakken barnehagen i Oslo møter vi pedagog Hanne Enoksen som begynte å jobbe i barnehage i 1984. Hun merker både at folk blir lengre i jobben og at det er mer fokus på den jobben hun og andre gjør.

– Små barn får større plass i mediebildet. Jeg tror det er veldig viktig at det snakkes mer om hvor viktig det er at små barn har et godt barnehagetilbud, sier hun.

Hanne Enoksen, pedagog i Badebakken barnehage

Hanne Enoksen i Badebakken barnehage tror grunnen til at mange tidligere flyktet fra barnehagen hang sammen med lønn og status.

Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Fra kvantitet til kvalitet

Hun har fått med seg overskriftene om at mange av pedagogene rømte fra barnhagen - og husker blant annet at flere gikk over i skolen da 6-åringene begynte der.

– Så er det gått fra å ha hovedfokus på kvantiet - at vi skulle bygge mange barnehager - til nå mer fokus på kvalitet i barnehagene. Det tror jeg gjør noe med barnehagelærerne, sier Enoksen.

Hun er ikke i tvil om det at rundt halvparten sluttet tidligere handlet mye om lønn og fokus.

Ikke akademisk bakgrunn

Forskningen til Gulbrandsen viser også at studentene som søker til barnehagelærerutdanninga kommer fra en annen bakgrunn enn tidligere.

– Går vi 30–40 år tilbake i tid så var dette en relativt sosialt representativ gruppe, gjerne med overvekt fra høyere sosiale lag. Nå er det motsatt, nå er det et sterkt innslag av studenter uten akademiker-foreldre.

Men hvorfor det er slik har Gulbrandsen ikke noe godt svar på ennå. Det vil han gjerne forske videre på.

– Går vi 30–40 år tilbake i tid kom studentene ved barnehagelærerutdanninga ofte fra høyere sosiale lag. Nå er det motsatt, nå er det et sterkt innslag av studenter uten akademiker-foreldre.

Lars Gulbrandsen, forsker ved NOVA

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger