NRK Meny
Normal

Passiv tilskuer til egen skjebne

På Høyesteretts andre dag fortsetter regjeringsadvokat Tolle Stabell møysommelig og svært detaljert å framlegge Statens syn i den såkalte Krekar-saken.

Pentagon-tjenestemenn ville sende elitesoldater til Oslo for å hente mulla Krekar.
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Når Høyesterett behandler ankesaker, føres ingen vitner.

Derfor er Krekar denne uken kun en passiv tilskuer i saken som handler om hans videre skjebne i Norge.

Han er til stede og følger interessert med time etter time.

Innimellom slår han opp og henter styrke ved å lese i sin medbrakte koran.

Fjernsynsprogram

I retten ble det i dag blant annet vist opptak av Krekar fra hans tid som leder av Ansar al-Islam, intervjuer gjort av nederlandsk fjernsyn og NRK Brennpunkts dokumentar om Krekar og Ansar al-Islam.

Disse videoene er en del av regjeringsadvokatens argumentasjon for at Krekar er en del av ledelsen i Ansar al-Islam.

Noe Krekar for øvrig ikke har motstridt.

Også Krekars egen bok, ”Med egne ord”, blir også brukt mot ham av myndighetene.

Politisk avgjørelse

Utvisningen av Krekar er en politisk avgjørelse.

Mulla Krekar og Harald Stabell

Mulla Krekar og hans forsvarer Harald Stabell.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Både tingretten og lagmannsretten har i sine tidligere avgjørelser ikke realitetsbehandlet selve utvisningsvedtaket fordi de mener domstolen ikke kan overprøve en politisk beslutning.

Krekars forsvarer, Harald Stabell, mener imidlertid Høyesterett kan overprøve alle sider av et slikt forvaltningsvedtak og at det skal særdeles tungtveiende grunner til å fravike prøvelsesadgangen.

Instruks

Etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg, ble Krekar utvist fra Norge i 2003.

Grunnlaget for utvisningen var todelt.

Myndighetene mente han ved flere tilbakereiser til Nord-Irak, hadde brutt vilkårene for oppholdstilatelse og at Krekar utgjør en fare for rikets sikkerhet om han blir værende i Norge.

Regjeringsadvokat Tolle Stabell, fastholder i Høyesterett at Krekars fortsatte opphold i Norge utgjør en sikkerhetsrisiko for Norge.

I en erklæring for Høyesterett fastholder Erna Solberg at hun mener utvisningsvedateket var en riktig beslutning.

Hemmelig

Verken Krekar, hans forsvarere heller dommerne, har fått tilgang til store deler av grunnlagsmaterialet for utvisningsvedtaket.

Opplysninger fra Politiets sikkerhetstjenest, utenlandske etteretningsorganer og vitner er blant materialet som av hensyn til rikets sikkerhet, holdes tilbake.

Ingen straffesak

Etter flere års etterforskning av Krekar, henla til slutt politiet alle saker mot ham i 2004.

Krekar er dermed verken tiltalt eller dømt for noen sak i Norge.

Etter henleggelsene, gikk Krekar til sivilt søksmål mot staten for å få utvisningsvedtaket kjent ugyldig. Det er dette søksmålet som nå behandles i Høyesterett.

Mye av det samme etterforskningsmaterialet som ikke holdt til straffesak mot Krekar, brukes nå som bevis av regjeringsadvokaten i utvisningsssaken.

Fare for sikkerheten, men en fri mann

Regjeringsadvokat Tolle Stabell mener utvisningssaken mot Krekar er et prevantivt tiltak.

- Det er for å trygge samfunnets sikkerhet, og forhindre framtidige handlinger, sa Tolle Stabell i Høyesterett.

Myndighetene mener Krekar skal utvises fordi de mener han ved sin blotte tilstedeværelse, utgjør en fare for det norske samfunn.

Til tross for denne holdningen, kan Krekar bevege seg fritt i Norge uten politivakt eller lignende.

Regjeringsadvokaten skal fortsette sin framlegging av myndighetenes syn på saken fram til fredag denne uken.

Når Høyesteretts avgjørelse foreligger, er ennå ikke avklart. 

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger