NRK Meny
Normal

Pasientombudet: – Urovekkende at nytt system har tatt så lang tid

I minst åtte år har barneleger advart mot et mangelfullt identifiseringssystem for nyfødte på sykehusene. Pasientombudet i Oslo, Anne-Lise Kristensen, sier løsningen på problemet har tatt uholdbar lang tid.

Anne-Lise Kristensen

KJENT PROBLEM I MANGE ÅR: Pasientombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen, synes det er overraskende at det har tatt så lang tid å innføre et sikrere identitetssystem ved sykehusene.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Flere leger NRK har snakket med sier dagens midlertidige id-system på nyfødte utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko.

I påvente av et unikt fødselsnummer i Folkeregisteret, får barna utsted et midlertidig hjelpenummer. Ulik praksis på sykehusene åpner for forvirring og fare for at fatale beslutninger kan tas i kritiske helsesituasjoner.

– Det er jo urovekkende når det kommer slike opplysninger fra fagmiljøene. Det forsterkes av at dette er noe de har meldt fra om for mange, mange år siden uten at det er gjort noe med det, sier Kristensen til NRK.

– Overraskende

Allerede i 2006 advarte to overleger ved Rikshospitalet mot id-systemet, som de mener kan føre til at leger i akutte situasjoner kan ta kritisk gale valg fordi all informasjon de trenger om pasienten ikke blir oppsporet på grunn av mange ulike identifikasjonsnavn- og numre.

– Det er nesten litt overraskende at man ikke klarer å finne praktiske løsninger på det som framstår, i alle fall for meg, som et relativt enkelt problem. Man er jo bare nødt til å finne fram til et enhetlig system som gjør at man har unike id-numre, sier Kristensen.

– Dette er et kjent problem som har vart i mange år, og jeg kan ikke skjønne annet enn at det må løses umiddelbart. Helsevesenet har mange store utfordringer. Slik som dette fremstilles, er ikke denne en av de største, og burde derfor ha blitt løst for lenge siden, sier Kristensen.

– Nærmer oss løsningen

Hans Christian Holte

Skattedirektør Hans Christian Holte sier de kan tilby raskere, elektroniske fødselsmeldinger fra neste år, men at det er opptil helsemyndighetene å innføre dette.

Foto: Sting Jaarvik / NRK

Det er Skattedirektoratet som har i oppgave å tildele nye borgere et fast fødselsnummer i Norge. Dette pleier å skje i løpet av noen uker.

– Jeg erkjenner at vi har hatt svakheter knyttet til Folkeregisteret, og jeg opplever at vi nå gjør mye for å modernisere og heve kvaliteten, så slikt sett, så er vi på vei mot bedre løsninger på dette området, svarer skattedirektør Hans Christian Holte.

Etter mange år kan de endelig vise til et helt nytt utviklet system som kan gi nyfødte permanent fødselsnummer i løpet av 24 timer.

– Jeg tror nå at vi har løsningen på problemet. Vi har mulighet til å tilby elektroniske fødselsmeldinger til Folkeregisteret etter å ha gjennomført et godt pilotprosjekt ved sykehuset i Vestfold, som viser at dette er mulig, sier Holte.

– Nå er det opptil helsemyndighetene

Skattedirektøren tror systemet kan være på plass i landets sykehus i løpet av 2014, og at den elektroniske registreringa av fødselsnummer på sikt kan bli enda kjappere.

– Her er det nok behov for å prioritere bedre og komme over til elektroniske fødselsmeldinger. Det vil løse dette problemet, som ligger i manglende kvalitet og sammenheng i disse hjelpenumrene som helsetjenesten i dag bruker, sier han.

– Nå er det opptil helsetjenesten og helsemyndighetene å prioritere og utvikle dette på nasjonal basis. Det tror jeg at de kommer til å gjøre i løpet av neste år.

Ulike it-systemer en utfordring

– Dette har vært en problemstilling i mange år. Hvorfor er det ikke tatt tak i tidligere?

– Jeg har stor respekt for at helsetjenesten generelt har tøffe prioriteringer, og veldig mange av dem dreier seg om liv og helse. Nå tror jeg dette er såpass modent at vi vil ta et steg framover hvis vi får denne løsninga på nasjonal basis i løpet av neste år.

– Danmark har hatt et system som sikrer at nyfødte nesten umiddelbart etter fødsel får et permanent fødselsnummer helt siden 90-tallet. Hvorfor har de fått dette til og ikke vi?

– Jeg tror også at vi nå får dette til, og man kan alltid ønske seg at løsningen hadde vært på plass tidligere. Helsesektoren er preget av mange ulike it-systemer og løsninger. Det tror jeg er noe av utfordringen, og noe av bakgrunnen for at det har tatt tid i Norge.

Helsedirektoratet: Skal innføres i 2014

NRK har vært i kontakt med Helsedirekoratet gjentatte ganger for å få intervju, men de hadde ikke anledning til å stille. Isteden fikk vi noen sitater oversendt på e-post.

– I helsesektoren er det viktig å registrere pasientinformasjon på riktig pasient i ulike systemer. Dette er spesielt viktig for å sikre god behandling, skriver divisjonsdirektør Christine Bergland i Divisjon e-helse og IT i Helsedirektoratet.

– Normalt er fødselsnummer den personidentifikatoren som benyttes. For nyfødte, pasienter som ikke kan gjøre rede for seg eller turister er det ofte nødvendig med hjelpenummer. Når det gjelder nyfødte er grunnen til behovet for hjelpenummer at det tar tid å tildele fødselsnummer. Prosessene mellom sykehus og folkeregisteret er preget av manuelle rutiner som tar tid og krever ressurser.

– Helsesektoren ønsker mer effektiv tildeling av fødselsnummer til nyfødte. Dette skal skje ved at det sendes en elektronisk melding til Folkeregisteret, og at det kommer svar senest innen 24 timer. Løsningen har vært prøvd ut på sykehuset Vestfold og skal innføres i hele landet. Dette begynner i 2014, bekrefter Bergland.

Hvert sykehus har sitt eget identitetssystem på nyfødet som kan by på konplikasjoner.

SE VIDEO: Barna ved nyfødtintensiven ved Rikshospitalet identifiserer gjennom H-nummer og mors navn.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger