Hopp til innhold

Pasientgeneral slutter i protest

Bunken med klagesaker vokser formidabelt, men pengestøtten fra departementet står stille. Nå har Knut Fredrik Thorne i Pasientforeningen fått nok.

generalsekretær i Norsk Pasientforening, Knut Fredrik Thorne

SLUTTER: Knut Fredrik Thorne går av som generalsekretær i Norsk pasientforening. Han mener pasientene ikke får den hjelpen de har krav på.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

I protest mot manglende finansiering slutter Thorne som generalsekretær i Norsk pasientforening, en stilling han har hatt i et drøyt år.

Jeg er veldig fortvila på vegne av pasientene, sier han.

Thorne viser til at tallet på saker han får inn, nærmest har doblet seg det siste året, til nesten 1000.

Pasientforeningen hjelper folk som blir kasteballer i helsevesenet og som ikke får den hjelpen de har krav på. De ansatte yter både medisinsk og juridisk hjelp.

Rovdrift

– Vi har hatt en formidabel økning i antall henvendelser, men budsjettene våre har økt med rundt to prosent. Det er et regnestykke som ikke går opp. Jeg har drevet rovdrift på fire ansatte og meg selv i et drøyt år. Nå går det ikke lenger, sier Thorne.

Thorne er tidligere pasientombud i Akershus, og han har også jobbet i Helsetilsynet i Østfold.

Men blir situasjonen bedre av at du slutter i protest?

– Jeg håper at det kommer inn noen som har bedre evner enn det jeg har når det gjelder å skaffe foreningen det økonomiske fundamentet som trengs, sier Thorne.

Han forteller at styret i Norsk pasientforening i vinter ba ham om å holde seg unna mediene, fordi nye presseoppslag genererte mange flere saker fra misfornøyde pasienter.

Mister en modig stemme

Overlege Christian Grimsgaard, som er tillitsvalgt i Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, mener at en modig stemme forsvinner fra helsedebatten når Thorne trekker seg.

– Det er veldig trist. Vi har opplevd Thorne som et lyspunkt i kampen for bedre pasientrettigheter og bedre pasientbehandling. Han har vært en uredd kritiker som har bidratt til å avdekke alvorlig svikt og mangler

NRK har vært i kontakt med Helsetilsynet, som ikke finner det naturlig å kommentere saken.

Anne Grethe Erlandsen

LOVER FORBEDRING: Fra 1. november styrker vi pasientrettighetene, sier statssekretær i Helse – og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen.

Foto: Tobias S. Martinsen / NRK

Departementetet: Bruk ombudene

Knut Fredrik Thorne sier han har vært i dialog med både regjering og Stortinget om Pasientforeningens pressede økonomi.

– Alle sier de har forståelse for situasjonen, men det blir bare politikerprat, sier Thorne.

I en e-post til NRK skriver statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen følgende:

Norsk pasientforening har fått det samme budsjett, inkludert prisjustering, de siste årene. Vi foreslår i statsbudsjettet for 2016 at bevilgningen videreføres. Statsbudsjettet ligger nå til behandling i Stortinget. Pasienter kan også få hjelp fra Pasient- og brukerombudene som finnes i alle fylker. I forslaget til neste års statsbudsjett foreslår vi nærmere 62 millioner kroner til Pasient- og brukerombudene. Fra 1. november styrker vi også pasientrettighetene, slik at pasientene skal få bedre informasjon og oppfølging.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ