Ferdigbehandlede pasienter skrives ut raskere

Ferdigbehandlede pasienter skrives nå ut fra sykehusene i rekordfart. Det viser tall NRK har hentet inn fra noen av de største sykehusene.

Stavanger Universitetssjukehus

VENTEDØGN HALVERT: Ved Stavanger Universitetssjukehus var antall ventedøgn i januar mer enn halvert, sammenlignet med i fjor.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Fra i år må kommunene betale sykehuset 4000 kroner for hvert døgn pasienten blir liggende etter at de er klar for utskriving.

Ett av poengene med samhandlingsreformen er at pasientene skal ut av sykehusene raskere, og at kommunene skal ta over ansvaret.

Tallene NRK har hentet inn, viser at pasienter blir hentet ut raskere enn før.

Ved Stavanger Universitetssjukehus var antall ventedøgn i januar mer enn halvert, sammenlignet med i fjor.

Får penger

Divisjonsdirektør for medisin i Stavanger, Svein Skeie, er ikke i tvil om årsaken:

– Kommunene er veldig opptatt av at de skal slippe å betale tilbake de pengene de nå har fått for å dekke disse pasientene, og har skjerpet seg på å ta ut pasientene tidligere enn før, sier Skeie til NRK.

For med reformen fikk kommunene penger som de får beholde hvis de selv tar hånd om pasientene. Spørsmålet er om de klarer jobben:

– Hovedbildet er at kommunene gjør en god jobb med å gi de pasientene et adekvat tilbud, forteller Skeie.

– Fungerer bra

Bjørn Engum

POSITIV: Bjørn Engum ved Det nasjonale samhandlingssenteret tolker de første tallene om utskrivinger etter samhandlingsreformen positivt.

Foreløpige tall fra Oslo-sykehusene peker også mot raskere utskriving. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge er antall ventedøgn halvert. I nord betyr det ledige senger til pasienter i helsekø.

– Det tyder på at reformen virker, sier leder Bjørn Engum ved Det nasjonale samhandlingssenteret til NRK.

– Det er en løsning som er veldig bra, både for økonomien og de pasientene som venter hos oss, mener han.

Mange kommuner har fortsatt en vei å gå. NRK har tidligere i vinter fortalt at de fleste ikke har laget et mottaksapparat slik som i Stavanger.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger