Hopp til innhold

Pappa koronasmittet av hjemmetjenesten – døde tre uker senere

En veldig trist avslutning på et langt og godt liv som jeg ikke unner noen. Slik beskriver Inger Lauvlid farens død til NRK.

Inger og Truls Lauvlid

Inger Lauvlids far og Truls Lauvlid bestefar døde av korona 28. august i år etter at en uvaksinert ansatt i hjemmetjenesten smittet ham. De kan ikke forstå hvordan noe slikt kunne skje.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Når NRK møter Inger Lauvlid og sønnen hennes, Truls Lauvlid, har det gått drøyt halvannen måned siden faren døde.

Tiden etter dødsfallet har vært preget av sorg etter tapet av en høyst oppegående 98 år gammel far og bestefar. En mann som fortsatt bodde hjemme sammen med sin 91 år gamle kone i Modum kommune.

Men tiden har også vært preget av frustrasjon for de etterlatte.

– Etter å ha snakket med noen i kommunen fikk vi vite at mamma og pappa ble smittet av en uvaksinert pleier fra hjemmetjenesten, sier Inger.

Var fullvaksinert

Hun er selv pensjonert sykepleier, og i likhet med sønnen Truls, som i dag jobber som vernepleier, vet hun godt hvordan det er å jobbe tett på mennesker.

– Jeg forstår ikke at kommunen kan sende de uvaksinerte hjem til de mest sårbare, sier hun.

Begge foreldrene hennes var fullvaksinerte, men likevel ble faren syk noen dager etter at han ble smittet. Da feberen steg, ble han lagt inn på Ringerike sykehus.

– Han var ikke veldig dårlig da han var innlagt på sykehuset, men han var alene og fikk ikke ha besøk, forteller Inger.

Fem dager senere ble han overført til Modumheimen – et sykehjem i hjemkommunen.

– Han var egentlig i fin form, men etter noen dager ble han veldig dårlig, sier Inger.

Mye alene

Etter nesten to uker på Modumheimen døde faren nesten 99 år gammel. Dødsårsaken var korona, fikk familien opplyst.

– Den siste tiden var pappa mye alene. Det ble en fryktelig trist avslutning på et langt og godt liv. Jeg unner ingen å oppleve dette, verken for dem som blir syke eller pårørende, sier Inger.

Etter dødsfallet sendte de etterlatte et åpent brev til kommunen via lokalavisen Bygdeposten. I brevet krever de svar på hvordan dette kunne skje.

– For meg som vernepleier føler jeg at jeg har en plikt til å si ifra når urett skjer. Uvaksinerte helsearbeidere bør ikke få være hos mennesker i risikogruppene. Det gjelder ikke bare mine besteforeldre, men alle, sier Truls.

Både han og moren mener kommunen har sviktet når de lot en uvaksinert helsearbeider treffe eldre og sårbare.

– I et svar til oss skriver kommunen at de kan de omplassere helsearbeidere som ikke ønsker å vaksinere seg, men det har de ikke gjort, sier Inger.

Truls mener at kommunen legger ansvaret for smittevern over på de ansatte.

– Jeg føler at vi har fått overfladiske svar. Jeg er ikke ute etter sympati, men jeg vil at de som har ansvar skal ta ansvar, sier han.

Kommunen: – Vi fulgte retningslinjene

Aud Norunn Strand

Rådmann i Modum kommune, Aud Norunn Strand, er lei for at en av brukerne i kommunen ble smittet av koronaviruset av en ansatt.

Foto: Helle Westrum / NRK

Rådmann i Modum kommune, Aud Norunn Strand, sier at kommunen fulgte de rutinene som gjaldt på det tidspunktet da 98-åringen ble smittet.

– Først vil jeg si at vi er lei for at en av våre ansatte skal ha smittet en bruker. Tankene våre går til familien. Da dette skjedde, var det ikke noe stort smittetrykk i kommunen. Vi fulgte de vanlige retningslinjene og hadde ingen forsterkede tiltak hos oss, sier Strand.

Hun forteller videre at den ansatte ikke hadde noen koronasymptomer, og at den ansatte brukte smittevernutstyr.

– Denne episoden viser at retningslinjene vi hadde da, ikke var nok for å hindre smitte, sier rådmannen.

Ble det vurdert om den ansatte skulle omplasseres?

– Det ble ikke gjort. Den type rutiner har vi gått igjennom i ettertid, sier Strand.

Kartlegging

Få dager etter dødsfallet startet kommunen en kartlegging av vaksinedekningen blant helsepersonell i kommunen. Enkelte ansatte har fått nye arbeidsoppgaver. Ifølge rådmannen dreier deg som et fåtall ansatte som ikke er fullvaksinert.

– Vi har i enda større grad oppfordret til vaksinering. I tillegg har vi innført systematisk testing av uvaksinerte, sier Strand.

Bør helsepersonell være fullvaksinert når de jobber med eldre i Modum kommune?

– Vi oppfordrer alle til å vaksinere seg.

Men bør det være et krav?

– Det er veldig fint om nasjonale myndigheter vurderer det, men jeg har ikke grunnlag for å vurdere om det er et tiltak som står i forhold til risikoen, sier rådmannen.

– Eldre bør være trygge hjemme

Dødsfallet i Modum skjedde om lag en måned før en lignende sak i Molde. Også der spredte smitten seg etter at en uvaksinert ansatt smittet flere brukere i hjemmetjenesten med korona.

En eldre fullvaksinert person døde som følge av smitteutbruddet.

Disse sakene får eldreombud, Bente Lund Jacobsen, til å reagere.

– Det er klart at eldre skal være trygge i sine egne hjem. De som er mest sårbare og utsatte for å bli alvorlig syke eller dø, trenger ikke å få besøk av noen som kan smitte dem, sier eldreombudet.

Hun mener det bør være et krav om at helsepersonell, som jobber med eldre og sårbare grupper, skal være vaksinert.

10 prosent ikke fullvaksinert

Tall NRK har innhentet fra FHI viser at 10 prosent av helsearbeiderne i primærhelsetjenesten fortsatt ikke er fullvaksinert. For yrkesgrupper som pleiemedarbeidere, er om lag 13 prosent fortsatt ikke fullvaksinert.

– Det er altfor høye tall, og nå håper jeg virkelig at vi setter dette på kartet og at kommunene sørger for god informasjon til alle. Man trenger god info om at det er trygt å vaksinere seg, sier Jacobsen.

Frivillig å vaksinere seg

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller at vaksinering i Norge bygger på et prinsipp om at den er frivillig, også for helsepersonell.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at myndighetene på det sterkeste anbefaler helsepersonell å vaksinere seg.

Foto: NRK

– Men fra myndighetens side kommer det en veldig sterk anbefaling om å vaksinere seg, ikke minst når man har pasientkontakt, sier Nakstad.

Han understreker at det er opp til arbeidsgiver å vurdere risiko for smittespredning.

– I noen tilfeller vil man faktisk få andre arbeidsoppgaver hvis man jobber pasientnært og ikke er vaksinert, sier han.

Hvorfor er det ikke krav om vaksinering når man jobber med eldre og sårbare?

– Dersom vaksinasjon skal bli innført som et krav for visse yrkesgrupper, er det en helsepolitisk vurdering. Vi i direktoratet har ikke blitt bedt om å utrede dette, sier Nakstad.

Ber etatene følge opp

Dermed sparkes ballen videre til Helsedepartementet og den nye helseministeren Ingvild Kjerkol.

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol

Helseminister, Ingvild Kjerkol, sier problemstillingen har vært et tema på flere oppfølgingsmøter med etatene.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Dette har vært et tema på flere oppfølgingsmøter med våre underliggende etater, og dette blir fulgt opp overfor de kommunene hvor dette er utfordring.

Vil regjeringen be Helsedirektoratet utrede spørsmålet om hva man skal gjøre med uvaksinerte ansatte?

– Det har vi ikke vurdert. Nå er vi opptatt av å få vaksinert så mange som mulig, sier Kjerkol.

Inger og Truls Lauvlid var lenge i tvil om de skulle dele historien sin med NRK. Dødsfallet har vært en stor belastning, men de håper at historien om faren kan føre til at dette ikke skjer igjen.

– Vi må beskytte de eldste og mest sårbare. De som ikke tåler å bli smittet, sier Inger.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger