Pandemiåret 2020: 440.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven i sykehusene

Tall fra helseminister Bent Høie (H) viser at det i fjor var 439.387 mulige brudd på arbeidsmiljøloven ved norske sykehus. Et enormt tall, sier Ap-politiker.

På innsiden av covid-19-avdelingene

Det var nær 440.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven ved norske sykehus i pandemiåret 2020, viser ferske tall fra helseforetakene.

Foto: Jil Yngland / NTB

Antallet har falt sammenlignet med året før. Da var det 473.622 mulige brudd på arbeidsmiljøloven.

– Dette er positivt og også i tråd med en ønsket utvikling uttrykt blant annet i mine krav i foretaksmøtene i de regionale helseforetakene, sier Høie i et brev til Stortinget mandag.

Statsråden erkjenner samtidig at tallene fremstår som høye.

– Jeg vil derfor minne om at Arbeidstidsutvalget, da de i 2015 vurderte mulige brudd på arbeidsmiljøloven i spesialisthelsetjenesten, anså antallet som relativt lavt, sier han.

Høie viser til at utvalget fremhevet særlig utfordringer knyttet til døgnkontinuerlig drift av sykehus og akuttjenester.

– Det påpekte også som positivt at helseforetakene hadde gode systemer for å ha oversikt over arbeidstid og mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier Høie.

– Enormt tall

Arbeiderpartiets helsepolitiker Tellef Inge Mørland har i flere runder stilt Høie spørsmål om antallet mulige lovbrudd i sykehusene i 2020.

– 440.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven i sykehusene våre er et enormt tall. Det sier noe om den krevende hverdagen helsepersonell utfordringen står i på arbeidsplassen sin, sier han til NRK.

Han peker på tre mulige årsaker til lavere tall i pandemiåret 2020 sammenlignet med året før.

– Det kan skyldes at rapporteringen har vært bedre eller at det har vært redusert aktivitet på vanlige helsebehandlinger, sier Ap-politikeren.

– En tredje forklaring kan være at sykehusene i 2020 har fått et betydelig antall ekstra milliarder til å håndtere følgene av covid-19. Det kan ha gitt rom for økte ressurser og bemanning. Risikoen er i så fall at tallene går opp igjen når disse ekstramidlene forsvinner, frykter han.

Økning i nord

De ferske tallene viser at antallet mulige lovbrudd har falt i to av de fire helseregionene.

  • Helse sør-øst er det klart største av de regionale helseforetakene. Der har det totale antallet mulige lovbrudd falt fra vel 200.000 i 2019 til 186.171 i fjor.
  • I Helse vest har antallet falt kraftig, fra 89.527 i 2019 til 68.222 i fjor.
  • I Helse Midt er antallet så å si identisk på 101.000 mulige lovbrudd.
  • Helse nord har imidlertid opplevd en svak økning i antallet mulige lovbrudd, fra 81.245 i forfjor til 83.026 i fjor.
Pressekonferanse om koronasituasjonen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kan registrere at antallet mulige brudd på arbeidsmiljøloven i norske sykehus falt i 2020 sammenlignet med året før.

Foto: Berit Roald / NTB

– Må følges opp

Mørland mener saken må følges opp. Han viser til at Ap lenge har ment at sykehusene ikke har fått tilstrekkelige ressurser.

– Det er positivt at tallene viser en liten nedgang fra 2019, men fortsatt gjenstår det et stort arbeid for å sikre arbeidsmiljøet til de ansatte. I verste fall kan det gå utover pasientsikkerheten, dersom man driver rovdrift på sykehusansatte, frykter han.

Helseforetakene bruker begrepet «mulige arbeidsmiljølovbrudd» fordi det kan være lokale avtaler med unntak fra reglene i loven som ikke er registrert. Det kan ha som følge at det fremkommer flere lovbrudd enn det faktisk er snakk om.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger